Maaperä on koko olemassaolomme keskeinen kulmakivi. Se on perusta Maan kaikille ravintoketjuille ja luonnon monimuotoisuudelle.

Mutta jo yksistään EU:ssa 60-70 % maaperästä ei voi hyvin. Joka vuosi menetetään noin miljardi tonnia maata eroosion vuoksi, mikä aiheuttaa vuosittain 1,25 miljardin euron menetykset EU:n maataloudelle. Lisäksi maaperä kärsii orgaanisen materiaalin menetyksestä, saastumisesta, monimuotoisuuden vähenemisestä, suolaantumisesta, liikakäytöstä ja ympäristöä pilaavien aineiden päästöistä.

Terve maaperä vahvistaa kestävyyttämme ja vähentää haavoittuvuuttamme ilmastonmuutoksen edessä. Siksi EU laatii parhaillaan maaperän suojelustrategiaa, johon tulee sisältyä mm. puhdas kiertotalous, jotta voimme kasvattaa terveempää ruokaa ja kiinnittää huomiota ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyteen. Maaperää tulee hoitaa ja suojella samalla tavoin kuin ilmaa, vettä ja meriympäristöäkin.

Miten biomuovi voi edistää maaperän terveyttä?

Meidän mielestämme on välttämätöntä, että EU sisällyttää maaperän suojelustrategiaansa kompostoitavan muovin, joka on tärkeä tekijä terveen maaperän palauttamisessa ja ylläpitämisessä.

Kestävä, hyvä ja merkityksellinen tapa parantaa maaperää on kerätä ja kompostoida orgaaninen jäte, jota me ihmiset tuotamme valtavat määrät. Palauttamalla kaikki nämä orgaaniset materiaalit takaisin maaperään voimme parantaa maaperän laatua. Näin maaperään palautetaan arvokkaita ravintoaineita ja mikro-organismeja, minkä ansiosta maaperästä tulee terveempi, ja se kestää paremmin, esimerkiksi, kuivuutta ja rankkasateita. Näin myös pidetään maaperä hedelmällisenä, jolloin siinä voidaan kasvattaa ruokaa tervettä ja arvokasta kiertotaloutta varten.

Useat tutkimukset EU-maissa ovat osoittaneet, että jos ruokajäte kerätään ja lajitellaan biopusseihin/-säkkeihin, kerätyn ruokajätteen määrä kasvaa ja laatu paranee. Mitä enemmän ruokajätettä kerätään ja käytetään maaperän parantamiseen, sen parempi.

Ruokajätteen jälkikäsittely vaihtelee maakohtaisesti – ja jopa kuntakohtaisesti. Meidän mielestämme paras ratkaisu on kompostointi ja biokaasujen talteenotto, mikä on kestävä energianmuoto. Sillä voidaan korvata fossiiliset energialähteet. Kompostoinnin ja/tai biokaasun talteenoton jälkeen voidaan ruokajäte muuntaa erittäin ravinteikkaaksi kompostiksi, jota voidaan käyttää maanparannusaineena maataloudessa ja muissa paikoissa, joissa sitä tarvitaan.

Sertifioidun, kompostoitavan biopussin/-säkin tärkeä tehtävä tässä prosessissa on varmistaa, että pelloille tai muualle luontoon levitettävässä lannoitteessa ei ole muovijäämiä ja siten mikromuovia. Maaperässä ja ruokajätteessä olevat mikroeliöt hajottavat biopussit/-säkit.

Jos ruokajäte on kerätty jätepussiin/-säkkiin, joka on valmistettu perinteisestä tai kierrätetystä muovista, on hyvin todennäköistä, että pelloille levitettävä lannoite sisältää muovijäämiä ja siten mikromuovia. Koska perinteinen muovi ei häviä, peltojen muovisaaste kumuloituu jokaisen uuden, maahan levitetyn lannoitekerroksen myötä.Meidän on vältettävä maaperämme saastuttamista, ja siksi kompostoitavat biopussit/-säkit ovat selkeä ratkaisu ruokajätteen keräämiseen. Ensinnäkin siksi, että tiedämme varmuudella, että ne hajoavat kokonaan eivätkä aiheuta lisää muovisaastetta. Ja myös siksi, että niiden avulla voidaan lisätä kerätyn, puhtaamman ruokajätteen määrää. Mitä suurempi on lajitellun ja kompostoidun biojätteen määrä, sitä enemmän voimme antaa jotain takaisin maaperään, josta olemme niin kovin riippuvaisia.

Lähteet:

https://www.european-bioplastics.org/how-compostable-plastics-contribute-to-soil-health/

https://docs.european-bioplastics.org/publications/pp/EUBP_PP_Soil_health.pdf

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/qanda_21_5917