Norges første plastfri festival ble arrangert på Stokkøya på Trøndelagskysten. Foto: Gerhardsen & 

 

Like sikkert som at sommeren kommer, er at all verdens festivaler dukker opp i sommerlandet. Mange mennesker samles for å oppleve flott musikk og god stemning, men medaljen har også en bakside. Det er store utfordringer med enorme mengder avfall. Generelt er en festival ikke veldig miljøvennlig på grunn av alt utstyr, mat og drikke som blir transportert til festivalstedet og mange ganger ender som avfall på bakken i stedet for i avfallsbeholderen. Det krever omtanke å skape en fantastisk festival til glede for de mange besøkende, samtidig som man også skal ta vare på naturen festivalen holdes i.

Mer miljøvennlige festivaler – ja takk!

Kan du forestille deg en plastfri festival? Mange festivaler gjør allerede mye for å være mer miljøvennlige. Man ser at det de siste årene har vært økt fokus på problemet med plastavfall. Noen festivaler lager for eksempel spesielle områder der festivaldeltakerne selv må bidra til å holde festivalområdet ryddig og rent.

På Stokkøya i Norge ble det i 2018 og 2019 avholdt to plastfrie festivaler. Visjonen var å lage en festival som passet inn i nærmiljøet slik at avfallet fra festivalen ikke havnet i naturen eller i havet rundt øya. Stokkøya ligger i et vakkert naturområde på Trøndelagskysten, og er man ikke påpasselig kan det være en tung belastning å holde en festival på en så liten øy når befolkningen mangedobles i løpet av festivaldagene.

Konkrete hovedmål for de to festivalene var:

  • Ingen plast skulle havne i havet eller naturen
  • Bruken av engangsplast skulle reduseres med 75%
  • For å redusere mengden restavfall måtte matavfall komposteres på stedet og senere brukes til kompost for å dyrke egne urter og grønnsaker
  • Mengden avfall skulle reduseres fra år til år. Så mye avfall som mulig skulle kildesorteres og den totale mengden restavfall skulle ikke overstige 5000 kg
  • Stokkøya Festivalen skulle ha minst mulig innvirkning på naturen rundt festivalen.

 

plastfri konsert-Stokkøyafestivalen-bioavfall

Plastfri festival - er det mulig? Stokkøyafestivalen-Avfall fra konserten-bilde2

 Matavfall, poser og sekker fra BioBag og komposterbart service som alt skal bli til kompost, næringsrik jord.

Gode ​​resultater

Under festivalen ble det samlet inn 1 451 kg restavfall, noe som er langt mindre enn festivalens minstemål. De lyktes med å redusere mengden forbrukerplast med 80% ved å erstatte plastprodukter med bionedbrytbare eller gjenbrukbare alternativer. Nesten ett tonn biologisk nedbrytbart materiale ble samlet under festivalen og deretter kompostert. Bioavfallet inneholdt matrester, komposterbare serveringsvarer og komposterbare bioposer. Ca. 15 000 plastkrus ble erstattet av metallkrus som ble vasket og og brukt om igjen. I vinbaren unngikk man 2300 plastglass ved å bruke vanlige vinglass. Maten ble levert av lokale leverandører og ble laget på stedet, så man unngikk bruk av rundt 200 kg plastemballasje.

Vi hos BioBag er stolte over å ha hjulpet de to Stokkøya-festivalene med å nå sine mål om plastfri festival. Våre komposterbare og biologisk nedbrytbare avfallsposer gjorde Stokkøya-festivalen i stand til å samle avfall i miljøvennlige bioposer som ikke blir til mikroplast, fordi biosposene våre ikke inneholder plast. På festivalen ble alt organisk avfall sortert, slik at man kunne kompostere avfallet i stedet for å sende det til forbrenning. Dette resulterte i en god kompost som senere kunne brukes til jordforbedring og dyrking av grønnsaker.

Festivalene på Stokkøya er et godt eksempel på at sirkulær tenking nytter og er viktig når vi skal avvikle store arrangementer. Vi må spørre oss selv hvordan kan vi redusere forbruket av skadelig plast og hvordan kan vi utnytte ressursene som er i avfallet vårt. Hvorfor ikke starte med å konsekvent samle alt organisk avfall i bionedbrytbare poser? Da kan avfallet gå direkte til kompostering og vende tilbake til naturen i en ufarlig og nyttig form – helt uten forurensende plastrester.

 

Plastfri festival - er det mulig? Stokkøyafestivalen-kompostert avfall fra fjorårets konsert-bilde 3

Plastfri festival - er det mulig? Stokkøyafestivalen-kompostert avfall fra fjorårets konsert-bilde 4

 Året etter 2019 så var matavfallsposene, komposterbart service og mat blitt til god kompost jord.

 

Her kan du å lese hele rapporten om erfaringene fra prosjektet «Plastfri festival» på Stokkøya festival 2018

Plastfri festival - er det mulig? Stokkøyafestivalen