Skip to Content

Blog

Tuleeko kompostoitavasta biomuovista osa EU:n maaperän suojelustrategiaa?

Maaperä on koko olemassaolomme keskeinen kulmakivi. Se on perusta Maan kaikille ravintoketjuille ja luonnon monimuotoisuudelle. Mutta jo yksistään EU:ssa 60-70 % maaperästä ei voi hyvin. Joka vuosi menetetään noin miljardi tonnia maata eroosion vuoksi, mikä aiheuttaa vuosittain 1,25 miljardin euron menetykset EU:n maataloudelle. Lisäksi maaperä kärsii orgaanisen materiaalin menetyksestä, saastumisesta, monimuotoisuuden vähenemisestä, suolaantumisesta, liikakäytöstä ja  Lue lisää »

Yhdistyneet kansakunnat on hyväksynyt biomuovit kestäväksi vaihtoehdoksi perinteiselle muoville

Muovia on kaikkialla, ja se on muuttanut arkeamme. Se kestää kulutusta, ja sitä on kätevä käyttää. Mutta valitettavasti suuri määrä muovia päätyy luontoon, millä on merkittävä negatiivinen vaikutus ympäristöön, eläimiin ja ihmisen terveyteen. Muovituotteita käytetään yleisesti myös maataloudessa, sillä ne voivat parantaa elintarviketuotannon tehokkuutta ja tuottavutta. Yleisesti käytössä olevia tuotteita ovat muoviset maankatekalvot, kasvihuonekalvot ja  Lue lisää »

EU-raportissa todetaan, että biomuovilla on tärkeä rooli kiertotaloudessa

Muovi on muuttanut arkeamme monin eri tavoin ja tehnyt siitä mukavampaa. Muovi on kuitenkin myös synnyttänyt merkittävän saasteongelman eläimille, ihmisille ja ympäristölle. Kaikki merkit viittaavat siihen, että muovin tuotanto jatkaa kasvuaan. Euroopan unioni on kehittänyt muovistrategian. Se perustuu kiertotalouden periaatteille, joiden mukaisesti muovituotteiden määrää rajoitetaan, niitä käytetään uudelleen ja ne kierrätetään. Euroopan komission tieteellisen neuvonnan  Lue lisää »

Biomuovin rooli kiertotaloudessa

BioBag-tuotteet on valmistettu mm. kierrätettävästä Mater-Bi raaka-aineesta, jota tuottaa italialainen tutkimusyhtiö Novamont. Novamont on valmistanut yli kaksikymmentä vuotta ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja polyeteenipohjaisille muovipusseille, -kasseille ja kääreille. Biohajoava Mater-Bi  kehitettiin orgaanisen jätteen saamiseksi pois kaatopaikoilta ja jätteenpolttolaitoksista ja sen siirtämiseksi kompostoitavaksi. Ja näin biohajoamisen tuloksena syntyvä komposti voitaisiin edelleen käyttää maaperän parantamiseen. Kuten hyvin tiedämme, maaperä tarvitsee  Lue lisää »

Muovijätteen vaikutukset ihmisen terveyteen

Vuosittain tuotetaan 300 miljoonaa tonnia muovia, josta vain 9 % käytetään uudelleen. Loput 91 % päätyvät luontoon, mereen tai ilmaan epäpuhtauksina ja jätteenä. Muovi hajoaa mikromuoviksi, pieniksi muovikappaleiksi, joiden halkaisija on enintään 5 mm. Ja voit olla varma, että sinunkin kehossasi on tällaisia muovikappaleita. Laaja tutkimus vahvistaa, että elimistöömme päätyy mikromuovia. Uusissa tutkimuksissa mikromuovia on  Lue lisää »

Mitä tulee kompostoitaviin tuotteisiin, BioBag on ollut mukana alusta alkaen

BioBag perustettiin Norjassa vuonna 1959, ja se on 1990-luvulta alkaen valmistanut biohajoavia ja kompostoitavia tuotteita ympäristöystävällisestä muovista. Vuodesta 1959 BioBag on kasvanut maailmanlaajuiseksi yhtiöksi, jolla on tytäryhtiöitä yhdeksässä maassa, ja jonka liikevaihto on lähes 40 miljoonaa euroa. Näin monen vuoden kokemuksella meille on kertynyt valtavasti kokemusta biomuovin kehittämisestä ja tuotannosta, minkä ansiosta olemme luotettava yhteistyökumppani  Lue lisää »

Onko maantieteellä merkitystä, kun halutaan olla ympäristöystävällisiä?

Onko järkevää ostaa ympäristöystävällisiä, biohajoavia pusseja Ruotsissa, jos ne on valmistettu Kiinassa, ja niitä on kuljetettu noin 7 000 km yli valtamerten – usein konttialuksilla? Nimittäin konttialuskuljetukset ovat yksi pääsyyllisistä, kun kyse on hiilidioksidipäästöistä. Miten meidän tulisi toimia, kun haluamme olla ympäristöystävällisiä? Pitääkö meidän vain tarkastella, onko ostamamme biopussi kompostointivaatimusten mukainen, ja valita sitten vaihtoehdoista halvin?  Lue lisää »

Kompostoitavien tuotteiden sertifiointi luo uskottavuutta ja avoimuutta

Olemme ylpeitä kaikista kompostoitavien BioBag-tuotteittemme saamista sertifikaateista. Ne ovat meille tärkeitä, sillä niiden ansiosta voimme dokumentoida, että tuotteemme ovat ympäristöystävällisiä, ja että ne täyttävät kaikki kompostoitavuudelle kansainvälisten standardien mukaan asetettavat vaatimukset. Tavallisen kuluttajan voi joskus olla vaikeaa saada selville, ovatko tuotteet, joita kutsutaan vihreiksi ja biohajoaviksi, todella sitä. Oikeudenmukaisella ja puolueettomalla sertifiointijärjestelmällä voidaan varmistaa, että  Lue lisää »

Muoviton festivaali – onko se mahdollista?

Kesän kynnyksellä käynnistyy myös festivaalisesonki. Tuolloin monet kokoontuvat nauttimaan hyvästä musiikista ja upeasta tunnelmasta. Mutta kaikella on myös varjopuolensa. Hyvän musiikin, juhlimisen ja yhdessä hengailun sivutuotteena syntyy valtava määrä jätettä. Festivaalit eivät yleisesti ottaen ole erityisen ympäristöystävällisiä tapahtumia, sillä paikalle tuodut tarvikkeet, ruoka ja juomat usein päätyvät roskiksi maahan sen sijaan, että ne laitettaisiin jäteastioihin.  Lue lisää »

Mikromuovia on kaikkialla – mutta mitkä ovat sen seuraukset?

Mikromuovia on kaikkialla – mutta mitkä ovat sen seuraukset? Mikromuovia on ihan liian usein erilaisissa ympäristöissä. Ja vaikka vielä ei olekaan selvää, mitä siitä seuraa, niin ei ole epäilystäkään, etteikö tämä olisi kasvava ongelma. Totuus on, että tutkijat pitävät mikromuovia yhtenä suurimmista ympäristöhaasteista sekä ihmiselle että luonnolle.[1] Miten mikromuovi vaikuttaa terveyteemme? Pieniä muovipartikkeleita ei voi  Lue lisää »