Elinkaarianalyysi ja ympäristötuoteseloste

Kasvava kiinnostus ympäristöongelmia kohtaan luo uusia markkinoita tuotteille ja palveluille, jotka ovat aidosti yhteensopivia ympäristön kanssa. Tässä uudessa taloudellisessa parametrissa on adoptoitu erilaisia instrumentteja, joilla mitataan, ohjataan ja tarkistetaan ympäristötehokkuutta.

Mater-Bi®-materiaalitoimittajamme Novamont on aina osallistunut aktiivisesti elinkaarianalyysin (LCA) ja viime aikoina myös ympäristötuoteselosteen (EPD) edistämiseen. Näitä kahta pidetään tärkeinä tekijöinä biohajoavien muovipolymeerien käytön todellisten ympäristöetujen todistamisessa.

Elinkaarianalyysi (LCA)

Elinkaarianalyysi on menetelmä, jolla analysoidaan tuotantoprosessia, tuotteita ja palveluita. Se suosii järjestelmien tutkimista globaalista näkökulmasta. Ainoa tapa tutkia tuotantojärjestelmiä kokonaisvaltaisesti on tarkastella vaiheittain niiden tehokkuutta, ts. reittiä, jonka raaka-aineet kulkevat kaikkien käsittely- ja kuljetusprosessien aikana loppukäsittelyyn saakka. Tätä kutsutaan kehdosta hautaan -lähestymistavaksi.

Elinkaarianalyysin rooli on keskeisessä asemassa, kun pyritään tunnistamaan tuotantoprosesseja, joilla on suurin ympäristövaikutus, ja osoittamaan parannusvaihtoehtoja, jotta ympäristöön kohdistuvat positiiviset vaikutukset voidaan maksimoida ja negatiiviset minimoida.

Ympäristötuoteseloste (EPD)

Ympäristötuoteseloste on tärkeä vapaaehtoinen instrumentti vaatimukset täyttäville yrityksille, jotka aikovat hallita ympäristötekijöitä aktiivisesti. Ympäristötuoteselosteen avulla tuotteen ympäristösisältö voidaan ilmoittaa objektiivisesti ja läpinäkyvästi.

Pätevän ja arvovaltaisen johtoelimen tunnustetut säännöt ja luotettava hyväksyntäjärjestelmä ovat keskeisiä elementtejä ympäristötuoteselosteen käytön takaamisessa ja suojelemisessa. Viime vuosina elinkaariajattelusta (LCT) on tullut tärkeä konsepti tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksen arvioinnissa. Elinkaariajattelu on keskeinen kulttuurisena näkökulmana, sillä siinä huomioidaan koko tuoteketju ja tunnistetaan, miten sitä voidaan parantaa ja uudistaa. Raaka-aineiden hankinnan, niiden tuotannon, käytön ja käytöstä poistamisen arviointi samassa kontekstissa tarjoaa valtavan potentiaalin monille tuotteille, kuten muoville, sillä näin voidaan valmistaa tuotteita, jotka on integroitu tiiviisti alueen tuotantojärjestelmään, kulutustarkoituksiin ja -tottumuksiin, jolloin todellisia parannuksia voidaan tehdä laajalla alueella. Raaka-aineiden hankkiminen tuotantolaitoksen läheisyydestä ja jätteen keräämisen ja kierrättämisen maksimointi käytöstä poistettaessa ovat jatkuvan parannuksen yksinkertaisia mutta konkreettisia ja määrällisesti ilmaistavissa olevia elementtejä kestävässä kehityksessä.

Elinkaariarviointi (LCA) on tärkein työkalu elinkaariajattelun toteutuksessa. Se on objektiivinen menetelmä tuotteeseen/prosessiin/toimintoon liittyvien energian, ympäristöseuraamusten ja mahdollisten vaikutusten arvioinnissa ja kvantifioinnissa koko elinkaaren ajan alkaen raaka-aineiden hankinnasta aina käytöstä poistamiseen (kehdosta hautaan). Tässä tekniikassa kaikkia tuotantoprosessin vaiheita tarkastellaan toisiinsa liittyvinä ja toisistaan riippuvaisina, jolloin voidaan arvioida kumulatiiviset ympäristövaikutukset. Kansainvälisellä tasolla elinkaariarviointia valvotaan ISO 14043- ja ISO 14044 -standardeilla.

Novamont on käyttänyt elinkaariarviointia vuodesta 1998, ja se oli Italian ensimmäisiä yrityksiä, jotka ottivat sen käyttöön. Elinkaaren jokaisessa vaiheessa tutkitaan, arvioidaan ja, mikäli mahdollista, parannetaan eri Mater-Bi®-luokkia käyttämällä ekosuunnittelukriteerejä, parannetaan laitosten ja tuotantoprosessien tehokkuutta ja otetaan käyttöön aidosti vihreitä raaka-aineiden hankintaprosesseja.