Vi har produksjonsanlegg og maskiner som er spesialutviklet for rask og effektiv produksjon av bioprodukter. Anleggene har teknologi for skreddersydd produksjon av ekstruderte, trykte og omformede produkter som er biologisk nedbrytbare. Ved fabrikkene er det etablert et høyt nivå av kvalitetskontroll-, forsknings- og laboratoriefasiliteter samt automatisert pakking.

Et dyktig og lojalt personale sørger for velfungerende drift og vedlikehold av fabrikkene. Fabrikkene våre har et helse- og sikkerhetsprogram som er organisert med representanter fra både ledelsen og ansatte. Her ser man på alle aspektene som bidrar til et sunnest mulig arbeidsmiljø, og foretar justeringer slik at farlige situasjoner unngås.

De ansatte er i stor grad organisert i en fagforening, og ansattrepresentanten og ledelsen møtes regelmessig. Selskapet overholder alle pålagte lover og bestemmelser.