Yrityksen sosiaalisten käytäntöjen ohjeet BioBag International AS:n sosiaalisten standardien noudattamiseen

Johdanto

Jokaisen yksilön ihmisoikeuksia ja arvokkuutta täytyy kunnioittaa ja suojella. Jokaiselle täytyy tarjota inhimilliset elinolosuhteet. Nämä sosiaaliset toimintaperiaatteet on luotu jokaisen yksilön ihmisoikeuksien ja vapauden suojelemiseksi.

Näillä sosiaalisilla toimintaperiaatteilla BioBag International AS määrittää ja määrää vaatimukset, jotka jokaisen kumppanin ja toimittajan täytyy panna käytäntöön. Periaatteet muodostavat perustan kaikille yhteystyömuodoille.

 1. Työskentelyn vapaaehtoisuus
  Työskentelyn vapaaehtoisuus täytyy taata. Pakkotyö, kuritushuonerangaistus, orjatyövoima, pakkotyörangaistus ja maaorjuus on kielletty. Kaikki laittomat työmuodot on kielletty. Jokaisen henkilön identiteettiä täytyy suojella, ts. työntekijöitä ei voi pakottaa luovuttamaan henkilötodistustaan työnantajalle.
 2. Lapsityövoima
  Lapsityövoimaa ei käytetä, ja sen käyttäminen on kielletty. Lapseksi määritellään alle 15-vuotiaat henkilöt (tai 14-vuotiaat, kuten Kansainvälinen työjärjestö ILO:n yleissopimukset sallivat). Jos paikalliset säädökset edellyttävät korkeampaa ikää, näitä vaatimuksia täytyy noudattaa. Kaikkia lapsia täytyy suojella hyväksikäytöltä ja työltä, joka voi saattaa heidät vaaraan. Tähän lukeutuu myös toiminta, joka voi haitata lapsen luonnollista fyysistä, henkistä, moraalista ja sosiaalista kehitystä.
 3. Syrjintä
  Kaikenlainen syrjintä on kielletty. Tasa-arvo ja yhdenvertaiset mahdollisuudet täytyy taata kaikille työntekijöille rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, uskontoon, poliittiseen kantaan, kansallisuuteen, sosiaaliseen taustaan, kulttuuriin tai muihin tekijöihin katsomatta.
 4. Työolot
  Työolojen täytyy olla inhimilliset. Tavoitteena on maksaa palkkaa, joka kattaa elinkustannukset, mikäli laissa määrätyt vähimmäispalkat ovat liian pieniä tämän toteuttamiseksi. Palkkojen alentamista kurinpitotoimena ei sallita. Säännöllinen enimmäistyöaika viikossa on 48 tuntia. Lisätunneista täytyy maksaa ylityökorvausta paikallisten soveltuvien säädösten ja/tai alan paikallisten käytäntöjen mukaisesti, korkeamman mukaan. Normaalitilanteessa viikoittainen työaika, ylityötunnit mukaan lukien, ei saa ylittää 60 tuntia. Työntekijöillä on oikeus vähintään yhteen vapaapäivään viikossa. Fyysinen pahoinpitely tai vastaava, nöyryyttävä ja epäreilu rangaistus, ruumiillinen kuritus, seksuaalinen tai muunlainen häirintä ja pelottelu työnantajan puolelta on jyrkästi kielletty.
 5. Terveys ja turvallisuus
  Turvallinen ja hygieeninen työympäristö täytyy taata annettujen suojatoimenpiteiden mukaisesti. Työnantajan järjestämän majoituksen täytyy tarjota inhimilliset elinolosuhteet. Niiden vähimmäisvaatimuksena on nykyisten laissa määritettyjen turvallisuusstandardien täyttäminen.
 6. Järjestäytymis- ja kokoontumisvapaus
  Työntekijöiden laissa säädettyä oikeutta rahoittaa valitsemiaan organisaatioita, liittyä niiden jäseneksi ja järjestää työehtosopimusneuvottelut ei saa rajoittaa millään tavalla.

Jos BioBag International AS saa tietää näiden sosiaalisten toimintaperiaatteiden rikkomisesta, seurauksena voi olla liikesuhteen päättäminen.