Det finnes mye plast i verden og det har endret hverdagen vår på mange måter. Den er slitesterk og praktisk, men dessverre ender store mengder opp i naturen – noe som har en betydelig negativ påvirkning på miljøet, dyreriket og helsen vår. Plastprodukter brukes også i stor grad innenfor landbruk, da de forbedrer effektiviteten og produktiviteten innen matproduksjon. Vanlige produkter som blir brukt er landbruksfilm i plast, drivhussystemer og -netting i plast, gjødseltilsetninger, og mye mer.

En nylig studie publisert av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) estimerer at landbruket bruker omtrent 12,5 millioner tonn plast hvert år, der film utgjør den største andelen av dette. Landbruksplast utgjør dermed en betydelig fare for forurensning og kan utgjøre en helserisiko både for mennesker en økosystemer når den fragmenterer eller ikke tas hensyn til i miljøsammenheng.. Dermed øker faren for at mengden mikroplast i jorden samler seg opp.[1]

Rapporten til FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FOA), evaluerte bærekraftigheten til plastprodukter i landbruket. I denne rapporten anbefaler FN å erstatte ikke-biologisk nedbrytbar, konvensjonell plast med biologisk nedbrytbar og biobasert plast, noe som er en viktig anerkjennelse av de miljømessige fordelene til bioplastprodukter.[2]

Studien ble utført i form av en kvalitativ risikovurdering med fokus på 13 spesifikke landbruksprodukter i en rekke ulike verdikjeder. Studien anbefaler bruk av biologisk nedbrytbar, biobasert plast i stedet for tradisjonell plast i landbruksfilm, fiskeutstyr, polymer-kuler til gjødsel, trebeskyttere og -vern, støttesnøre for planter, og beskyttelsesposer for frukt impregnert med skadedyrmiddel. Les den fullstendige rapporten her.[3]

Landbruksfilm utgjør den største delen av landbruksplast, men spørsmålet er hvorfor? Landbruksfilm har flere fordeler. Den øker jordtemperaturen, forbedrer kontroll over ugress og reduserer fordamping fra jorden. Dette øker antallet produserte avlinger og lengden til vekstsesongen, men kan også redusere mengden nødvendig irrigasjon og gjødsel. Ulempen med landbruksfilm i plast er at det i etterkant kan ligge igjen plastfragmenter i jorden. Denne plasten oppløses ikke i naturen og vil forurense jorden med mikroplast som ender opp i næringskjeden. Les mer om mikroplast og miljøkonsekvensene her[4]

Et bærekraftig alternativ

Heldigvis finnes det biologisk nedbrytbare alternativer til tradisjonell plast for landbrukssektoren. Biologisk nedbrytbar landbruksfilm har vært tilgjengelig på det europeiske markedet i mange år, og tilbyr nesten de samme fordelene som tradisjonell landbruksfilm. Forskjellen er at restene av landbruksfilmen enkelt pløyes ned i jorden på slutten av avlings-syklusen og brytes ned til vann, karbondioksid og humus/biomasse. For å harmonere regelverkene på tvers av Europa, finnes den en Europeisk standard EN 17033 for biologisk nedbrytbar landbruksfilm for anvendelse i jordbruk og hagebruk. Denne standarden er utviklet for å være et tydelig referansepunkt for jordbrukere, distributører og interessenter. Les mer om EN 17033-standarden her.[5]

Et bidrag til et bedre miljø

BioBag er glade for FNs anbefaling. Som et ledende selskap innen komposterbare og biologisk nedbrytbare produkter, oppmuntrer vi til bruken av mer miljøvennlige og bærekraftige produkter innen landbrukssektoren. Vår biologisk nedbrytbare BioAgri landbruksfilm støtter ett av områdene rapporten påpeker som fordelaktig når det gjelder å bytte ut  ikke-nedbrytbar, konvensjonell plast med biologisk nedbrytbar plast. BioAgri er laget av Mater-Bi, et biologisk råmateriale som produseres av å kombinere stivelse med biologisk nedbrytbare polymer. BioAgri er sertifisert som biologisk nedbrytbar i jord i henhold til den europeiske EN 17033-standarden. Siden den er påvist biologisk nedbrytbar, er bruken av BioAgri landbruksfilm et genuint bidrag til et bedre miljø. Les mer om vår BioAgri landbruksfilm her[6]

 

[1] https://www.fao.org/3/cb7856en/cb7856en.pdf
[2] https://www.european-bioplastics.org/united-nations-recognise-bioplastics-as-sustainable-alternative-to-conventional-plastics/
[3] https://www.fao.org/3/cb7856en/cb7856en.pdf
[4] https://biobagworld.com/blog/microplastics-everywhere-consequences/
[5] https://www.european-bioplastics.org/new-eu-standard-for-biodegradable-mulch-films-in-agriculture-published/
[6]  https://biobagworld.com/nb/produkter/jordbruk/