Dette er gode nyheter for alle som er interessert i biologisk nedbrytbar bioplast. Forskere ved ETH Zürich og Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag) har i en tverrfaglig studie fastslått at mikroorganismene bryter ned biologisk nedbrytbar bioplast. Dette skaper nye muligheter for kildesortering og håndtering av plastavfall i fremtiden – dersom samfunnet er klar for i enda større grad å bruke biologisk nedbrytbar bioplast i områder der det er fornuftig, eller der det er stor fare for at plasten havner i naturen som for eksempel i landbruket.

Forskerne har vist at jordmikroorganismer benytter metabolsk karbon i PBAT-polymer (polymer laget av komposterbar og biologisk nedbrytbar plast) til energiproduksjon. Et biprodukt av denne prosessen er mikrobiologisk biomasse, som er en del av naturens eget kretsløp. Hvor lang tid den bionedbrytbare bioplasten er i prosessen med å kompostere, avhenger av ulike faktorer. Kompostering er mikroorgansimer i jord som fordøyer organisk materiale, og omdanner dette til karbondioksid CO2, vann og biomasse. Mikroorganismene krever fuktighet, oksygen og tilstrekkelig temperatur til komposteringsprosessen. I kaldt vær vil kompostering gå langsommere, men så lenge bladene fra trærne blir kompostert, vil de biologisk nedbrytbare bioposene også komposteres. I tørr eller dårlig jord er mikrobiell aktivitet lavere enn i næringsrik jord.

Slik ble studiene gjennomført

Forskningsgruppen brukte det biologisk nedbrytbare polymer-PBAT (polybutylenadipatereftalat) som de merket med en karbonisotop. Denne isotopmerkingen gjorde det mulig for forskerne å spore polymer-avledet karbon i forskjellige bionedbrytbare rettninger i jorda. Det viste seg at karbon fra PBAT ikke bare var blitt til karbondioksid (CO2) som et resultat av mikrobiell respirasjon, men også hadde blitt omdannet til biomassen av mikroorganismene.

Bionedbrytbar bioplast brytes ned!

Det er vitenskapelig bevist at biologisk nedbrytbar bioplast blir fullstendig brutt ned. Forskerne er de første som viser hvor karbonet fra en polymer ender, og at plastmaterialet er helt biologisk nedbrytbart i jord.

«Dette viser at det ikke finnes andre rester etter bionedbrytningen enn vann, CO2 og biomasse,» sier Hasso von Pogrell, administrerende direktør for European Bioplastics e.V. «Dette studiet avkrefter to bekymringer som ofte hevdes når det gjelder biologisk nedbrytbar bioplast:

1) Tvilen om at mikroorganismer metaboliserer sertifisert nedbrytbar bioplast fullstendig, og

2) bekymringen over at den oljebaserte delen av polymeren ikke er fullstendig nedbrytbar» forklarer von Pogrell.

Gode ​​muligheter for bionedbrytbar avfallssortering

«Resultatet av dette studiet vil utvilsomt gjøre det mulig for kommuner og avfallssektoren i hele EU å anerkjenne fordelene og funksjonaliteten til bioavfallsposer i sertifisert komposterbar plast for innsamling av organisk avfall. Også i landbruket er sertifisert biologisk nedbrytbar bioplast nå et trygt alternativ til den tradisjonelle landbruksfilmen, avslutter von Pogrell. De detaljerte resultatene av studiet finnes på ETH Zürichs nettside under avsnittet «Nyheter & Events» (www.ethz.ch/de).

Neste steg

Har du utfordringer rundt valg av hvilken type pose som egner seg best til innsamling av matavfall, kan du se videoen vår om bionedbrytbar bioplast, og hvorfor dette er det beste valg for denne type avfall.

 

Hva er polymer?En polymer er en sammensetning som består av mange identiske eller sammenlignbare molekyler.Den undersøkte biologisk nedbrytbare PBAT-polymeren er en blanding av fossilbaserte råmaterialer og biomasse fra fornybare råvarer som brukes til produksjon av biologisk nedbrytbare, sertifiserte, komposterbare bioavfallsposer (i henhold til EN 13432) og biologisk nedbrytbar landbruksfilm. (i henhold til EN 17033).

Les mer her på European bioplastics