Johdanto

Muovituotteet ovat osa länsieurooppalaista ja amerikkalaista kulttuuria. Eikä ole epäilystäkään siitä, etteivätkö muovit olisi täällä jäädäkseen, ja että ne ovat osa kuluttajamarkkinoita vielä vuosien ajan. Mutta on olemassa vastuullisia tapoja, joilla valmistajat voivat tuottaa ja tarjota muovituotteita, aivan kuten on olemassa vastuullisia tapoja, joilla kuluttajat voivat niitä käyttää. Valmistus-, kulutus- ja kierrätysprosessi kuitenkin häiriintyy, jos muovituotteet on merkitty väärin tai harhaan johtavasti, ja on annettu ymmärtää niiden olevan ekologisia, mutta todellisuudessa tuote (tai sen pakkaus) ei olekaan hyväksi Maan hyvinvoinnille.

Terminologiaa: biohajoava vastaan fragmentoituva

Ensimmäinen muovituotteiden ongelma on se, että niistä puuttuvat kunnolliset merkinnät, jotta voitaisiin erottaa oikeasti biohajoavat tuotteet tuotteista, jotka vain hajoavat osasiksi, fragmenteiksi. Biohajoavat tuotteet palautuvat takaisin maaperään, kun ne hajoavat muutamassa vuodessa. Fragmentoituvat tuotteet muuttuvat näkymättömäksi, mutta jäävät edelleen muovituotteiksi – parhaassa tapauksessa – kaatopaikoille, pahimmassa tapauksessa metsiin. Tässä on suuri ero ajatellen ympäristöystävällisiä ihmisiä, jotka haluavat jättää mahdollisimman pienen jalanjäljen niin henkilökohtaisen elämänsä kuin liiketoimintansakin valinnoilla. Jossain vaiheessa kaikki joutuvat käyttämään muovituotteita, jotka eivät ole biohajoavia, mutta on mukava tietää, mitkä tuotteet ovat sellaisia, ja siten minimoida niiden käyttö, ja käyttää sen sijaan biohajoavia tuotteita aina, kun niitä on tarjolla.

Ovatko biohajoavat OXO-muovit oikeasti ympäristöystävällisiä?

Roskaaminen

Yksi hyökkäävimmistä näkökulmista liittyen erilaisten muovien biohajoavien ominaisuuksien vääriin merkintöihin on tosiasia, että ne voivat potentiaalisesti lisätä roskaamista. Roskaaminen – tapahtuipa se sitten julkisella kadulla tai oman kodin suojassa tai yleisellä kaatopaikalla – ei yksinkertaisesti ole hyväksyttävää tänä päivänä. Jokaisessa kodissa syntyy roskaa ja jätettä, mutta tavoitteena on pitää niiden määrä mahdollisimman pienenä ja hävittää ne asianmukaisesti. Virheellisesti biohajoaviksi merkityt tuotteet eivät päädy hävitettäviksi oikeaan paikkaan ja siten häiritsevät kierrätysprosessia, joka on tarkoitettu tuotteille, jotka on asianmukaisesti tehty ympäristöystävällisiksi.

Muovien kierrätys

Koska biohajoavat OXO-tuotteet sisältävät kemiallisia lisäaineita, ne eivät sovi perinteisiin muovien kierrätysmenetelmiin. Kemikaalit, jotka edesauttavat muovin fragmentoitumista ja muuttumista paljain silmin näkymättömäksi, ovat yhtä haitallisia luonnon hajoamisprosesseille kuin tyypilliset muoviroskat, mutta ne eivät hajoa kierrätysprosessin aikana. Tällaiset tuotteet eivät ainoastaan lisää roskan ja jätteen määrää, mutta myös haittaavat normaalien muovien kierrätystä.

Johtopäätös

Biohajoavat OXO-tuotteet eivät ole ympäristöystävällinen ratkaisu. Huolimatta siitä, mitä on väitetty, ne hajoavat pienen pieniksi osasiksi, jätefragmenteiksi, joita on mahdotonta puhdistaa saati, että ne hajoaisivat täysin orgaaniseksi aineeksi. Konsepti on hyvä, ja sen kehittämistä tulee jatkaa, mutta idean nykyinen toteutus ei vastaa standardeja, jotka on asetettu asianmukaisesti käyttönsä jälkeen kierrätettäville tuotteille.

Lähde
http://en.european-bioplastics.org/wp-content/uploads/2011/04/pp/Oxo_PositionsPaper.pdf