Under besvares ofte stilte spørsmål:

 

Hva betyr kompostering?

Termen komposterbar betyr at et materiale kan gjenvinnes i en komposteringsprosess. Den europeiske standarden EN 13432 definerer egenskapene et ferdig produkt skal oppfylle for å gjenvinnes organisk. Komposterbar betyr at et materiale, A: er biologisk nedbrytbart under komposteringsforhold. B: oppløses helt i én komposteringssyklus. C: ikke har giftig effekt og ikke slipper ut tungmetaller over en gitt verdi i komposten, og D: ikke har negativ effekt på selve komposteringsprosessen.

Hva er forskjellen mellom komposterbar og biologisk nedbrytbar?

Hvis et materiale er komposterbart, regnes det automatisk som biologisk nedbrytbart og kan gjenvinnes i en komposteringsprosess. Et biologisk nedbrytbart materiale brytes ned ved hjelp av mikroorganismer, men kan etterlate rester etter en komposteringssyklus. Det kan heller ikke gis noen garanti med hensyn til giftige rester. Et biologisk nedbrytbart materiale kan ikke automatisk regnes som komposterbart før komposteringsevnen er bevist i henhold til eksisterende standarder (EN13432).

Termen biologisk nedbrytbar blir ofte misbrukt i markedsføring og annonsering av produkter og materialer som egentlig ikke er miljøvennlige. Det er årsaken til at BioBag stadig oftere bruker termen komposterbar når vi beskriver produktene våre. Alle BioBags produkter er sertifisert som komposterbare av tredjepart.

Er BioBag-posene hjemmekomposterbare?

Hjemmekompostering skiller seg fra industriell kompostering av to hovedårsaker: 1) temperaturen som avfallet oppnår inne i hjemmekomposteringsbeholderen, er vanligvis bare noen få grader høyere enn utetemperaturen, og dette er et faktum i korte perioder (ved industriell kompostering kommer temperaturene opp i 50 °C – med topper på 60-70 °C – i flere måneder); 2) hjemmekomposteringsbeholdere håndteres av amatører, og komposteringsforholdene er kanskje ikke alltid ideelle (industrielle komposteringsanlegg håndteres derimot av kvalifisert personale, og ideelle arbeidsforhold er alltid ivaretatt). BioBag-poser, som er vanlige å bruke til avfallshåndtering, er sertifisert som ”hjemmekomposterbare”, fordi de brytes ned biologisk ved omgivelsestemperatur og i en hjemmekomposteringsbeholderen.

Hvor lang tid tar det før BioBag-poser begynner å brytes ned på en søppelfylling?

Forholdene på søppelfyllinger (ikke-aktive, lukkede fyllinger) bidrar vanligvis ikke til biologisk nedbryting. Mater-Bi forventes dermed ikke å medvirke betydelig til biogassdannelse på en søppelfylling. Dette er påvist i en undersøkelse utført av Organic Waste systems.

Hvor lang tid tar det før en komposterbar BioBag-pose som kastes i naturen, begynner å løse seg opp?

Forsøpling er noe det ikke bør oppmuntres til under noen omstendigheter. Hvis en komposterbar BioBag-pose skulle havne i naturen, avhenger nedbrytingsprosessen av værforholdene (temperatur, fuktighet) og hvor biologisk aktiv miljøet er i seg selv.

 

Er det etisk forsvarlig å bruke stivelse til å produsere råmaterialet som BioBag benytter?

Stivelse er en ressurs som er tilgjengelig for mennesket, akkurat som tre, kull og olje. Disse ressursene er imidlertid ikke forskjellige sett ut fra hvilket potensial de har, fordi de utgjør en energi-/råvarekilde og derfor kan benyttes til de samme endelige formålene; olje kan brukes til å produsere gjødsel og drivstoff til traktorer, som igjen er nødvendig for å produsere mat. Olje kan altså indirekte produsere mat. Om bruk av en bestemt ressurs er etisk eller ikke, bør derfor ikke bestemmes ut fra hvordan den brukes, men ut fra hvordan den innhentes og utnyttes (mengder, geografiske områder, raffinerings-/bearbeidingsmetoder osv.).

Hvor stor andel av den totale italienske produksjonen av mais benyttes av vår råvareleverandør Novamont?

Jordarealet som er reservert for produksjonsbehovene til Novamont, utgjorde 0,05 % av det samlede arealet som er reservert for dyrking av mais i Italia.

Kan BioBag-produkter nedbrytes under lagring?

Nei. Den biologiske nedbrytingen av BioBag-produkter kan ikke begynne under lagring. Nedbrytingsprosessen påbegynnes først i et kompostmiljø med mikroorganismer, fuktighet og varme. Som ethvert materiale kan imidlertid et BioBag-produkt miste noen av sine mekaniske egenskaper.

Hvilke fordeler gir denne komposterbare posen i forhold til en polyetylenpose?

Bruk av biologisk nedbrytbare og komposterbare poser gir flere gjenvinningsmuligheter. I tillegg til gjenvinning av energi og resirkulering, er også organisk gjenvinning mulig. Bruk av råvareteknologi basert på fornybare ressurser blir stadig mer formålstjenlig etter hvert som vi beveger oss bort fra olje, en ikke-fornybar ressurs.