Konsernledelse

 • Kjell Ivar Bache
 • Kjell Ivar Bache
 • CEO BioBag Group, Managing Director Biobag International AS.
 • Kjell Ivar Bache ble i august 2014 ansatt som konsernsjef / CEO for konsernet BioBag Group og administrerende direktør for morselskapet BioBag International AS. Han er utdannet fra Bedriftsøkonomisk Institutt (BI), Universitetet i Oslo og University of Cambridge. Han har hatt flere lederstillinger i selskaper i Norge og utlandet innen finansiell rådgiving corporate finance, forretningsutvikling, markedsføring og drift. Kjell Ivar kom til BioBag fra stillingen som administrerende direktør i laboratorie gruppen LabNett AS, som ble kjøpt av ALcontrol Laboratories og som nå er omdøpt ALcontrol AS.
 • Solveig Hagen Nilsen
 • CFO
 • Solveig Hagen Nilsen startet som finansdirektør i BioBag konsernet 1. mars 2019 og har ansvaret for økonomi og regnskap. Hun har tidligere jobbet i PwC innen revisjon, samt hatt ulike stillinger innen økonomi i Fred. Olsen Renewables, Nokas Cash Handling og Synoptik. Hun er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.
 • CFO BioBag International Anders Fransson
 • Anders Fransson
 • COO for BioBag Group
 • Anders Fransson har ansvar for driftsspørsmål, Logistikk, IT og HR. Han har jobbet i selskapet i 15 år og har vært styremedlem i BBIAS siden 2003. Før BioBag jobbet Anders 12 år i den Internasjonale skipsutstyrsbedriften Unitor, hvor han hadde lederstillinger innen finans, IT, drift og logistikk. Anders er siviløkonom fra Universitetet i Karlstad, Sverige.
 • Birgitte
 • Birgitte Enghave
 • European Marketing Director, BioBag Group.
 • Birgitte Enghave startet som markedssjef hos BioBags danske salgspartner ZENZO GROUP i 2010. I 2014 ble ZENZO GROUP kjøpt opp av BioBag som nå fungerer som det danske datterselskapet. I 2015, etter fire år som markedssjef, ble hun utnevnt til å være  europeisk markedssjef i BioBag Gruppen. Hun ble uteksaminert fra Copenhagen Business School i 1995 og har siden da jobbet med markedsføring i både danske og internasjonale selskaper.
 • Jørn
 • Jørn Johansen
 • CSO East, BioBag Group.
 • Jørn Johansen er co-grunder og idehaver til BioBag International AS. Han har 26 års erfaring innen emballasje og har spesialisert seg på produktutvikling, produksjonsteknologi og utvikling av nye forretningsområder. Jørn var selskapets CEO opp til 2014. Jørn har i dag en rekke funksjoner i selskapet og inngår i ledergruppen.