Jäte, sen hallinta, kerääminen ja hävittäminen, muodostaa yhden suurimmista ympäristöprioriteeteista ympäri maailmaa. Yli 30 % kaatopaikoille viedystä jätteestä on orgaanista jätettä, joka voidaan kompostoida ja muuttaa ravinteikkaaksi maa-ainekseksi. Paikallisten kuntien, huolestuneiden yhteisöjen ja ongelman ymmärtävien ennakoivien yksilöiden ansiosta orgaanisen jätteen kompostointi on kasvussa maailmanlaajuisesti. BioBag-tuotteet ovat todistettu ratkaisu orgaaniseen jätehuoltoon. Tuotteemme kattavat jätehuollon lukuisat eri käyttötarkoitukset. Kompostoitavat pussit ja säkit auttavat vähentämään orgaanisen jätteen toimittamista kaatopaikoille. Pussiemme ja säkkiemme käyttäminen orgaanisen jätteen keräämisessä ja kompostoinnissa auttaa saattamaan luonnollisen kierron päätökseen, kun tarpeelliset ravinteet palautuvat takaisin ympäristöön.

Yksityinen ja kaupallinen ruokajäte

BioBag tarjoaa helppoja ja hygieenisiä ratkaisuja kotitalouksille ja kaupallisille keittiöille. Hengittäviä pussejamme, säkkejämme ja jäteastioitamme on saatavilla monen mallisina ja kokoisina, joten ne sopivat jokaiseen keittiöön. BioBag on kehittänyt erityisen MaxAir-astian, jossa on tuulettuvat kyljet ja kansi, jotta kosteus haihtuu ja jätteet kuivuvat. Näin jätteet eivät mädänny ja epämiellyttävät hajut vähenevät. BioBag-tuotteilla on erinomainen bakteerien, virusten, itiöiden ja homeen vastustuskyky. Tuulettuvan MaxAir-astian ja BioBag-pussin käyttäminen on maailman johtava järjestelmä ruokajätteiden esilajittelussa. BioBag-tuotteet takaavat myös paremman hygienian jätteen kerääjille ja kompostointilaitoksille. Täysin kompostoituvien pussien käyttäminen jäteastioissa takaa paremman hygienian ja vähentää astioiden puhdistustarvetta.

Euroopan jätetilanne

Teoriassa kaikki orgaaninen jäte voidaan kompostoida. Euroopassa vain noin 15 % tuotetusta orgaanisesta jätteestä kompostoidaan, joten työtä on vielä paljon!
Euroopan jätetilanne

Lähde: Eurostat

Yksityisten kotitalouksien ruokajäte

Paras tapa ruokajätteen keräämiseen yksityisistä kotitalouksista on käyttää erittäin hengittäviä pusseja ja tuulettuvaa astiaa. Seuraavissa kuvissa esitellään BioBag-tuotteiden laboratoriotuloksia, oissa verrataan ilmastoidussa ja umpinaisessa astiassa käytettyjä BioBag-pusseja. (Lähde: Jordforsk, Norja)

Ruokajäte hengittävässä BioBag-pussissa tuulettuvassa MaxAir-astiassa

BioBag in a MaxAir ventilated caddy

BioBag tuulettuvassa MaxAir-astiassa

Food waste, day 4 in BioBag and ventilated caddy. The bag is still dry. No sign of mould.

4. päivä
Pussi on edelleen kuiva. Ei merkkejä homeesta.

Food waste, day 7 in BioBag and ventilated caddy. The surface is dry, minimal growth of mould and very little moisture at the bottom. No bad smell is detected.

7. päivä
Pinta on kuiva, hometta on erittäin vähän ja pohjalla on hyvin vähän kosteutta. Pahaa hajua ei ole havaittavissa.

Ruokajäte hengittävässä BioBag-pussissa umpinaisessa astiassa

BioBag umpinaisessa astiassa

BioBag umpinaisessa astiassa

Näkyvissä on hometta ja paha haju on havaittavissa.

4. päivä
Näkyvissä on hometta ja paha haju on havaittavissa.

Kosteutta on erittäin paljon. Pussi on märkä ja jäte on homeen peitossa. Jäte haisee erittäin pahalle.

7. päivä
Kosteutta on erittäin paljon. Pussi on märkä ja jäte on homeen peitossa. Jäte haisee erittäin pahalle.