Nettverk, visjon og utvikling

BioBag International AS (heretter BioBag) er et verdensledende selskap innen utvikling, produksjon og markedsføring av sertifiserte, komposterbare og biologisk nedbrytbare produkter. Vi har et verdensomspennende nettverk av salgs- og produksjonspartnere. BioBags komposterbare og biologisk nedbrytbare produktutvalg er det største og mest omfattende på markedet. Våre hovedmål er en kombinasjon av å ivareta kvaliteten på eksisterende produkter og å skape nye produkter og konsepter. BioBag er det mest anerkjente varemerket innen vår bransje.

BioBag er et 100 % privateid selskap. Vår hovedaksjonær er en investor i bransjen, og ledergruppen i BioBag er de primære eierne av de gjenværende aksjene.

Vi har utformet en målrettet tilnærmingsmåte for å inngå partnerskap med synergistisk samkjørte selskaper i et globalt perspektiv, slik at vi når tusenvis av kunder over hele verden. Hovedstrategien bak vårt partnerkonsept er “Tenk globalt – handle lokalt”.

Historie

BioBag (tidligere kjent som PolarGruppen) ble etablert i 1959 og produserte et utvalg av poser, sekker og film i polyetylen. BioBag-produktlinjen, som er basert på fornybare råvarer, ble lansert i 1993. I 1997 definerte de nye eierne en klar strategi: Å bli et verdensledende selskap innen produksjon, salg og markedsføring av bioplast. Produksjon av polyetylen var helt utfaset i 2003. BioBag konsentrerte seg da utelukkende om komposterbare og biologisk nedbrytbare produkter.

BioBag fortsetter å danne grunnlaget for vår strategi, og vi retter nå innsatsen mot bransjene for kommunal avfallshåndtering, industri, jordbruk, HORECA og detaljhandel.

BioBags misjon

BioBag utvikler, produserer og markedsfører de beste biobaserte produktene for avfallshåndterings-, detalj-, engros-, industri- og jordbruksbransjen, samtidig som de har fokuset rettet mot å bruke fornybare, biologisk nedbrytbare og komposterbare råvarer.

BioBags visjon

BioBag er et ledende selskap innen komposterbare og biologisk nedbrytbare produkter for avfallshåndterings-, detalj-, engros-, industri- og jordbruksbransjen. Ved hjelp av kvalitetsprodukter, innovasjon og opplæring fremmer BioBag en lønnsom og mer miljøvennlig bruk av biologisk nedbrytbare og komposterbare produkter.

Organisasjon

BioBag Internationals hovedkontor ligger i Askim i Norge. Vi har datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark, Irland, Estland, Finland, Australia og USA samt partnere som representerer BioBag i mange land.

Zenzo Miljø

Zenzo Miljø er en del av BioBag gruppen, som i en årrekke har vært leverandør av kildesorteringsløsninger for privat- /og storhusholdning. Med vårt nye konsept ZENZO UTEMILJØ kan vi nå tilby et bredere sortiment til bransjen som blant annet består av avfallshus, sykkelskur og nedgravde avfallsystemer osv.

Se kontaktopplysninger for å få informasjon om alle steder og partnere

Eiere:

Gertol Ab: 2209 – 61.96%
Johansen & Jansen Invest AS: 802 – 22.5%
Billerudkorsnäs Ab: 360 – 10.1%
Arbiensgt. 8 AS: 100 – 2.8%
Caroline Westerlund Förvaltning Ab: 47 – 1.32%
Ulrika Westerlund Förvaltning Ab: 47 – 1.32%

Total 3565 aksjer = 100%

Styre:

Roy Sparre Enger, styreformann
Anders Fransson
Magnus Olsson

 

BioBag som registrert varemerke:

I følgende land har vi registrert BioBag som varemerke:

Norge
Estland
Argentina
Brasil
Canada
Chile
Mexico
Peru
USA