Vi kan med stolthet vise til sertifiseringer på alle våre BioBag-komposterbare produkter. Det er viktig for oss at vi kan dokumentere at produktene våre er miljøvennlige og oppfyller alle komposteringskrav i samsvar med den internasjonale standarden.

For den vanlige forbruker kan det være vanskelig å vurdere om de produktene som kalles grønne og biologisk nedbrytbare virkelig er det. Med dette rettferdige og upartiske sertifiseringssystemet kan forbrukerne stole på at de sertifiserte produktene lever opp til det produsenten lover.

TÜV ØSTERRIKE er en uavhengig organisasjon som er ledende innen testing og sertifisering av bioplast. TÛV-sertifisering garanterer pålitelig merking og bidrar til å gjøre markedet for miljøvennlig, komposterbar og biologisk nedbrytbar plast troverdig for forbrukerne.

Hva betyr de forskjellige sertifiseringene?
Når bioplast skal sertifiseres, er det viktig å skille mellom begrepene komposterbar og bionedbrytbar. Bionedbrytbarheten og komposterbarheten er avhengig av hvilke forhold bioplasten nedbrytes under.

Er det i vann, i jord, i et industrielt komposteringsanlegg eller hjemme i hagens kompostbinge? Disse forskjellige miljøene har forskjellige temperaturer og mikroorganismer, noe som gjør at nedbrytingen kan skje over lengere eller kortere tid. Derfor er det viktig å være oppmerksom på at sertifiseringen av produktet passer til den komposteringsprosessen man forventer at bioplasten ender i.

Hva betyr komposterbarhet og hvilke sertifiseringer dekker det?
Bioplastprodukter med OK Compost INDUSTRIAL (EN 13432) sertifisering er garantert komposterbar og bionedbrytbar i en industriell kompostprosess. Det samme gjelder for Seedling sertifiseringen. En industriell kompostering har en konstant temperatur fra 55 – 70 C, som sikrer de beste betingelsene for mikroorganismene og en rask og effektiv komposteringsprosess. Det er viktig å merke seg at et produkt som har en INDUSTRIELL-sertifisering, fremdeles kan komposteres i en hjemmekompost. Det tar bare lengre tid.

Hvis et bioplastprodukt har OK-Compost HOME-sertifisering, kan det brytes ned i en hjemmekompost innen 6 måneder, fordi produktet er produsert slik at det også kan komposteres ved lavere og mer skiftende temperaturer.

Selv om de sertifiserte bioplastproduktene er fullstendig komposterbare, er det viktig å understreke at de ikke skal kastes i naturen, men sorteres i riktig avfallsfraksjon.

Sertifikat OK compost Home  Sertifikat OK compost industrial  Seedling logo certifikat

Les mer om hvorfor bioplast er et godt alternativ til tradisjonell plast 

Les mer om biologisk nedbrytning av bioposer

 

Hvorfor er det forskjell på sertifiseringer for biologisk nedbrytbarhet?
Bionedbrytbar plast brytes ned når de angripes av en hær med mikroorganismer. Hastigheten og effektiviteten til prosessen avhenger av miljøet rundt i forhold til temperatur, fuktighet, PH-verdi og oksygentilførsel. Derfor finnes det flere sertifiseringer på dette området.

Ok biodegradable SOIL (OK biologisk nedbrytbar i jord)
Denne sertifiseringen gjør det mulig for produsenter av bioplastprodukter til landbruk og hagebruk å dokumentere at produktet er fullstendig biologisk nedbrytbar i jord.

Det er viktig for gartneren/bonden å vite med sikkerhet at landbruksfilmen som de bruker til dyrking av grønnsaker er fullstendig bionedbrytbar.

Landbruksfilm av tradisjonell plast må fjernes etter bruk, noe som krever arbeid, tid og bruk av maskiner. I den forbindelse vil det alltid etterlates mindre biter av tradisjonell plast i jorden som ikke brytes ned. For hvert år det dyrkes planter med landbruksfilm av tradisjonell plast, vil mengden av plast akkumulere. Dette vil ikke være tilfelle for den sertifiserte bionedbrytbare bioplasten.

OK biodegradable MARINE (OK biologisk nedbrytbar i marint miljø)
Det er stor oppmerksomhet rundt plastforurensingen i havet. Vi har sett bilder av dyr som skades av plasten og store øyer av plast som flyter rundt i havet – selv i de mest avsidesliggende områder. Tradisjonell plast brytes ikke ned og derfor vil mengden øke, hvis vi ikke gjør noe.

Først og fremst handler det om å behandle avfallet vårt riktig og sørge for at det ikke ender i naturen og skader dyr og mennesker.

Med en OK biodegradable MARINE sertifisering vil et bioplastprodukt med tiden oppløses og forsvinne helt hvis det utilsiktet ender i havet. Det er altså ikke meningen at det skal ende i havet, men hvis det gjør det, vil det gjøre langt mindre skade enn tradisjonell plast.

OK biodegradable WATER (OK biologisk nedbrytbar i vann)
Der er forskjell på bioplastens nedbrytningsevne alt etter som det er i salt- eller ferskvann. OK biodegradable WATER sertifiseringen garanterer at bioplasten brytes ned i ferskvann, men ikke nødvendigvis i saltvann.

Les mer om hvordan bioplast nedbrytes i forskjellige miljøer

Hvilke tester skal et produkt gjennom for å oppnå sertifisering?
EN OK compost INDUSTRIAL sertifisering (EN 13432) sikrer at ikke bare bioplasten, men også farger, etiketter, lim og annet innhold i det ferdige produktet er komposterbart.

For å oppnå en OK compost INDUSTRIAL sertifisering testes et produkt i bioplast på følgende måte:

  • En kjemisk test kontrollerer produktets innhold og om terskelverdier for tungmetaller overholdes.
  • Produktets bionedbrytbarhet testes under kontrollerte komposteringsforhold (oksygenforbruk og produksjon av CO2). Testen skal vise at minst 90 prosent av det organiske materialet omdannes til CO2 innen 6 måneder. De resterende 10% vil også komposteres. Det tar bare litt lengre tid.
  • Etter 3 måneder kompostering og etterfølgende siling gjennom en 2 mm sil, må det ikke være mere enn 10 prosent tilbake av produktet i forhold til produktets opprinnelige masse.
  • Produktet testes for komposterbarhet i et semi-industrielt (eller industrielt) komposteringsanlegg, hvor produktet ikke må ha en negativ innflytelse på komposteringsprosessen.

Produktet testes for økotoksisitet. Dvs. at man tester om produktet etter kompostering har tilført komposten stoffer som kan skade dyr og planter.

 

Alle tester skal utføres og godkjennes av det samme laboratoriet.

Les mer om TÛV AUSTRIA her http://www.tuv-at.be/home/

Kilder:

https://www.european-bioplastics.org/bioplastics/standards/certification/

https://docs.european-bioplastics.org/publications/pp/EUBP_PP_Home_composting.pdf

http://www.tuv-at.be/green-marks/certifications/ok-biodegradable/

http://www.tuv-at.be/green-marks/certifications/ok-compost-seedling/