Jordsmonnet er viktig for hele vår eksistens. Det er grunnlaget for alle næringskjeder og for det biologiske mangfoldet på jorden.

Bare i EU er 60-70% av jorda usunn og hvert år går ca. en milliard tonn jord tapt på grunn av erosjon. Dette medfører et produksjonstap for landbruket i EU på 1,25 milliarder euro per år. I tillegg lider jorda av tap av organisk materiale, forurensning, tap av biologisk mangfold, salinisering, overutnyttelse og utslipp av forurensende stoffer.

Jorden vil styrke vår motstandskraft og sårbarhet for klimaendringer. Derfor jobber EU med en jordstrategi, som blant annet skal innebære en ren og sirkulær økonomi slik at vi kan dyrke sunn mat og ta hensyn til helsen til mennesker, dyr og miljø. Jordsmonnet må ha samme omsorg og beskyttelse som luft, vann og det marine miljøet.

Hvordan kan bioplast bidra til sunn jord?
Vi mener det er viktig at EU i sin jordstrategi inkluderer biologisk nedbrytbar og komposterbar plast som en viktig faktor i gjenopprettelsen og vedlikehold av sunn jord.

Å samle inn, behandle og bruke de enorme mengdene organisk avfall som vi mennesker genererer som jordforbedringsprodukter, er en bærekraftig, god og meningsfull måte å forbedre jorda på. Å gi alt dette organiske materialet tilbake til jorden vil forbedre jordkvaliteten. Det vil tilbakeføre verdifulle næringsstoffer og mikroorganismer, slik at jorda blir sunnere og mer motstandsdyktig mot for eksempel tørke og kraftig regn. Det vil også holde jorda fruktbar for dyrking av mat i en sunn og verdifull sirkulær økonomi.

I forbindelse med sortering og innsamling av matavfall viser studier i flere EU-land at dersom sortert matavfall samles i bioposer, øker både mengden og kvaliteten på det innsamlede matavfallet. Jo mer matavfall som samles inn og behandles organisk og brukes til å forbedre jorda, jo bedre.

Etterbehandlingen av matavfall kan variere fra land til land – og til og med fra kommune til kommune. Vi mener den beste løsningen er kompostering og utvinning av biogass, som er en bærekraftig energiform som kan erstatte fossile energikilder. Etter kompostering og/eller ekstraksjon av biogass kan matavfallet omdannes til næringsrik kompost, som kan brukes til jordforbedring i bl.a. landbruket.

Å bruke en sertifisert komposterbar biopose i denne prosessen sikrer at det ikke er plastrester, og derfor heller ikke mikroplast i gjødsel, som spres på dyrket mark eller andre steder i naturen. Bioposer brytes fullstendig ned av mikroorganismene som er i jorda og i matavfallet.

Dersom matavfallet samles i en avfallspose laget av konvensjonell eller resirkulert konvensjonell plast, er det stor sannsynlighet for at komposten som spres på markene inneholder plastrester og dermed mikroplast. Siden konvensjonell plast ikke brytes ned, vil plastforurensningen av jordsmonnet akkumuleres gjennom hvert nytt lag gjødsel som spres på jorden.
Vi må unngå ytterligere forurensning av jorda vår, og derfor er komposterbare bioposer den åpenbare løsningen for innsamling av matavfall. Første og fremst fordi vi er sikre på at den nedbrytes helt og ikke forårsaker ytterligere plastforurensning. For det andre fordi det bidrar til å øke mengden innsamlet matavfall i renere avfallsfraksjoner. Jo større mengde organisk avfall vi kan sortere og kompostere, jo mer kan vi gi tilbake til jorden vi er så avhengige av.

Kilder:

https://www.european-bioplastics.org/how-compostable-plastics-contribute-to-soil-health/

https://docs.european-bioplastics.org/publications/pp/EUBP_PP_Soil_health.pdf

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/qanda_21_5917