Avfallshåndtering er en av de høyest prioriterte miljøsakene i verden. Over 30 % av avfallet som sendes til søppelfyllinger er organisk avfall, som kan komposteres og omdannes til næringsrik jord. Takket være lokale myndigheter, engasjerte lokalsamfunn og forutseende enkeltpersoner som er opptatt av denne saken, har kompostering av organisk avfall økt i omfang på verdensbasis.

BioBag-poser er en utprøvd og anerkjent løsning for avfallshåndteringsbransjen. BioBag-poser gir økt deltakelse, bidrar til hygienisk innsamling av organisk avfall og gir optimale avfallshåndteringskostnader.

I over to tiår har BioBag vært eksperten og den ledende leverandøren til avfallshåndteringsbransjen. Våre produkter dekker en rekke forskjellige bruksområder innen avfallshåndtering. BioBags komposterbare poser og sekker bidrar til å bekjempe problemet med at organisk avfall sendes til søppelfyllinger. Bruk av våre poser og sekker til innsamling og kompostering av organisk avfall bidrar til å fullføre det naturlige kretsløpet ved at svært nyttige næringsmidler returneres til miljøet.

Privat og kommersielt matavfall

BioBag tilbyr enkle og hygieniske løsninger for husholdninger og storkjøkken. Våre pustende poser og sekker samt matavfallsbeholdere leveres i en rekke designtyper og størrelser og dekker dermed behovene i ethvert kjøkken.

BioBags spesialutviklede MaxAir-bøtte med ventilerte sider og lokk gjør at fuktigheten fordamper og avfallet tørker ut. Dette betyr at avfallet ikke råtner, og at ubehagelig lukt reduseres. BioBag-poser har svært høy barriere mot gjennomtrengning av bakterier, virus, sporer og mugg. Den ventilerte MaxAir-bøtten i kombinasjon med en BioBag-pose er verdens ledende system for sortering av matavfall.

BioBag-poser sikrer hygieniske arbeidsforhold for renovatører og komposteringsanlegg. Bruk av komposterbare beskyttelsessekker i avfallsbeholdere gir bedre hygieniske forhold og reduserer behovet for rengjøring av beholderne.

Den europeiske avfallssituasjonen

I teorien kan alt organisk avfall komposteres. I Europa komposteres bare ca. 25 % av det organiske avfallet som produseres, så vi har fortsatt en lang vei å gå!

Europeisk avfallssituasjon vist i kakediagram

Kilde: Eurostat

Matavfall fra private husholdninger

Den beste måten å samle inn matavfall fra private husholdninger på, er å bruke svært pustende poser i kombinasjon med en ventilert bøtte. De følgende bildene viser laboratorieresultatene fra en undersøkelse der bruk av BioBag-matavfallsposer med ventilert bøtteble sammenlignet med bruk av BioBag-poser med lukket (ikke-ventilert) bøtte. (Kilde: Jordforsk, Norge)

Matavfall i pustende BioBag og ventilert MaxAir-bøtte

BioBag in a MaxAir ventilated caddy

BioBag i ventilert MaxAir-bøtte

Posen er fortsatt tørr. Ingen tegn til mugg.

Dag 4
Posen er fortsatt tørr. Ingen tegn til mugg.

Overflaten er tørr, minimal muggvekst og svært lite fuktighet i bunnen.

Dag 7
Overflaten er tørr, minimal muggvekst og svært lite fuktighet i bunnen.

Matavfall i pustende BioBag og ikke-ventilert bøtte

BioBag i ikke-ventilert bøtte

BioBag i ikke-ventilert bøtte

Forekomst av mugg og dårlig lukt.

Dag 4
Forekomst av mugg og dårlig lukt.

Høyt fuktighetsnivå. Posen er svært våt, og avfallet er dekt av mugg. Avfallet avgir svært dårlig lukt.

Dag 7
Høyt fuktighetsnivå. Posen er svært våt, og avfallet er dekt av mugg. Avfallet avgir svært dårlig lukt.