Introduksjon til OXO-Bionedbrytbar

Plastprodukter er en del av kulturen i Vest-Europa og Amerika. Plast har kommet for å bli, og kommer til å være en del av forbrukermarkedet i årene som kommer. Det finnes imidlertid ansvarlige måter for produsenter å produsere og levere plastprodukter på, akkurat som det er ansvarlige måter for forbrukerne å bruke dem. Prosessen med produksjon, forbruk og gjenbruk blir svekket når plast blir feilmerket eller villedende merket for å gi et inntrykk av å være miljøvennlig når varen (eller emballasjen) faktisk ikke er miljøvennlig med tanke på jordens framtidige velferd.

Hva er OXO-Bionedbrytbar plast?

Uttrykket «oxo-bionedbrytbar» er ikke akkurat idiomatisk. Men på tross av å være et ordtak, har begrepet OXO-bioplast generert en stor debatt om, hvorvidt bruken er en løsning på plastavfall, især som følge av plastposer, i miljøet.
OXO-bioplast brytes ned i nærvær av oksygen og prosessen fremskyndes ved UV-lys og varme. De vil ikke bli brutt ned umiddelbart, da de er stabilisert for å gi produktet en fornuftig levetid (for eksempel ca. 18 måneder for en plastpose). Dersom de kastes i naturen som avfall, vil de brytes ned raskere enn naturlig avfall (som kvister og blader) og mye raskere enn alminnelig plast. Mange land i Mellom Østen, Asia og Afrika er denne løsningen gjort obligatorisk. Men er OXO-biologisk nedbrytbare produkter den perfekte løsning for å skape et grønnere miljø?

Resirkulering av plast

Fordi såkalte oxo-biologisk nedbrytbare produkter inneholder kjemiske tilsetningsstoffer, passer de ikke inn i den tradisjonelle plastgjenvinnings-prosessen. Dette kjemisk tilsetningsstoffet, som gjør at plasten fragmenteres og får det til å forsvinne for det blotte øye, er like forstyrrende for naturlige nedbrytings-prosesser som vanlig plastavfall som ikke brytes ned i løpet av resirkuleringsprosessen. Disse produktene forårsaker ikke bare overflødig søppel, men forstyrrer også resirkuleringen av vanlig plast.

Biologisk nedbrytbart mot fragmentering: Terminologi

Det første problemet med plast er mangelen på ordentlig merking for å skille mellom produkter som faktisk er biologisk nedbrytbare og de som bare brytes ned til fragmenter. Biologisk nedbrytbare produkter brytes ned til jord i løpet av noen få år. Fragmenterte produkter reduseres på et punkt til ikke å være synlig, men forblir i beste fall som plastbiter i deponi eller i verste fall i naturen. Det er en viktig forskjell for miljøvennlige mennesker som ønsker å etterlate så lite spor som mulig både i sine personlige og forretningsmessige liv. På et tidspunkt trenger alle å bruke plastprodukter som ikke brytes ned. Da er det godt å vite hvilke produkter som har en slik egenskap og holde bruken av dette til et minimum, mens du bruker fullt biologisk nedbrytbare produkter der hvor slike produkter er tilgjengelige.

Er virkelig OXO-bionedbrytbar miljøvennlig?

Forsøpling

En av de verste sidene ved feilmerking av de biologisk nedbrytbare egenskapene av forskjellige plastmaterialer, er det faktum at det potensielt kan resultere i mer forsøpling. Forsøpling, enten det er i offentlige omgivelser, i private hager/bakgårder eller på en offentlig avfallsplass, så er forsøpling rett og slett uakseptabelt. Det produseres søppel i alle hjem, men målet er å holde det på et minimum og sortert riktig. Produkter som er feilmerket som biologisk nedbrytbare havner ikke i riktig avfallsstrøm. Dette vil forstyrre prosessen med resirkulering av de produkter som er produsert for å ivareta en miljøvennlig profil.

Konklusjon på OXO-Bionedbrytbar plast

Oxo-biologisk nedbrytbare produkter er ikke en god nok løsning for å skape et grønnere miljø. På tross av de mange påstandene, om oxo-biologisk nedbrytbar plast, brytes plasten ned til små fragmenter av plastrester som er umulig å samle opp, i stedet for å brytes helt ned til organisk materiale. Bruken av biologisk nedbrytbare sertifiserte komposterbare poser er det eneste riktige alternativet til oljebaserte OXO bionedbrytbare plastposer.

Kilde
http://en.european-bioplastics.org/wp-content/uploads/2011/04/pp/Oxo_PositionsPaper.pdf