Hvordan tester man at bioposer brytes helt ned i naturen?

Resultatene av en 2-årig studie i USA fastslår at biologisk nedbrytbare og komposterbare alternativer til tradisjonell plast bidrar til å begrense plastforurensningen. Rapporten fra «The Better Alternatives Now» viser at BioBags bioposer komposteres og forsvinner helt i jorden etter seks måneder og i havet innen 2 år. Studiet skulle vise hva som skjer med en rekke bioplastprodukter og emballasje når de kastes i naturen – i sjøen, langs veier og i en kompostbeholder.

BioBags biposer ble testet på fire forskjellige måter. Et utvalg av bioposer ble plassert i en privat kompostbeholder i 6 måneder, en annen i 12 måneder og en tredje i to år. Kompostmiljøet var en åpen kompostbeholder, hvor bioposene ble lagt i leirepotter og gravd ned på ca. 15 cm dybde. Her fikk de lov til å ligge uberørt i de forskjellige tidsintervallene.

Dette var den beste metoden for å kunne vurdere hvordan bioposer ville «oppføre seg» dersom de ble kastet i naturen og kom i kontakt med jord. Det var ikke ment å være en kontrollert komposteringsprosess, som i en hjemmekompost eller en industriell komposteringsfabrikk.

Det fjerde utvalget av bioposer ble senket ned i sjøen og lå der i to år.  På bildene nedenfor vises tre forskjellige poser, hvor kun den nederste posen er sertifisert komposterbar og biologisk nedbrytbar. De to øverste blir betegnet som miljøvennlige, men som bildene viser er ingen av disse posene spesielt miljøvennlige, de forsvinner ikke på land eller i sjøen. Kun de sertifiserte, komposterbare og biologisk nedbrytbare bioposene blir fullstendig brutt ned både på land og i sjøen. Så lenge en biopose er sertifisert komposterbar og biologisk nedbrytbar, kan du stole på at posen blir brutt ned.

hvilke plasttyper som blir brutt helt ned eller ikke

Studiene kan nå bekrefte at BioBags bioposer blir brutt ned til ufarlig organisk materiale etter seks måneder i jorda og etter to år i havet.

Studiene testet også tradisjonelle polyetylenposer og OXO-bionedbrytbare poser etter samme metode. Disse to plasttypene ble ikke nedbrutt efter to år hverken på land eller til havs.

BioBags bioposer består bla. av et komposterbart råmateriale, også kalt Mater-Bi, som er gjenstand for kontinuerlig produktutvikling i Italia. «The Mater-Bi biodegradable rapport», som kontroleres av det italienske instituttet for plast, bekrefter også at BioBag bioposer forsvinner raskt i maritimt miljø.

Hvert år produseres det 300 millioner tonn plast i verden, hvorav 8 millioner tonn havner i havet. Det tilsvarer at en stor søppelbil tømmer et lass med plast i havet hvert minutt, ifølge en undersøkelse foretatt av World Economic Forum.

En viktig del av løsningen på plastforurensningen er utvikling og nytenkning. Dette blir også omtalt i «The Better Alternatives Now» raporten som bl.a. konkluderer:

«Matprodusenter og matbutikker burde investere i fullstendig biologisk nedbrytbar og komposterbar emballasje som fortsatt beskytter og bevarer maten som før, men uten å forurense når de kastes.»

Rapporten krever også at fossilbaserte plastprodukter skal inneholde en større andel resirkulert materiale, slik at de kan bli en del av den sirkulære økonomien. Rapporten fremhever også plastens reelle utfordringer når det gjelder menneskers helse og den generelle økonomien.

 

Vil du lese mer om hvordan bionedbrytbare poser brytes ned, klikk her:

«Better Alternatives Now Report» nylig utgitt i USA

«The New Plastics Economy» Nytenkning fremtiden for plast

Nye studier fastslår at BioBags bioposer forsvinner helt i naturen

Forskjellige typer plast senket ned i havet for å se hva som skjer