BioBag tarjoaa BioLatrin-astian kotitalouksille, joita ei ole yhdistetty tavalliseen viemäriverkostoon. BioLatrin-astia on valmistettu Mater-Bi-raaka-aineesta, joka noudattaa kompostoitavasta pakkakusesta annettua eurooppalaista standardia EN 13432.

BioLatrin-astia on biohajoava, ruiskupuristettu astia, jolle on haettu patenttia. BioLatrin-astian tarkoitus on yksinkertaistaa kesämökeillä ym. syntyvän käymäläjätteen keräämistä ja käsittelyä. Astiaa on kehitetty ja testattu useissa Ruotsin kunnissa useiden vuosien ajan ennen lanseerausta, ja nyt se on tarkoituksensa täyttävä kaupallinen tuote. BioLatrin-astiaa on käytetty tai säilytetty jopa kuusi kuukautta mökeillä ilman, että se on aiheuttanut ongelmia tärkeälle keräysjärjestelmälle.

BioLatrin-astia yksinkertaistaa merkittävästi käsittelyprosessia kompostointilaitoksilla, sillä se on biohajoava ja voidaan kompostoida sisällön mukana heti käytön jälkeen ilman esikäsittelyjä. Kattavissa testeissä ja käytössä BioLatrin-astia on hajonnut biologisesti 8–12 viikossa ja on osoittanut toimivuutensa kompostointiympäristössä. Se parantaa myös käsittelylaitosten ympäristöä markkinoiden muihin järjestelmiin verrattuna.