BioBag sine bioposer er laget av Mater-Bi, et komposterbart råstoff produsert av det italienske forskningsselskapet Novamont. I mer enn 20 år har Novamont levert miljøvennlige alternativer til polyetylenbaserte plastposer og folier.

Komposterbar bioplast Mater-Bi er utviklet i den hensikt å flytte organisk avfall fra deponier og forbrenningsstasjoner over til biologisk nedbrytning og dermed produksjon av kompost som kan gi næring til jorda. Vi vet at jord trenger næringsstoffer for å være fruktbar, men visste du at jord er en begrenset ressurs? Det forventes at mengden dyrkbar jord, per innbygger over hele verden, vil bli halvert når vi når 2050 på grunn av utvikling, erosjon og avskoging.

Novamont er ledende innen bioøkonomi og administrerende direktør Catia Bastioli er en pioner innen utvikling av produksjon av produkter som kan avkarbonisere økonomien – dvs. begrense CO2-utslipp. «Vi produserer ikke bare produkter. Alle synes det er greit å lage bærekraftige produkter. Men vi må også være klar over hvilken økonomisk tenkning vi vil eksportere. Det må ikke bare være produkter, men også en interesse for menneskers livskvalitet» forklarer Catia.

Hva er sirkulær økonomi?

Den sirkulære økonomien tar oss bort fra den lineære modellen («take-make-waste» ) og mot en miljøvennlig økonomi, hvor produksjon og forbruk er i en lukket sirkel. I den sirkulære økonomien må materialer være bærekraftige og det er viktig å unngå avfallsrester ved at design av materialer, produkter og forretningsmodeller er basert på materialgjenvinning.

I en biologisk sirkulær økonomi nedbrytes matavfall og annet organisk materiale til kompost, som kan brukes til jordforbedring. Kompostering er en nedbrytningsprosess som danner karbondioksid, som er langt mindre skadelig enn metangass når det gjelder global oppvarming. I tillegg til karbondioksid inneholder kompost andre næringsstoffer som kan berike og bygge opp jordkvaliteten. Ved å bruke kompost til dyrking av mat kan man begrense bruken av gjødsel og vanning.

BioBag-Bioplasten rolle-Sirkulær Økonomi

Vi er avhengige av jorden

«Jord er ikke evigvarende, og det tar mer enn 2000 år å danne 10 cm jordlag. Våre liv er avhengige av jorden – det er i jorden at all matproduksjon begynner og jorden binder enorme mengder CO2 som ellers vil sive ut i atmosfæren. Skremmende tall fra FNs mat- og jordbruksorganisasjon anslår at 33% av jorden i dag allerede er ødelagt og skadet av kjemisk forurensning, forsuring, nedbrytning av næringsstoffer osv.» sier Novamonts CEO Catia Bastioli

«Dersom alle visste at jordens fruktbarhet, som er grunnlaget for matproduksjonen vår, ikke er bærekraftig, ville det vært mye lettere å skape en individuell og kollektiv ansvarsfølelse.»

«Den totale effekten av klimaforandringene og utarmet jord kan i løpet av de neste 30 årene halvere landbruksproduksjonen i visse tørre områder. Globalt trenger vi mye mer organisk materiale, og kun en grundig kildesortering av matavfall og organisk materiale kan være med på å skaffe oss det», sier Catia Bastioli.

Hvordan kan bioposer bidra i en sirkulær økonomi

«Bærekraftige produkter som er biologisk nedbrytbare, som komposterbar bioplast, kan bidra til å unngå opphopning av unaturlig og ikke-nedbrytbar forurensning av miljøet – som f.eks. tradisjonell plast. Dette resulterer i en forbedret jord- og vannkvalitet, noe som kan berike økosystemet. Jord og vann beholder kvaliteten og blir en integrert del av gjenoppbygging og produksjon. Bioprodukter er ikke den ultimate løsningen på forurensningen, men de kan bidra til å begrense den.

Når kommuner bruker tradisjonelle plastposer til å samle matavfall og sender det videre til et biogassanlegg kan rester fra posene forurense landbruksjorda, og år etter år vil denne plasten hope seg opp og gjøre landbruksjorden vår verre over tid. En komposterbar biopose derimot, vil kompostere i jorden og bli til vann, CO2 og humus.

Kun to prosent av verdens forbruk av plastemballasje resirkuleres til samme formål og bare 12% blir «downcycled» – dvs. at den resirkuleres, men i et produkt av lavere kvalitet enn det opprinnelig var.

Produksjon og forbruk skal være sirkulært, slik at vi bruker minst mulig ressurser og bruker ressursene fornuftig og sørger for at de kan resirkuleres.

«Mye av den tynne plastemballasjen som brukes til mat er vanskelig å resirkulere og er ofte fylt med matrester. Hvis denne type emballasje var laget av komposterbar bioplast, og du også hadde hatt flere komposteringsanlegg, kunne denne utbredte formen for emballasje blitt kastet sammen med matavfallet og blitt kompostert. Dette ville også gjort fraksjonen med tradisjonell plast renere og derfor lettere å resirkulere», forklarer Catia.

«European Bioplastics» har gitt klare retningslinjer for når de mener at bioplast bør brukes i stedet for tradisjonell plast:

 • Matavfallsposer
 • Veldig tynne plastposer / poser til frukt og grønnsaker
 • Teposer
 • Kaffekapsler, kaffeputer, kaffefiltre
 • Fruktklistremerker
 • Folie (og / i kombinasjon med) klistremerker / etiketter for ferske produkter
 • Tørkepapir
 • Cateringprodukter som kopper, brett, tallerkener, bestikk
 • Fleksibel emballasje i flere materialer for lett fordervelig mat

Les mer her:

 1. https://www.european-bioplastics.org/eubp-proposes-criteria-and-product-examples-for-preferable-use-of-compostable-plastics/
 2. Politico (2019). ‘Europe’s soil is increasingly at risk — and here’s how to revive it’. https://www-politico-eu.cdn.ampproject.org/c/s/www.politico.eu/sponsored-content/europes-soil-is-increasingly-at-risk-and-heres-how-to-revive-it/amp/
 3. Ellen MacArthur Foundation. (2019). ‘How the circular economy tackles climate change’.
  https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/completing-the-picture-climate-change
 4. Catia Bastioli. (2017). ’A circular approach to bioeconomy: an opportunity to decarbonise the economy and reconnect it with society’.
  https://www.novamont.it/public/Pubblicazioni/Bioeconomy_an%20occasion%20to%20reconnect%20economy%20and%20society_S.PDF
 5. Novamont (2020). ‘Sustainable development is a necessity for everyone.
  For us it is already a reality’.
  https://www.novamont.it/eng/our-pillars-20