Zürichin teknillisen yliopiston ja Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag) -tutkimuslaitoksen tutkijat ovat monialaisessa tutkimuksessa pystyneet osoittamaan, että maaperässä olevat mikrobit hajottavat biohajoavan muovin kokonaan.
Tutkijat ovat nyt ensimmäistä kertaa onnistuneet osoittamaan, minne polymeerin hiili joutuu, ja että muovimateriaali hajoaa tehokkaasti maaperään.

 

Kyseinen tutkimus osoittaa, että maaperän mikrobit hyödyntävät aineenvaihdunnassaan PBAT-polymeerin (polybutyyliadipaattitereftalaatti) hiilen tuottaakseen energiaa ja rakentaakseen mikrobiologista biomassaa. Tutkijat käyttivät biohajoavaa PBAT-polymeeriä ja tutkivat sen hiili-isotooppia. Kyseisen hiili-isotoopin ansiosta he saattoivat seurata polymeerin biohajoamisprosessia maaperässä. Kävi ilmi, että PBAT-polymeerin hiili ei ainoastaan muuntunut hiilidioksidiksi mikrobiologisen hengityksen seurauksena, vaan hiilestä tuli myös osa mikrobien biomassaa, joka tarttuu polymeerin pintaan.

 

”Tämä selventää sitä, että hajoamisen jälkeen jäljelle ei jää muuta kuin vettä, hiilidioksidia ja biomassaa. Tämä tutkimus kumoaa kaksi yleistä vastaväitettä, joihin usein viitataan, kun kyseessä on biohajoavuus. Tutkimus poistaa epäilykset, etteivätkö mikrobit kokonaan metabolisoisi biohajoaviksi sertifioituja biomuoveja, ja pelon siitä, että polymeerien öljypohjainen osa ei täysin hajoaisi maaperässä”, kommentoi Hasso von PogrellEuropean Bioplastics -yhdistyksen toimitusjohtaja.

 

Tutkimuksessa käytetty PBAT-polymeeri on fossiilipohjainen, biohajoava polymeeri ja yksi niistä polymeereistä, joita käytetään biohajoavien, kompostoituviksi sertifioitujen biojätepussien/-säkkien tai maaperään hajoaviksi sertifioitujen maatalouskalvojen valmistuksessa.

”Tämän tutkimuksen tulokset aivan varmasti mahdollistavat sen, että kunnat ja jätehuoltoyritykset EU:n jäsenvaltioissa voivat painottaa sertifioitujen, kompostoitavien biojätepussien/-säkkien etuja ja käytännöllisyyttä, kun kyseessä on orgaanisen jätteen erillinen kerääminen. Sama koskee maataloudessa käytettäviä biohajoavia maakatekalvoja”, sanoo Hasso von Pogrell.

Lähde: European Bioplastics