Yleistä

Nämä myyntiehdot koskevat kaikkea tuotteiden myyntiä BioBag International -yhtiön verkkokaupasta kuluttajille.

Myyntiehdot muodostavat yhdessä tilausvahvistuksella vahvistetun tilauksesi kanssa kaupan sopimuspohjan.

Voidaksesi tehdä ostoksia verkkokaupassamme sinun tulee olla kahdeksantoista vuotta täyttänyt. Jos olet alle 18-vuotias, sinun täytyy saada joku täysi-ikäinen, esimerkiksi huoltajasi, tekemään ostoksesi puolestasi.

Kuluttajakauppaa säädellään muun muassa kuluttajakauppalailla, kaupan perumista koskevalla lailla, henkilötietolailla, sähköistä kaupankäyntiä koskevalla lailla ja luottokorttikauppaa koskevalla lailla. Tutustu linkeistä näihin lakeihin, jos haluat saada lisää tietoa siitä, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia sinulla ostoksia tehdessäsi on.

Sikäli kuin näissä myyntiehdoissa asetetaan vaatimuksia kirjallisesta vahvistuksesta, nämä vaatimukset voidaan täyttää käyttämällä sähköpostia, tekstiviestiä, kirjettä tms.

Osapuolet

Myyjä:

BioBag Norge AS (BBN)
Hovsveien 8
1831 Askim, NORJA

Y-tunnus: 966534281, puhelinnumero:+4769888590, sähköposti: post@biobagworld.com

Kaupan tekeminen verkkokaupassa

Jotta saisit varmuuden siitä, miten tilaat/ostat verkkokaupastamme, olemme seuraavassa kuvailleet kauppatapahtuman, joka koostuu seuraavista osista:

Sivuilla liikkuminen
Tuotteiden valitseminen
Ostoskori
Lähetys- ja maksutavan valinta
Mahdollinen rekisteröityminen
Tilauksen tarkistaminen
Tilauksen vahvistaminen
Tilausvahvistuksen vastaanottaminen
Tilaus- ja sopimusprosessi

Tilauksesi on sitova, kun tilaus on rekisteröity meillä. Tilauksesi sitoo samanaikaisesti myös meitä, jos se ei poikkea siitä, mitä on tarjottu verkkokaupassamme, markkinoinnissamme tai muulla tavalla. Voit kuitenkin purkaa kaupan sen mukaisesti kuin kaupan purkamisesta on säädetty, mistä kerrotaan tarkemmin jäljempänä tässä sopimuksessa.

Kun saamme tilauksesi, vahvistamme tilauksen ja lähetämme sinulle automaattisesti tilausvahvistuksen. Lue tilausvahvistus huolellisesti, kun saat sen, ja tutki, vastaako se tilaustasi.

Verkkokaupassa annetut tiedot

Haluamme antaa asiakkaillemme mahdollisimman totuudenmukaista tietoa palveluistamme.  Huomautamme kuitenkin, että kirjoitus- ja painovirheitä voi esiintyä, minkä vuoksi emme ehkä voi toimittaa tuotteita sen mukaisesti kuin verkkokaupassamme tai muulla tavoin on kerrottu.

Pidätämme itsellemme oikeuden perua tilauksesi tai osan siitä, jos tavaraa ei voida toimittaa. Tällaisissa tilanteissa saat tiedon asiasta ja mahdollisesti kerromme samalla, mitä korvaavaa voimme tarjota tilaamasi tuotteen sijasta. Saat mahdollisuuden hyväksyä tilaukseesi esittämämme muutokset tai vaihtoehtoisesti voit perua tilauksen.

Hinnat

Kaikkiin hintoihin sisältyy arvonlisävero. Tilauksen kokonaishinta on nähtävissä, ja siihen sisältyvät kaikki kauppaan liittyvät kulut kuten postimaksut, rahti, pakkaus ym.

Maksu

Kauppasumma suoritetaan luottokortilla (VISA tai Mastercard).

Kun käytät korttia, kortillesi tehdään tilauksen yhteydessä kauppasummaa vastaava varaus. Jos varausta ei voida tehdä, pidätämme itsellemme oikeuden perua tilaus. Saat tiedon tällaisesta mahdollisesta perumisesta.

Toimitus ja viivästyminen

Tuotteet toimitetaan sillä tavoin, siihen paikkaan ja siihen aikaan kuin tilausvahvistuksessa on ilmoitettu. Me vastaamme tuotteista siihen asti, kunnes sinä olet ottanut ne vastaan.

Toimituksen tarkistaminen

Kun olet vastaanottanut tuotteet, sinun tulee mahdollisimman nopeasti tarkistaa, vastaako toimitus tilausvahvistusta, ovatko tuotteet vahingoittuneet kuljetuksen aikana tai onko niissä muutoin vikaa tai puutteita.

