Plast har endret hverdagen vår og på mange måter gjort den mer behagelig og lettvint. Plast har imidlertid også skapt et betydelig forurensningsproblem for dyr, mennesker og miljø. Alle spådommer sier at plastproduksjonen vil fortsette å øke i fremtiden. EU har derfor kommet fram til en plaststrategi som fokuserer på å begrense, gjenbruke og resirkulere plastprodukter basert på prinsippene for en sirkulær økonomi.

Europakommisjonens Scientific Advice Mechanism (SAM) publiserte nylig en rapport om «Biologisk nedbryting av bioplast i miljøet» 1. Rapporten konkluderte med at bioplast ikke bare har en rolle i den fremtidige bærekraftige håndteringen av avfall, men også i den sirkulære økonomien. Rapporten går i dybden på hvor bioplast kan brukes med fordel, og understreker også at bioplast hverken er en rask og enkel løsning eller erstatning for konvensjonell plast. Der hvor det er passende å bruke bioplast, gir det god mening og utbytte.

I en bærekraftig avfallshåndtering er det viktig at avfallsfraksjonene er så rene som mulig når de går til gjenvinning. EU-rapporten konkluderer med at i tilfeller der det er vanskelig å skille plast fra organisk materiale, som enten må sendes til kompostering eller biogass, er bioplast en passende og bærekraftig løsning. Plastfraksjoner som er sterkt forurenset av matavfall, kan ikke resirkuleres og blir derfor ofte sent til forbrenning eller i verste fall i noen land sendt til deponi.

Ved å bruke komposterbar og biologisk nedbrytbar bioplast til emballering av mat, kan emballasjen komposteres sammen med matavfallet. Flere studier har vist at dersom matavfallet samles opp i sertifiserte og biologiske nedbrytbare avfallsposer, øker mengden matavfall som samles inn, og matavfallsfraksjonen blir renere. Alt dette er faktorer som gjør innsamling og behandling av matsvinn enda mer bærekraftig. Videre sørger det også for at ingen fossil mikroplast spres på jordene, fordi bioposene blir fullstendig brutt ned.

Les mer om bioplastens rolle i sirkulær økonomi her2

I det Europeiske landbruket er bruken av landbruksfolie laget av konvensjonell plast utbredt. I en rapport om dette slås det fast at komposterbar bioplast er et eksepsjonelt miljøvennlig alternativ. Grunnen til dette er at landbruksfolien må fjernes etter hver innhøsting. Det er vanskelig å få fjernet all plasten og mange små plastbiter blir derfor liggende igjen i bakken. Siden tradisjonell plast ikke spaltes, forblir den i jorden noe som betyr at mengden konvensjonell plast i jorden akkumuleres hver gang den høstes. På sikt vil det gi en jord fylt med plastrester. Ved hjelp av landbruksfolie laget av biologisk nedbrytbar bioplast vil plastrestene i jorden være fullstendig nedbrutt i løpet av kort tid.

Les mer om BioAgri her3

Rapporten indikerer at EUs plaststrategi har identifisert et behov for lovgivning om bioplast, med klare harmoniserte regler for hva som definerer biologisk nedbrytbar og komposterbar plast. Dette sikrer at bioplasten oppfyller alle kravene for nedbryting og at produkter som ikke oppfyller kravene skal forbys slik at de ikke forårsaker forurensning.

Hos BioBag har sertifiseringer alltid vært en viktig del av vår merkevare, og vi er derfor veldig glade for at det blir en klar lovgivning på dette området. Sertifiseringen av produktene våre gir klar informasjon om hvordan og under hvilke forhold vårt produkt brytes ned.

Les mer om bioplast-sertifiseringer her4

BioBag støtter EU-rapporten fordi den harmonerer med vår visjon for biologisk nedbrytbare plastprodukter. Med vårt brede utvalg av poser og sekker for innsamling av matavfall, hageavfall, biologisk nedbrytbar frysepose, frukt og grønnsaksposer til supermarkeder, hundeposer og biologisk nedbrytbar landbruksfolie, støtter vi nøyaktig de områdene hvor det ifølge EU-rapporten er fordelaktig å bruke biologisk nedbrytbare og komposterbare poser.

Som nevnt i rapporten, foregår det betydelig forskning og utvikling innen avfallshåndtering og plastproduksjon. Vi utvikler kontinuerlig produktene våre og ønsker å være best. Sammen med vår nye eier Novamont, som er et av verdens ledende selskap innen utvikling og produksjon av biokjemikalier og bioplast, er vi sterkere enn noen gang før.

Les mer om Novamont-oppkjøpet her5

1: Biodegradability of plastics in the open environment

2: Bioplastens rolle i en sirkulær økonomi

3: Biologisk nedbrytbar landbruksfilm

4: Sertifisering av komposterbare produkter skaper troverdighet og gjennomsiktighet

5: Novamont kjøper BioBag-Gruppen og styrker sitt bioplast-lederskap og globale nærvær.