BioBag tilbyr produktposer og handleposer for butikker og kjøpesentre.

BioBags handleposer

BioBags handleposer er beregnet for butikker og kjøpesentre. Et praktisk og flott supplement til markedsføringsaktivitetene dine. BioBags handleposer er laget av Mater-Bi® og kan komposteres sammen med matavfall.

Handleposene er sterke og elastiske og er beregnet for mange gangers bruk (10-12) før de komposteres. Du kan få påført ditt eget trykk med inntil 8 farger av høyeste trykkvalitet, og posene fås i et stort utvalg av design og kvaliteter:

  • T-skjorteposer
  • Poser med gripehull, med eller uten forsterkning
  • Poser med gripehull, på blokk
  • Poser med løkkehåndtak

 

BioBag – poser for fremtiden

Mange land har som overordnet mål å minske bruken av tradisjonelle handleposer i plast, og BioBags handleposer bidrar positivt til dette.

Både nå og i fremtiden er det viktig å bruke materialer som inneholder fornybare ressurser, for å minske den negative miljøpåvirkningen og bidra til en bærekraftig utvikling.

Etter at BioBags handleposer er brukt om igjen en rekke ganger, kan de komposteres sammen med matavfall. De blir dermed en naturlig del av miljøets livssyklus. Våre handleposer utgjør et bedre miljøalternativ, også sammenlignet med papirposer.

BioBag biologisk nedbrytbare og komposterbare frukt- og grønnsaksposer

BioBag-produkter kan løse spesifikke miljøproblemer i ulike sektorer, for eksempel i catering, dagligvarehandel, emballasje, ved innsamling av organisk avfall og i jordbruket. Alle BioBag-poser er fullstendig biologisk nedbrytbare og komposterbare. Vår frukt- og grønnsakspose brukes til å frakte frukt og grønnsaker hjem fra butikken, men kan også brukes på nytt til innsamling av organisk avfall. Våre frukt- og grønnsaksposer er sertifiserte komposterbare i henhold til den europeiske standarden 13432.

Fordelene med vår frukt- og grønnsakspose er:

  • Pustende fruktposer gir lengre levetid på frukt og grønnsaker, spesielt de med skinn (f.eks. poteter, epler osv.)
  • Sterk og elastisk, inneholder fornybare råvarer
  • Enkel å åpne og brukervennlig
  • Kan også brukes til innsamling av matavfall

BioBag frukt- og grønnsakspose er:

  • Tilgjengelig i store ruller beregnet for butikker og supermarkeder og skal brukes til frukt og grønnsaker
  • Posene er laget av råstoffet Mater-Bi® og kan komposteres sammen med matavfall eller behandles i et biogassanlegg slik at det ikke blir noen microplast i bioresten.