Havet flyter over av plast:
Biologisk nedbrytbar plast kan begrense ny forurensing i havet

Verdenshavene flyter over av plast som ikke brytes ned naturlig. Dette medfører at plastavfallet hoper seg opp, og gjør stor skade på dyrelivet. Det er opp til oss å endre denne miljømessige katastrofale kursen. En av løsningene kan vise seg å være det biologiske nedbrytbare materiale MATER-BI, (biologisk nedbrytbar plast) som kjemieksperter hos italienske Novamont har testet ut i maritimt miljø.

I januar 2017 strandet en seks meter lang hval på land i Norge. Den hadde magen full av plastposer. * Posene stoppet hvalens fordøyelsessystem og gjorde at den ble syk. Hvalen måtte avlives, og dens tragiske skjebne ga en klar indikasjon på hva eksperter har sagt i årevis. Siden har dette skjedd med jevne mellomrom at hvaler strender på land og dør på grunn av plastavfall.

Verdenshavene flyter over med plastavfall kastet av oss mennesker. Det koster dyreliv og truer det marine miljøet. Bare i det nordlige Stillehavet dør 100 000 havskilpadder, hval og andre sjøpattedyr hvert år av å spise plastposer, som de forveksler med mat.

Plastavfallet som kastes i naturen påvirker miljøet, og har blitt et samfunnsmessig problem av enorme dimensjoner med store miljømessige konsekvenser. Det kreves at det internasjonale samfunnet står sammen, og at vi som borgere på tvers av nasjonale og kulturelle grenser gjør hva vi kan for å endre våre uvaner og øke vår bevissthet.

Alle tiltak som kan bremse den negative utviklingen, og ikke minst skape en betydelig endring i vår individuelle tilnærming til problematikken, skal prøves ut. Derfor er det interessant å se de egenskapene som bioplastmaterialet MATER-BI har i et marint miljø. Les en undersøkelse om havmiljøet og bioposer her: https://biobagworld.com/nb/16948-2/

Hva er MATER-BI?

MATER-BI er betegnelsen for en rekke biologisk nedbrytbare former for bioplast, som har liten innvirkning på miljøet. Det blir brukt, for eksempel i matvareindustrien, avfallshåndtering og til emballasje. MATER-BI er sertifisert biologisk nedbrytbar og komposterbar, som under de rette forhold, blir det omdannet til næringsrik og god kompost. Les mer her: https://biobagworld.com/nb/16817-2/

Hos BioBag bruker vi MATER-Bi (biologisk nedbrytbar plast) til å produsere alt fra film til landbruket, avfallssekker, avfallsposer, frukt- og grønnsaksposer, bæreposer til dagligvarebutikker og avfallsposer til private. (Nettbutikk)

Det er viktig å understreke at biologisk nedbrytbar plast ikke skal brukes som en unnskyldning for å kaste søppel i havet eller naturen. Produktene produsert av MATER-BI er ikke beregnet for den type unødvendig forurensing som vi ser i havet, men for resirkulering gjennom sortering av organisk avfall, og naturlig biologisk behandling som eks kompostering.

Unngå mer forurensingen av havet

Dersom produkter laget av MATER-BI ved feiltagelse skulle havne i havet, vil disse brytes ned biologisk og redusere forurensingen i havet. MATER-BI har en hurtig nedbrytningstid, og blir derfor ikke lenge i det marine miljøet. Dette viser nye laboratorieforsøk fra italienske Novamont (http://materbi.com/no/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/Scheda-biodegradazione-marina_EN_TUV_LR.pdf) hvor MATER-BI er testet i avleiringer fra kystområder hvor plasten ofte skylles opp.

Ved å overvåke bakteriene som bryter ned plasten, konkluderte forskerne at 90% av materialet ble brutt ned i en tidsperiode på mindre enn ett år. Resten blir også brutt ned, det tar bare litt lenger tid enn et år og vil med tiden forsvinne helt. Dette er en meget høy prosentandel i forhold til vanlig plast som har en nedbrytningstid på mange hundre år.

Sammenligner man et MATER-BI produkt kontra et tradisjonelt plastprodukt som havner i havet, forsvinner MATER-BI- produktet raskere og de miljømessige konsekvensene blir betydelig redusert til fordel for det maritime liv og fremtid.

Prøvene er utført under oppsyn av det italienske Institute of Plastics (IIP) og verifisert av Certiquality under Europakommissionens «Environmental Technology Verification» (ETV) program. Finn mer informasjon på http: //iet.jrc.ec.europa. EU / ETV /

*Syk Sotra-hval hadde 30 plastposer i magen

Http: //www.reuters.com/article/us-norway-whale-idUSKBN15I2EI