Bærekraftig utvikling og vår forpliktelse

Miljø utgjør en viktig del av BioBags aktiviteter. BioBag forplikter seg til å handle på en bærekraftig måte. Vi har iverksatt klare tiltak for beskytte miljøet, samtidig som vi er opptatt av å opprettholde en høy kvalitet og pålitelige produkter. Vi er kontinuerlig på jakt etter de råvarene og produksjonsmetodene som er best når det gjelder å begrense eventuell negativ innvirkning på miljøet. Det innebærer en sterk forpliktelse til å bruke mest mulig fornybare råvarer i produktene våre. I tråd med dette er vi sterkt opptatt av å formidle viktigheten av vår produkt- og miljøforpliktelse, internt til våre ansatte. Vårt løfte om bærekraftighet inngår som en naturlig del av vår selskapskultur.

BioBag-produkter inneholder fornybare råvarer fra jordbruket, for eksempel ikke-genetisk modifisert stivelse utvunnet av avlinger. Råvaren som vi benytter til å lage poser, bestikk og film, kalles Mater-Bi®. Råvaren til andre borddekkingsprodukter, som lages av fibre fra sukkerrør, kalles bagasse.

Råvarer

Mater-Bi®

På lang sikt trenger samfunnet vårt å erstatte råvarer basert på fossiler (petroleum) med råvarer fra fornybare kilder. Olje er en begrenset ressurs med stigende kostnad på grunn av økt globalt behov. De fleste BioBag-produkter lages av Mater-Bi®. Mater-Bi® er en innovativ bioplast-familie som bruker stoffer hentet fra planter, for eksempel maisstivelse, og biologisk nedbrytbare polymerer hentet både fra fornybare råvarer og fossile råvarer. Mater-Bi® er resultatet av en kontinuerlig innsats for å ta i bruk ny teknologi og nye forsyningskjeder basert på bruken av fornybar energi og fornybare råvarer, samtidig som høyeste ytelsesnivå opprettholdes. Bruken av fornybare råvarer i kjemisk industri og plastindustri, fremfor råvarer utvunnet av fossiler, kan bidra til kontroll over drivhusgasser. Disse fornybare råvarene benytter atmosfærisk CO2 absorbert av planter via fotosyntesen.

Bagasse

BioBags borddekkingsprodukter er laget av bagasse, som er fibermasse som kommer fra sukkerrørfibre. Sukkerrør er en ressurs som fornyes årlig. Bagasseprodukter kan komposteres fullt ut, både i et industrielt komposteringsanlegg og ved hjemmekompostering. Produksjonsprosessen for våre borddekkingsprodukter er svært enkel, effektiv og miljøvennlig. Vi bruker bare naturlige sukkerrørfibre i produksjonsprosessen og produserer dermed ikke avfall, bare damp. Vår rene produksjonsmetode er perfekt for all matindustri, fordi det ikke benyttes sterke kjemikalier. Av hygiene- og sikkerhetsårsaker er hvert produkt UV-pasteurisert før distribusjon til kundene våre.

Våre sertifiseringer

Alle BioBags produkter, poser, sekker og filmer er sertifisert som komposterbare og biologisk nedbrytbare, i henhold til den europeiske standarden EN 13432, den amerikanske standarden ASTM D6400 og den australske standarden AS 4736. Se flere opplysninger om våre sertifiseringer.