Kestävä kehitys ja sitoutumisemme

Ympäristöongelmat muodostavat keskeisen osan BioBagin toiminnoista. BioBag on sitoutunut kestävään kehitykseen. Olemme ottaneet selkeitä askeleita ympäristön suojelemiseksi ja säilyttäneet samalla tuotteiden korkean laadun ja luotettavuuden. Etsimme jatkuvasti parhaita raaka-aineita ja tuotantotapoja, jotka vähentävät ympäristöön kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia. Näihin kuuluu vahva sitoutuminen käyttää tuotteissamme mahdollisimman paljon uusiutuvia raaka-aineita. Ympäristöön ja tuotteisiin sitoutumisemme lisäksi painotamme tämän lupauksen tärkeyttä yrityksen sisällä työntekijöillemme. Kestävyyslupauksemme on luonnollinen osa yrityskulttuuriamme.

BioBagin tuotteet sisältävät maataloudesta peräisin olevia uusiutuvia raaka-aineita, kuten viljoista saatavaa geneettisesti muuntelematonta tärkkelystä. Pusseissa, aterimissa ja kalvoissa käyttämämme raakamateriaalin nimi on Mater-Bi®. Astioissa on käytetty raaka-aineena sokeriruo’osta saatavaa kuitua, jota kutsutaan bagasseksi.

Raaka-aineet

Mater-Bi®

Pitkällä aikavälillä yhteiskuntamme joutuu korvaamaan fossiiliset raaka-aineet (raakaöljyn) uusiutuvilla raaka-aineilla. Öljyä ei ole rajattomasti, ja sen hinta nousee kasvavan globaalin kysynnän vuoksi. Valtaosa BioBagin tuotteista on valmistettu Mater-Bi®-nimisestä raaka-aineesta. Mater-Bi® on innovatiivinen biomuovien tuoteperhe, jossa käytetään kasvista saatavia materiaaleja, kuten maissitärkkelystä, ja biohajoavia polymeerejä, joita saadaan sekä uusiutuvista että fossiilisista raaka-aineista. Mater-Bi® on syntynyt jatkuvista pyrkimyksistä käyttää uusia teknologioita ja uusia teollisia toimitusketjuja, jotka perustuvat uusiutuvan energian ja uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön samalla, kun varmistetaan paras tehokkuus. Uusiutuvien raaka-aineiden käyttö fossiilisten raaka-aineiden sijaan kemian- ja muoviteollisuudessa voi auttaa hallitsemaan kasvihuonekaasuja. Nämä uusiutuvat raaka-aineet käyttävät ilmakehässä olevaa kasvien fotosynteesissä itseensä imemää hiilidioksidia.

Bagasse

BioBagin astiatuotteet valmistetaan bagassesta, sokeriruokokuitujen selluloosasta. Sokeriruoko on vuosittain uusiutuva raaka-aine. Bagasse-tuotteet kompostoituvat täysin niin teollisessa kuin kotikompostoinnissa. Astioidemme tuotantoprosessi on erittäin yksinkertainen, tehokas ja ympäristöystävällinen. Puhtaita, luonnollisia sokeriruokokuituja käyttämällä tuotantoprosessissamme ei synny jätettä, vain höyryä. Puhdas tuotantomenetelmämme sopii täydellisesti kaikille ruokateollisuuden aloille, sillä siinä ei käytetä kovia kemikaaleja. Hygienia- ja turvallisuussyistä jokainen tuote pastöroidaan UV-säteilyllä ennen asiakkaille toimittamista.

Sertifikaattimme

Kaikki BioBagin tuotteet, pussit, säkit ja kalvot ovat sertifioituja kompostoituvia ja biohajoavia tuotteita eurooppalaisen standardin EN 12432, yhdysvaltalaisen standardin ASTM D6400 ja australialaisen standardin AS 4736 mukaisesti. Lisätietoja sertifikaateistamme.