Muovia on kaikkialla, ja se on muuttanut arkeamme. Se kestää kulutusta, ja sitä on kätevä käyttää. Mutta valitettavasti suuri määrä muovia päätyy luontoon, millä on merkittävä negatiivinen vaikutus ympäristöön, eläimiin ja ihmisen terveyteen. Muovituotteita käytetään yleisesti myös maataloudessa, sillä ne voivat parantaa elintarviketuotannon tehokkuutta ja tuottavutta. Yleisesti käytössä olevia tuotteita ovat muoviset maankatekalvot, kasvihuonekalvot ja -verkot, lannoitteiden pinnoitteet ja monet muut.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) julkaisi hiljattain tutkimuksen, jossa arvioidaan, että muovin maataloussovelluksissa käytetään noin 12,5 miljoonaa tonnia muovia joka vuosi, ja suurimman osuuden muodostavat erilaiset kalvot. Näin ollen maatalouden käyttämät muovit aiheuttavat vakavan saastumisriskin ja vaarantavat ihmisten ja ekosysteemin terveyden, kun ne hajoavat ympäristöön tai niiden vaikutus ympäristöön jätetään huomiotta. Tällöin kasvaa riski niiden kumuloitumisesta suuriksi määriksi maaperään jäävää mikromuovia [1].

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön raportissa arvioitiin maatalousmuovituotteiden kestävyyttä. Kyseisessä raportissa Yhdistyneet kansakunnat suosittelee biologisesti hajoamattomien, perinteisten muovien korvaamista biohajoavilla ja biopohjaisilla muoveilla, mikä on tärkeä tunnustus biomuovituotteiden ympäristöhyödyille[2].

Tutkimus tehtiin laadullisena riskinarviointina. Siinä keskityttiin kolmeentoista tiettyyn maataloustuotteeseen, joita käytetään erilaisissa arvoketjuissa. Tutkimus suosittaa biohajoavien ja biopohjaisten muovien käyttöä perinteisten muovien sijaan valmistettaessa katekalvoja, kalastustarvikkeita, muovipäällysteisiä lannoitteita, puun suojuksia, taimien tukirakenteita ja  torjunta-aineilla kyllästettyjä hedelmäpusseja. Voit lukea koko raportin tästä [3].

Kun kerran maankatekalvot muodostavat suurimman osan maataloudessa käytettävistä muovisovelluksita, niin kysymys kuuluu: miksi? Maankatekalvolla on monia hyötyjä. Se nostaa maaperän lämpötilaa, parantaa rikkaruohojen hallintaa ja vähentää kosteuden haihtumista maaperästä. Tämä puolestaan lisää satojen lukumäärää ja pidentää kasvukautta, ja lisäksi se vähentää kastelun ja tarvittavien lannoitteiden määrää. Muovisen maankatekalvon huono puoli on se, että maaperään jää  muovijäämiä kalvon poistamisen jälkeen. Tämä muovi ei täysin liukene luontoon, ja se voi saastuttaa maaperän mikromuovilla, joka lopulta päätyy elintarvikeketjuumme. Voit lukea lisää mikromuovista ja sen vaikutuksista ympäristöön tästä [4]

Kestävä vaihtoehto

Onneksi on olemassa biohajoavia vaihtoehtoja perinteisille muoveille, ja niitä voidaan käyttää  maatalousalalla. Biohajoava maankatekalvo on ollut Euroopan markkinoilla jo vuosia, ja se tarjoaa samanlaisia hyötyjä kuin perinteiset maankatekalvot. Erona on se, että biohajoavan maankatekalvon jäämät voidaan yksinkertaisesti kyntää maahan satokauden päätteeksi, ja ne hajoavat vedeksi, hiilidioksidiksi ja mullaksi/biomassaksi. Säännösten yhtenäistämiseksi kaikkialla Euroopassa on olemassa Euroopan standardi EN 17033, joka koskee biohajovia, maatalouskäyttöön tarkoitettuja, muovista valmistettuja maankatekalvoja. Tämä standardi on tarkoitettu selkeäksi viitteeksi maanviljelijöille, jakelijoille ja sidosryhmille. Voit lukea lisää EN 17033 -standardista tästä [5]

Panostus parempaan ympäristöön

BioBag on tyytyväinen Yhdistyneiden kansakuntien tekemään suositukseen. Kompostoitavien ja biohajoavien tuotteiden johtavana valmistajana rohkaisemme ympäristöystävällisempien ja kestävämpien tuotteiden käyttöä maatalousalalla. Maaperään hajoava BioAgri-maankatekalvo tukee yhtä osa-alueista, jonka raportti nostaa esiin hyödyllisenä tekona. Se on biologisesti hajoamattomien, perinteisten muovien korvaaminen biohajoavilla ja biopohjaisilla muoveilla. BioAgri on valmistettu Mater-Bi-raaka-aineesta, joka on biomuovin raaka-aine. Se on kehitetty yhdistämällä tärkkelys ja kompostoitava ja biohajoava polymeeri. BioAgri on sertifioitu maaperään biohajoavaksi Euroopan standardin EN 17033 mukaisesti. BioAgri-maankatekalvo todistetusti hajoaa biologisesti maaperään, minkä ansiosta sen käyttö on todellinen panostus parempaan ympäristöön. Voit lukea lisää BioAgri-maankatekalvostamme tästä [6]

 

 

[1] https://www.fao.org/3/cb7856en/cb7856en.pdf

[2] https://www.european-bioplastics.org/united-nations-recognise-bioplastics-as-sustainable-alternative-to-conventional-plastics/

[3] https://www.fao.org/3/cb7856en/cb7856en.pdf

[4]https://biobagworld.com/blog/microplastics-everywhere-consequences/

[5]https://www.european-bioplastics.org/new-eu-standard-for-biodegradable-mulch-films-in-agriculture-published/

[6]https://biob agworld.com/products/agriculture/