Reklamaatio

Ennen kuin vioista ilmoitetaan BBN:lle, tulee asiakkaan tutkia, ovatko viat aiheutuneet asiakkaan toiminnasta. Jos asiakas voi osoittaa, että tuote ei laadultaan vastaa BBN:n antamaa kuvausta tuotteesta, asiakkaan tulee ilmoittaa tästä BBN:lle kohtuullisessa ajassa, jotta BBN voi ryhtyä toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Asiakas menettää oikeutensa moittia puutetta, jos hän ei ilmoita asiasta BBN:lle kohtuullisessa ajassa, sen jälkeen kuin hän huomasi tai hänen olisi pitänyt huomata puute.

Vian tai puutteen korjaaminen

Kun BBN on saanut tietää toimittamassaan tuotteessa olevasta puutteesta, BBN:n tulee  mahdollisimman nopeasti ryhtyä toimenpiteisiin puutteen korjaamiseksi. Jos asiakas ryhtyy oma-aloitteisesti korjaamaan puutetta laajemmassa mitassa kuin mitä BBN:n kanssa on sovittu, BBN ei korvaa näitä kuluja.

Kaupan peruminen

Norjan lainsäädännön mukaan asiakkaalla on oikeus tietyn ajan kuluessa perua tavaroiden tai palveluiden kuluttajakauppa, joka ei tapahdu myymälässä.

BBN:n asiakkaita pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että oikeus kaupan perumiseen EI koske tuotteita, jotka on mainittu kaupan perumista koskevan lain 4. luvun 12. §:ssä, jossa säädetään poikkeuksista kaupan perumista koskevaan oikeuteen.

Kaupan perumisoikeus ei ole voimassa,

  1. a) jos tuotetta ei voida palauttaa lähes samassa kunnossa ja määrässä, tai jos vioittuminen tai pilaantuminen johtuu kuluttajan osoittamasta huolimattomuudesta tai puutteellisesta huolenpidosta;

eikä kaupan perumisoikeus koske

  1. b) tuotteita, joiden toimitus on aiheuttanut sen, että niitä ei voida palauttaa;
  2. c) tuotteita, jotka pilaantuvat nopeasti.

Oikeus kaupan perumiseen on voimassa vain kuluttajakaupassa. Palautuskustannukset jäävät kuluttajan vastuulle (vrt. kaupan perumista koskeva laki 15 § 1 momentti).

Erityiset olosuhteet

BBN on vastuussa tuotteesta vain, jos siinä on osoitettu olevan vikaa tai puutteita. Tämä ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa BBN voi osoittaa, että puute johtuu seikoista, joihin BBN ei ole voinut vaikuttaa, ja joiden seurauksia BBN ei kohtuudella ole voinut välttää tai ratkaista.

BBN ei ole vastuussa epäsuorista vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheuttanut BBN:n osoittama törkeä huolimattomuus tai tahallinen laiminlyönti.

Henkilötiedot

Käsittelemme lähtökohtaisesti vain niitä meille ilmoittamiasi henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä, jotta voimme suorittaa velvollisuutemme sinua kohtaan.

Niissä tapauksissa, joissa käsittelemme henkilötietoja myös muihin tarkoituksiin, esimerkiksi lähettääksemme sinulle tietoa tarjouksista ym., toimimme näin vain, jos sinä olet antanut siihen luvan, tai jos laki sitä vaatii. Ennen kuin hyväksyt tietojesi käyttämisen, saat tiedon siitä, mihin tietoja käytetään, ja kuka niitä käyttää.

Pidätämme itsellemme oikeuden pyytää tiedon syntymäajasta voidaksemme tarkistaa, ovatko asiakkaamme alle 18-vuotiaita.

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötiedoistasi, tai jos haluat käyttää oikeuttasi henkilötietojen korjaamiseen, niiden käytön estämiseen tai tietojen poistamiseen henkilötietolain mukaisesti, voit olla yhteydessä meihin puhelimitse +47 69888590 (hallinto).

Panttioikeus

BioBag International / BBN ei käytä panttioikeutta.

Riidat

”Osapuolten tulee pyrkiä sopimaan mahdolliset riidat neuvotteluteitse. Jos se ei onnistu, voit viedä asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kaikki riidat ratkaistaan Norjan lain mukaisesti. Jos asia viedään tuomioistuimeen, se ratkaistaan sinun (ostajan) kotipaikkasi käräjäoikeudessa.”

BioBag International AS
Hovsveien 8
1831 Askim
Norja

Sähköpostiosoite: post@biobag.no

Puhelinumero: +4769888590

Y-tunnus:  966534281