Aiheista vihreät jätepussit ja kompostointi on viime aikoina keskusteltu paljon Tanskan medioissa. Käsitteitä kuten ’biohajoavat polymeerit’, ’fossiiliset materiaalit’ ja ’musta muovi’ on pohdittu useissa artikkeleissa ja keskusteluissa – osumatta välttämättä asian ytimeen.  Tosiasia on, että Kööpenhaminan vihreät jätepussit ovat yhtä vihreitä kuin, miltä ne näyttävät. Pussit ovat 100 %:sesti kompostoituvia ja biohajoavia. Niistä jää jäljelle ainoastaan vettä, hiilidioksidia ja humusta – ja muunlaiset biopussien vaihtoehdot olisivat luonnolle katastrofaalisia.

Kirj: Kjell Ivar Bache, CEO BioBag, kib@biobagworld.com

Voimme olla iloisia siitä, että tanskalaisten muovinkulutus on otettu vakavasti puheeksi tänä vuonna. Laajalla muovinkulutuksellamme on erittäin suuri vaikutus maapalloomme ja ilmastoomme. Massiivinen muovisaaste on aiheuttanut sen, että 700 merieläinlajia on uhattuna. Ympäristöorganisaation arvion mukaan joka vuosi kuolee 100 000 merinisäkästä ja -kilpikonnaa sekä 1 000 000 merilintua muovisaasteen vuoksi. Jos tämä kehitys jatkuu, luontoon voi potentiaalisesti joutua 12 milliardia tonnia muovijätettä vuonna 2050. Kompostoitumattomasta muovista johtuva ongelma on se, että joutuessaan luontoon se voi aiheuttaa muovin kumuloitumista. Kompostoituva muovi sitä vastoin ehkäisee kumuloitumista.

Onneksi kumuloitumattomalle muoville löytyy vaihtoehtoja. Kööpenhaminan vihreä biojätepussi on yksi sellainen. Se on valmistettu käyttäen tarkkoja, biohajoavien pussien valmistusta koskevia sääntöjä. Nämä säännöt on määritelty Euroopan standardissa EN-13432. Valitettavasti on vihreistä jätepusseita mm. Ingeniøren-lehdessä käyty keskustelu osoittanut, ettei käsitteitä ole ihan helppo ymmärtää. Biohajoava pussi on nimittäin jotain aivan muuta kuin tavallinen muovipussi:

Biopohjainen ja biohajoava muovi koostuvat erilaisista materiaaleista. Nämä muovityypit ovat normaalisti osittain fossiilisia. Mutta bio-mittasuhde nousee vähitellen ollen joissakin raaka-aineissa jo yli 80 %. Olisi ihanteellista, jos suurin osa näistä muovityypeistä kompostoitaisiin, mutta niitä voidaan pieninä määrinä kierrättääkin muiden tavallisten muovien rinnalla. Kompostoituva ja biohajoava muovi ei olemassaolonsa loppuvaiheessa aiheuta luontoon mikromuovia, vaan kompostoidaan. Paraikaa tutkitaan paljon biohajoavuutta meriympäristössä.

Tuleeko vihreistä biopusseista mikromuovia?

Kööpenhaminassa käytettävät vihreät biojätepussit voidaan kompostoida, ja on varmaa, ettei niistä vapaudu mikromuovia. Tätä ei voida taata mistään muusta muovityypistä. Pussit hajoavat myös joutuessaan meriympäristöön. Kööpenhaminan jätepussit on valmistettu kompostoituvista ja biohajoavista polymeereista. Kokonaiset 71 % näistä polymeereista koostuu kompostoituvista ja biohajoavista fossiilisista raaka-aineista ja loput 29 % pohjautuu uusiutuviin ressursseihin. Mutta on tärkeää teroittaa, ettei tässä ole kyse perinteellisestä muovista, vaan biohajoavista polymeereista. Biohajoavat polymeerit ovat jotain aivan muuta kuin perinteelliset polymeerit, koska maaperän mikro-organismit syövät näitä polymeereja, jolloin ne muuttuvat hiilidioksidiksi, vedeksi ja biomassaksi.

Käytämme fossiilipohjaisia biohajoavia polymeereja, koska meidän on tehtävä biopusseja, joilla ratkaistaan ruokajätteen keräily, ja huolehdittava samalla siitä, ettei kaupingin ratkaisusta tule liian kallis. Meidän on noudatettava erittelyjä, jotka täyttävät kuluttajaien toiveet, ja löydettävä pussin hinnan ja niiden välinen tasapaino. Jos Kööpenhaminan kaupunki olisi alussa valinnut perinteelisen muovipuusin, olisi siitä aiheutunut mikromuovia ruokajätteestä muodostuvaan biojätteeseen (biologisen käsittelyn jäännöstuote).

Tänään ei ole mahdollista valmistaa kompostoituvaa biojätepussia ruokajätteen keräilyyn ilman fossiilista sisältöä. Vaihtoehtona on pernteinen muovipussi, joka koostuu täysin fossiilisesta sisällöstä.

Meidän biopusssimme valmistetaan etupäässä biohajoavista ja kompostoituvista polyesterista, kasviöljyistä ja tärkkelyksestä. Näitä yhdistellään erilaisin määrin enemmän tai vähemmän fossiilisen sisällön saamiseksi. Sertifoitu, kompostoituva tuote sisältää muunnettua polyesteriä, jota mikro-organismit syövät. Fossiilisen sisällön määrä voi olla joko korkea tai alhainen. Mutta se on edelleen mikro-organismeille syötäväksi kelpaavaa – ja näin ollen 100 %:sesti biohajoavaa eikä jätä jälkeensä mikromuovia. Jäljellä on vaan vettä, hiilidioksidia ja humusta.

Jos osa kompostoituvasta biopussista päätyy ruokajätteen mukana esimerkiksi kompostina pelloille, ei se sisällä vahingollisia aineita. Näin käy, jos ruokajätteen keräilyssä käytetään perinteistä muovipussia, jolloin jätepussin osa mikromuovina saastuttaa maaperäämme. Siksi kompostoituva ja biohajoava biopussi on aina optimaalisin ratkaisu ruokajätteen keräilyyn.

Kun käytetään sertifisoituja, kompostoituvia ja biohajoavia pusseja, taataan, ettei viljelysmaassa ole mikrovuovia.

Siis ei biojätepussien väri ole pelkkää leikkiä. Vihreät jätepussit ovat nimittäin yhtä vihreitä kuin, miltä ne näyttävät.

 

vihreät jätepussit sekä erot muoviin