Eksperter kommer med et interessant budskap om sertifiserte komposterbare avfallsposer som motsier tidligere kunnskap!

I løpet av årene er det blitt skrevet mye om komposterbare bioposer, og det er blitt sådd tvil om nytten av å bruke bioposer for sortering av organisk avfall. Forskning utført av Verbund Kompostierbare Produkte e.V. (Foreningen for komposterbare produkter) fastslår at «Sertifiserte industrielle komposterbare avfallsposer ikke er skadelige for jorden eller menneskers helse. De bidrar heller ikke til problemet med mikroplast». Tvert imot tilbyr de muligheter for en høyere kvalitet og kvantitet av organisk avfall som samles inn. «Sertifiserte komposterbare poser for organisk avfall forbedrer kvaliteten på organisk avfall», fastslår ekspertene. Dette motsier tidligere misvisende medieoppslag om håndtering av organisk avfall. En klar fordel er den betydelige økningen i kvaliteten og kvantiteten av separat innsamlet organisk avfall og en tilsvarende økning i mengden av kompost som blir produsert. På grunn av misforståelser finnes det ulike oppfatninger og misoppfatninger som dessverre er svært vanlige – både blant lokale myndigheter så vel som blant forbrukere.

Studien kaster lys over noen av de mange vitenskapelig dokumenterte fordelene som sertifiserte industrielle komposterbare avfallsposer tilbyr kommuner, innbyggere og miljøet.

– De reduserer mengden av konvensjonell plast i kompost betydelig, som vist i en studie[1] publisert av Witzenhausen-Institut og Universitetet i Bayreuth.

– Eksperimenter i stor skala som er blitt gjennomført i Berlin, Milano, München og andre byer, har vist at mengden av separat innsamlet organisk avfall økte betydelig ved at man brukte industrielle komposterbare avfallsposer. Ventilerte beholdere for matavfall fjerner lukt og mugg og holder kondens på et minimum, samtidig som det reduserer vekten av matavfall, noe som reduserer kostnader for kommunene.

Les mer på European Bioplastics hjemmeside her2.

 

LIVET ER AVHENGIG AV EN SUNN JORD

Det er svært viktig å kompostere organisk avfall fordi det forbedrer og styrker jordens tilpasningsevne overfor forandringer og omveltninger i miljøet. Det tar 1000 år å skape et jordlag på 2–3 centimeter, og dersom det nåværende tempoet i nedbrytningen fortsetter, vil hele det øvre jordlaget være borte om 60 år, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) 3,4. Omtrent en tredjedel av jorden i verden er allerede uproduktivt på grunn av erosjon, kompakthet, forsuring og kjemisk forurensning.

Matrester som vi kaster, er verdifulle organiske ressurser som kan gi viktige næringsstoffer tilbake til jorden slik at vi kan produsere sunnere mat.

 

VIKTIGHETEN AV MIKROBER I JORDEN

Tap av biologisk mangfold i jorden observeres i mange jordbruksområder, der forbruket av kjemikalier øker, det biologiske mangfoldet av planter minsker, og jorden forvaltes på en dårlig måte.

Menneskers helse er avhengig av planters helse, og helsen til plantene er avhengig av en sunn jord.

 

 

HVA ER SUNN JORD?

Sunn jord inneholder en stor mengde av organiske stoffer og mikroorganismer som trenger oksygen og fuktighet. Ved å blande utarmet jord med kompost vil man øke jordens evne til å holde på vann betydelig, og det har mange andre fordeler. Det er viktig at vi holder regnvannet i jorden slik at det ikke renner vekk og tar med seg kjemikalier til elver og vassdrag i nærheten.

ØKE VERDIEN AV LANDBRUK

Som forbrukere er vi blitt mer bevisste på hvor mye måten maten dyrkes og produseres på har å si for matkvaliteten.

Landbrukssystemer trenger sunn jord for å kunne dyrke avlinger. Ved å forbedre de gunstige mikroorganismene som lever i jorden, i tillegg til innholdet av oksygen og vann, får vi større avlinger som er av bedre kvalitet.

Bevissthet om den viktige rollen bærekraftig jordbruk spiller i å bevare karbon i jorden og regenerere utarmet jord, blir stadig mer utbredt.

HVORDAN KAN BIOPOSER BIDRA TIL Å FØRE TILBAKE NÆRINGSSTOFFER TIL JORDEN?

BioBag-poser bidrar til en sirkulær økonomi. Når kommuner bruker BioBag-poser for å samle inn matavfall og sender dem til kompost eller biogassanlegg, vil våre biologisk nedbrytbare og komposterbare BioBags brytes ned fullstendig i jorden og bli til vann, CO2 og matjord uten å etterlate seg mikroplast, og kan dermed bidra til gjødsel som er rik på næringsstoffer.

BioBag-produkter er sertifisert komposterbare og biologisk nedbrytbare i overensstemmelse med Europeisk standard EN 13432. BioBag innehar sertifikatet for komposterbarhet og biologisk nedbrytbarhet som utstedes av TÜV AUSTRIA (OK Compost). Ved å kompostere bidrar våre BioBag-poser, sammen med organisk avfall, til å tilbakeføre viktige næringsstoffer til jorden.

https://www.muellundabfall.de/ce/kunststoffe-im-kompost/detail.html

2 https://www.european-bioplastics.org/certified-compostable-organic-waste-bags-improve-quality-of-organic-waste-confirm-experts-contradicting-recent-misleading-media-reports-on-organic-waste-collection/

3 https://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/highlights/detail/en/c/1251238/

4 https://www.fao.org/soils-2015/events/detail/en/c/338738/