Usein kysytyt kysymykset

Mitä kompostointi tarkoittaa?

Kompostoitavuus tarkoittaa, että materiaali voidaan kompostoida. Eurooppalaisessa standardissa EN 13432 määritetään ominaisuudet, joita valmiilta tuotteelta vaaditaan, jotta se voidaan kierrättää orgaanisesti. Kompostoitavuus tarkoittaa, että materiaali A) hajoaa biologisesti kompostoitaessa, B) hajoaa täydellisesti yhdellä kompostointikerralla, C) ei aiheuta myrkyllisiä vaikutuksia tai vapauta kompostiin raskasmetalleja sallittua määrää enempää ja D) ei vaikuta haitallisesti itse kompostointiprosessiin.

Miten kompostoitava ja biohajoava materiaali eroavat toisistaan?

Jos materiaali on kompostoitava, sitä pidetään automaattisesti biohajoavana, ja se voidaan kierrättää kompostoimalla. Mikro-organismit hajottavat biohajoavan materiaalin, mutta siitä voi jäädä jäämiä yhden kompostointikerran jälkeen, eikä myrkkyjäämien määrää voida taata. Tästä syystä biohajoavaa materiaalia ei voida automaattisesti pitää kompostoitavana, ennen kuin kompostoitavuus on todistettu nykyisten standardien (EN 13432) mukaisesti.

Termiä biohajoava käytetään usein väärin markkinoitaessa ja mainostettaessa tuotteita ja materiaaleja, jotka eivät todellisuudessa ole ympäristöystävällisiä. Tästä syystä BioBag käyttää omien tuotteidensa kuvauksissa useimmiten kompostoitava-termiä. Ulkopuolinen taho on todistanut kaikkien BioBag-tuotteiden kompostoitavuuden.

Voiko BioBag-tuotteet kompostoida kotona?

Kotikompostointi poikkeaa teollisesta kompostoinnista kahdesta keskeisestä syystä: 1) Kotikompostorissa jätteiden lämpötila nousee tavallisesti vain muutaman Celsius-asteen kompostorin ulkopuolista lämpötilaa korkeammaksi, tämä koskee lyhyitä ajanjaksoja (teollisessa kompostoinnissa lämpötilat nousevat useaksi kuukaudeksi 50 °C:een, hetkittäin 60–70 °C:een). 2) Kotikompostorien käyttäjät ovat harrastelijoita, eivätkä kompostointiolosuhteet aina ole ihanteellisia (teollisessa kompostoinnissa laitoksista vastaa pätevä henkilökunta, ja niissä ylläpidetään ihanneolosuhteita). BioBag-tuotteet, joita yleisimmin käytetään jätehuollossa, on sertifioitu ”kotikompostointiin sopiviksi”, sillä ne hajoavat biologisesti kotikompostorin tuottamassa lämpötilassa ja ympäristössä.

Miten nopeasti BioBag-tuotteet alkavat hajota kaatopaikalla?

Kaatopaikkojen olosuhteet (ei-aktiiviset, peitetyt kaatopaikat) eivät tavallisesti johda biohajoamiseen. Tämän seurauksena Mater-Bi-materiaalin ei odoteta vaikuttavan merkittävästi biokaasun syntymiseen kaatopaikalla. Tämä on osoitettu Organic Waste Systemsin toteuttamassa tutkimuksessa.

Miten nopeasti BioBag-tuotteet alkavat hajota luonnossa?

Roskaaminen ei ole suositeltavaa missään tilanteessa. Jos kompostoitava BioBag-tuote päätyy luontoon vahingossa, biohajoamisen nopeus riippuu sääolosuhteista (lämpötila ja kosteus) ja ympäristön biologisesta aktiivisuudesta.

Miten nopeasti BioBag-tuotteet alkavat hajota meressä?

Pussimme eivät ole vesiliukoisia, joten ne eivät ala hajota heti. Se kestää useamman kuukauden, pääasiassa hydrolyysin muodossa.

Hajoavatko BioBag-tuotteet biologisesti meressä?

BioBag-tuotteiden on osoitettu hajoavan biologisesti nesteessä ja huoneenlämmössä. Tämä on tärkeä todiste materiaalin biohajoavuudesta vesi- ja meriympäristöissä. Tutkimme asiaa parhaillaan lisää laboratoriossa.

Onko BioBag-tuotteissa raaka-aineena käytetyn tärkkelyksen tuottaminen eettistä?

Tärkkelys on raaka-aine, jota on saatavilla, aivan kuten puuta, hiiltä ja öljyä. Nämä resurssit eivät kuitenkaan poikkea toisistaan potentiaalisen käyttönsä suhteen, sillä ne muodostavat energia- tai raaka-ainelähteen, jota voidaan käyttää samaan lopputarkoitukseen – öljyä voidaan käyttää ruoantuotannossa tarvittujen lannoitteiden ja traktorien polttoaineiden valmistuksessa. Näin öljy tuottaa epäsuorasti ruokaa. Tästä syystä jonkin tietyn resurssin käytön eettisyyttä ei tule tarkastella siitä näkökulmasta, miten sitä käytetään, vaan siitä, miten se hankitaan ja hyödynnetään (mm. määrät, maantieteelliset alueet ja erotus-/viljelymenetelmät).

Miten suuren osan Italiassa tuotetusta maissista raaka-ainetoimittajamme Novamont käyttää?

Novamontin tuotantotarpeisiin varattu viljelyalue vastaa 0,05 prosenttia Italiassa maissin viljelyyn käytetystä peltoalasta

Voivatko BioBag-tuotteet hajota biologisesti hyllyyn?

Eivät voi. BioBag-tuotteet eivät hajoa hyllyyn biologisesti. Biohajoaminen käynnistyy vain kompostiympäristössä, jossa on mikro-organismeja, kosteutta ja lämpöä. BioBag-tuotteet voivat kuitenkin muiden materiaalien tavoin menettää joitakin mekaanisia ominaisuuksiaan ajan saatossa.

Mitä etuja kompostoitavalla pussilla on polyeteenipussiin verrattuna?

Biohajoavien ja kompostoitavien pussien käyttäminen lisää kierrätysvaihtoehtoja. Energiajätteen ja kierrättämisen lisäksi myös orgaaninen kierrätys on mahdollista. Uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan raaka-aineteknologian käyttämisen strateginen merkitys korostuu, sillä olemme vähentämässä öljyn, uusiutumattoman raaka-aineen, käyttöä.