Gir det noen mening å kjøpe miljøvennlige bionedbrytbare poser i Norge dersom posene er produsert i Kina, og har blitt sendt ca. 7000 km over verdenshavene – På et containerskip? Frakt av varer på containerskip er en av de største synderne når det gjelder CO2-utslipp.

Hvordan skal vi handle når vi ønsker å være miljøvennlig? Skal vi isolert se på om bioposene lever opp til kravet om biologisk nedbrytbare og komposteringsevne og velge den laveste prisen? Eller skal vi også se på forholdene som bioposene ble produsert under, og hvor mye energi som ble brukt under produksjonen, og til å frakte dem til Europa?

BioBag er et norsk selskap som produserer sine poser i Europa

BioBag er et norsk firma, som ble grunnlagt i 1959 og har siden 2003 kun konsentrert seg om produksjon av miljøvennlige komposterbare og biologisk nedbrytbare produkter.

Etter mange års med erfaring i dette markedet har vi stor kunnskap om miljøvennlige plastprodukter og jobber tett med leverandørene av råvarene som brukes til bioplastproduksjon. Les mer om Biobag her

Vi har produksjon i Europa, hovedsakelig i Estland og Belgia, og leverer over hele Europa. Vi holder oss til en europeisk produksjon med europeiske råvarer fordi det er fornuftig og miljøvennlig å produsere i nærheten av våre kunder. Siden produktene våre er biologisk nedbrytbare og komposterbare, har de en begrenset levetid. Den levetiden skal komme våre kunder til gode og ikke bli brukt på lang transport fra Østen.

BioBag sørger for ordentlige arbeidsforhold for sine ansatte, fokuserer på å gjøre produksjonen så miljøvennlig som mulig og overholder EUs standarder for CO2-utslipp.

Vi jobber tett på produksjonen og våre kunder, noe som betyr at vi er fleksible og kan utvikle produkter i nært samarbeid med våre kunder. Vi utvikler og optimaliserer kontinuerlig våre produkter og produksjonsprosesser. Blir det restavfall, sørger vi for å resirkulere det i andre produkter.

For en vanlig forbruker er det ikke alltid like lett å vite om produktene som kalles «grønne og biologisk nedbrytbare» virkelig er det. Alle BioBagposer er sertifisert etter den Europeiske standarden. Ved å se etter om posen har dette sertifikatet som følger den Europeiske standarden kan du derfor være trygg på at produktene våres er grundig testet og oppfyller alle krav. Les mer om sertifiseringer her.

Så ja, vi tror at geografi, arbeidsforhold og kontroll spiller en viktig rolle i vurderingen av om et produkt er bærekraftig.

Heldigvis kan vi se at noen offentlige anbud på miljøvennlige poser nå setter som betingelse at produktene må produseres i Europa. Dette ser vi på som et skritt i riktig retning og at vi ikke er alene om våre holdninger.