Grønne Bio avfallsposer og kompostering har den siste tiden vært et veldiskutert tema i de danske medier. Begreper som «bionedbrytbare polymer», «fossilt materiale» og «sort plast» har vært mye omtalt og debattert, uten å nødvendigvis ha kommet til en fornuftig oppklaring. Faktum er at københavnernes grønne bio avfallsposer er akkurat så grønne som de ser ut. Posene er 100% komposterbare og biologisk nedbrytbare. Det eneste de etterlater seg er vann, CO2 og humus – og alternativet til bioposene er katastrofalt for naturen.

Av: Kjell Ivar Bache, CEO BioBag, kib@biobagworld.com

Vi skal glede oss over at danskenes forbruk av plast for alvor har kommet på dagsordenen i år. For vårt enorme forbruk av plast har en stor betydning for jorda og klimaet vårt. Den massive plastforurensingen er skyld i at 700 av havets dyrearter er truet. Miljøorganisasjoner anslår at 100.000 havpattedyr og skilpadder samt 1.000.000 havfugler hvert år dør på grunn av plastforurensing. Fortsetter denne utviklingen vil det i 2050 være 12 milliarder tonn plast, som potensielt kan havne i naturen. Problemet med ikke-komposterbar plast er at det kan skape en opphoping av plast, dersom det havner i naturen. Komposterbar plast motvirker derimot en opphoping.

Heldigvis finnes det alternativer til ikke-komposterbar plast. Københavnernes grønne bioavfallspose er en av dem. De er produsert etter strenge regler som beskriver hvordan bionedbrytbare poser skal produseres. Reglene er fastsatt av den europeiske standard EN-13432. Dessverre har debatten om de grønne avfallsposene, inkludert den i magasinet «Ingeniøren», vist at det ikke er helt lett å forstå de forskjellige begrepene. En bionedbrybar pose er nemlig noe helt annet enn en alminnelig plastpose:

Biobasert og biologisk nedbrytbar plast består av forskjellige materialer. Disse plasttypene er normalt delvis fossile. Men bio-andelen stiger jevnt og er i noen råvarer over 80%. De fleste av disse bioplasttypene bør ideelt sett ende opp som kompost, men kan også i små mengder resirkuleres sammen med andre typer tradisjonell plast. Komposterbar og biologisk nedbrytbar plast medfører ikke mikroplast i naturen i slutten av sin levetid, men ender som kompost. Akkurat nå forskes det mye på biologisk nedbryting i havmiljøet.

Vil de grønne bio avfallsposene etterlate seg mikroplast?

De grønne bio avfallsposene som brukes i København kan komposteres og avgir garantert ikke mikroplast. Dette kan ingen andre plasttyper garantere. Posene er også biologisk nedbrytbare dersom de ved en feiltagelse skulle havne i havmiljøet. Bio-avfallsposene i København er produsert av komposterbare og biologisk nedbrytbare polymer. Av disse polymerne er 71% komposterbare og biologisk nedbrytbare fossile råvarer og resten 29% er basert på fornybare ressurser. Men det er viktig å slå fast, at dette ikke er tradisjonell plast, men biologisk nedbrytbare polymerer. De bionedbrytbare polymerne kan ikke sammenlignes med tradisjonelle polymerer, fordi disse polymerne spises av mikroorganismene i jorden som dermed blir omdannet til CO2, vann og humus.

Vi bruker fossilbaserte biologisk nedbrytbare polymer fordi vi skal produsere en biopose som løser oppgaven med å samle inn matavfallet på en kostnadseffektiv måte for kommunen. Vi må leve opp til de spesifikasjoner som oppfyller forbrukernes ønsker og balansere det med prisen på posen. Hadde Københavns kommune valgt en tradisjonell plastpose fra starten av, ville dette gitt utfordringer med mikroplast i biorestene (restprodukt etter den biologiske behandling) som blir dannet fra matavfallet.
I dag er det ikke mulig å produsere en komposterbar og biologisk nedbrytbar avfallspose til oppsamling av matavfall uten fossilt innhold. Alternativet er en tradisjonell plastpose bestående av 100% fossilt innhold.

Våre bioposer produseres av bionedbrytbare og komposterbare polyester, vegetabilsk olje og stivelse. Disse kan kombineres i forskjellige mengder avhengig av bruksområdet. Et sertifisert komposterbart produkt inneholder en modifisert polyester som er spiselig for mikroorganismer. Andelen fossilt innhold kan variere, men er fortsatt spiselig for mikroorganismer – og dermed 100% biologisk nedbrytbart og etterlater seg ikke mikroplast. Tilbake er det bare vann, CO2 og humus.

Ender deler av bioposen på jordene vil ingen skadelige stoffer bli etterlatt i jorden. Brukes derimot den tradisjonelle plastposen til innsamling av matavfall, kan små biter av avfallsposen ende opp som forurensing i form av mikroplast. Derfor er en komposterbar og biologisk nedbrytbar biopose alltid den mest optimale løsningen for innsamling av matavfall.

Ved bruk av en sertifisert komposterbar og biologisk nedbrytbar pose, får du en garanti for at det ikke vil bli igjen noen rester av mikroplast i jorden.

Derfor står den grønne fargen på bioavfallsposene i stil med hva de representerer. De like grønne som de ser ut.

Hva er forskjellen?