Konsernledelse

 • Kjell Ivar Bache
 • Kjell Ivar Bache
 • CEO BioBag Group, Managing Director Biobag International AS.
 • Kjell Ivar Bache ble i august 2014 ansatt som konsernsjef / CEO for konsernet BioBag Group og administrerende direktør for morselskapet BioBag International AS. Han er utdannet fra Bedriftsøkonomisk Institutt (BI), Universitetet i Oslo og University of Cambridge. Han har hatt flere lederstillinger i selskaper i Norge og utlandet innen finansiell rådgiving corporate finance, forretningsutvikling, markedsføring og drift. Kjell Ivar kom til BioBag fra stillingen som administrerende direktør i laboratorie gruppen LabNett AS, som ble kjøpt av ALcontrol Laboratories og som nå er omdøpt ALcontrol AS.
 • Jørn
 • Jørn Johansen
 • CSO, BioBag Group.
 • Jørn Johansen er co-grunder og idehaver til BioBag International AS. Han har 26 års erfaring innen emballasje og har spesialisert seg på produktutvikling, produksjonsteknologi og utvikling av nye forretningsområder. Jørn var selskapets CEO opp til 2014. Jørn har i dag en rekke funksjoner i selskapet og inngår i ledergruppen.
 • CFO BioBag International Anders Fransson
 • Anders Fransson
 • CFO, BioBag Group.
 • Anders Fransson er CFO i BioBag konsernet med ansvar for økonomi, administrasjon, IT og logistikk. Han har jobbet i selskapet i 15 år og har vært styremedlem i BBIAS siden 2003. Før BioBag jobbet Anders 12 år i den Internasjonale skipsutstyrsbedriften Unitor, hvor han hadde lederstillinger innen finans, IT, drift og logistikk. Anders er siviløkonom fra Universitetet i Karlstad, Sverige.
 • Birgitte
 • Birgitte Enghave
 • European Marketing Director, BioBag Group.
 • Birgitte Enghave startet som markedssjef hos BioBags danske salgspartner ZENZO GROUP i 2010. I 2014 ble ZENZO GROUP kjøpt opp av BioBag som nå fungerer som det danske datterselskapet. I 2015, etter fire år som markedssjef, ble hun utnevnt til å være  europeisk markedssjef i BioBag Gruppen. Hun ble uteksaminert fra Copenhagen Business School i 1995 og har siden da jobbet med markedsføring i både danske og internasjonale selskaper.

Styre

 • Roy Sparre
 • Roy Sparre-Enger
 • Chairman of the board, Biobag International AS and BioBag Group.
 • Roy Sparre-Enger har vært styreformann i BioBag International AS og BioBag konsernet siden 2000. Han er siviløkonom/MBA og har mange års erfaring fra ulike lederstillinger i Norske og internasjonale selskaper og konserner frem til 1994. Da startet han sitt eget selskap innen bedriftsrådgivning med vekt på utvikling av forretningskonsepter, strategier, internasjonalisering, (om)strukturering, vekst, bedriftsstyring og –utvikling og bedriftsrådgivning generelt. Sammen med dette har han hatt og har flere verv som styreformann og styremedlem i norske og internasjonale selskaper og konserner innen ulike bransjer.
 • Magnus Olsson
 • Magnus Olsson
 • Member of the board, BioBag Internaional AS.
 • Magnus Olsson er fra desember 2014 styremedlem i BioBag International AS. Han er utdannet fra IHM Business School i Malmö, Sverige og har en Master of Business Administration fra University of Greenwich, London. Han er Competence Area Leader i Inter IKEA Group og styremedlem i en rekke små og mellomstore bedrifter.
 • BioBag board member - Okee Williams
 • Okee Williams
 • Member of the board, BioBag Internaional AS.
 • Okee ble valgt inn i styret i BioBag International AS (BBI) i 2017. Han har erfaring fra arbeid med unge og innovative selskaper både som styremedlem, venture manager, investor og corporate finance-rådgiver. I dag er Okee ansatt som Venture Manager hos BillerudKorsnäs AB – en av BBI`s aksjonærer. Han er utdannet master in Biochemistry og har en executive MBA.
 • CFO BioBag International Anders Fransson
 • Anders Fransson
 • CFO, BioBag Group