Et interessant europeiske forslag rundt sirkulær økonomi i desember 2015 banet vei for en bredere innføring av biologisk nedbrytbart materiale i hele EU. Studer handlingsplanen for sirkulær økonomi og lær om de endringene som snart vil finne sted i EU, og hvordan det ville komme forbrukere og medlemslandene til gode.

Hva er sirkulær økonomi?

EU-kommisjonen erkjenner at EU-borgere må bruke naturressursene på en mer bærekraftig måte. Dersom dette ikke endres, vil verden som helhet gå tom for ressursene og ikke klare å møte innbyggernes behov.

Et grunnleggende prinsipp for sirkulær økonomi er å «lukke sirkelen», dette refererer til CO2 sirkelen. I følge planen, vil kommunene øke gjenvinningen og redusere mengden avfall som sendes til deponi. Fra produksjon til forbruk og avhending, vil alle faser av produktets levetid være bærekraftig.

EU vil sette et bindende mål for å redusere deponering til 10 prosent av alt avfall i 2030. 75 prosent av emballasjeavfall og 65 prosent av kommunalt avfall bør gjenvinnes innen 2030. Det er ikke tillatt for medlemsstatene å sende avfall over landegrensene uten et samtykke fra de andre nasjoner, slik at landene ikke bare kan sende avfallet til et naboland som behandler avfallet billigere.

En av de viktigste strategiene i sirkulær økonomi er å erstatte plastposer med gjenbruks- og biologisk nedbrytbare og komposterbare poser. Dermed unngår man avfall og sparer penger for bedrifter og forbrukere. Biologisk nedbrytbare og komposterbare plastposer er laget av miljøvennlige bioplast og kan trygt brukes om igjen.

EU-kommisjonen fant ut at markedet for bioplast vil vokse med mer enn 350 prosent i årene som kommer. Likevel mens bioplast er en viktig del av den sirkulære økonomien, viser prognosene at bare fem prosent av bioplast produksjonen vil bli lokalisert i Europa i 2019. Medlemslandene må øke den politiske og økonomiske støtten til bioplast for å stimulere den europeiske produksjonen.

Komposterbare poser og initiativet rundt sirkulær økonomi

Fordeler med sirkulær økonomi

Den sirkulære økonomien vil komme både forbrukere og bedrifter til gode. I EU forventer man at selskapene skal spare 600 milliarder € per år gjennom disse bærekraftige initiativene; mange vil videreføre besparelser til kundene.

EU-kommisjonen håper at den sirkulære økonomipakken vil gjøre regionen mer konkurransedyktig, bidra til økonomisk vekst og arbeidsplasser i regionen, samt fremme bærekraften. Slike strategiske forbedringer vil sende et signal rundt om i verden om at Europa er et konkurransedyktig og fremtidsrettet sted å gjøre forretninger med, som forbedrer økonomien i regionen samtidig som avfallsmengden reduseres.

Ved å redusere avfall til deponi vil handlingsplan for sirkulær økonomi gi opp til 30.000 nye arbeidsplasser i mange sektorer. Bærekraftig vekst i regionen vil i det lange løp komme forbrukerne til gode med billigere varer.

BioBag ser frem til innføring av sirkulær økonomi i hele EU, og de miljømessige og økonomiske fordelene som denne planen vil medføre. Det vil være mange måter å bruke biologisk nedbrytbar plast på i ditt hjem eller på jobben, fra komposterbare avfallsposer og hundeposer til komposterbar emballasje.