Olemme ylpeitä kaikista kompostoitavien BioBag-tuotteittemme saamista sertifikaateista. Ne ovat meille tärkeitä, sillä niiden ansiosta voimme dokumentoida, että tuotteemme ovat ympäristöystävällisiä, ja että ne täyttävät kaikki kompostoitavuudelle kansainvälisten standardien mukaan asetettavat vaatimukset.

Tavallisen kuluttajan voi joskus olla vaikeaa saada selville, ovatko tuotteet, joita kutsutaan vihreiksi ja biohajoaviksi, todella sitä. Oikeudenmukaisella ja puolueettomalla sertifiointijärjestelmällä voidaan varmistaa, että kuluttajat voivat luottaa siihen, että sertifioidut tuotteet ovat sitä, mitä valmistaja lupaa niiden olevan.

TÜV AUSTRIA on riippumaton, biomuovin testaus- ja sertifiointialan johtava organisaatio. TÜV-organisaation myöntämät sertifikaatit takaavat, että merkintä on luotettava, ja osaltaan ne edistävät markkinoiden muuttumista ympäristöystävällisiksi; kompostoitavasta ja biohajoavasta muovista ns. läpinäkyvää kuluttajille.

Mitä erilaiset sertifioinnit tarkoittavat?

Biomuovin sertifioinnissa on tärkeää erottaa käsitteet kompostoitava ja biohajoava. Kyseessä on biohajoavuus tai kompostoitavuus sen mukaan, millaisissa olosuhteissa biomuovi hajoaa maaperään.

Hajoaako se vedessä, maaperässä, teollisessa kompostointilaitoksessa vai yksinkertaisesti kodin puutarhakompostissa? Näissä erilaisissa ympäristöissä on erilaiset lämpötilat ja mikro-organismit, minkä vuoksi hajoaminen tapahtuu hitaammin tai nopeammin. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että tuotteen sertifiointi sopii juuri siihen kompostointiprosessiin, johon biomuovin odotetaan lopulta päätyvän.

Mitä kompostoitavuus tarkoittaa, ja millaisia sertifiointeja se kattaa?

Jätteenlajittelu voi vähentää kotitalouksista ja yritystoiminnasta tulevan orgaanisen jätteen määrää huomattavasti. Sen sijaan, että orgaaninen jäte poltetaan tai viedään kaatopaikalle, mitä tänä päivänä tehdään enimmäkseen, voidaan biojätteestä saatava energia käyttää sähkön ja lämmön tuottamiseen, tai kompostia voidaan käyttää viljelysmaan parantamiseen.

Biomuovituotteet, joilla on OK Compost INDUSTRIAL (EN 13432) -hyväksyntä, ovat varmuudella kompostoitavia ja biohajoavia teollisessa kompostointiprosessissa. Sama koskee tuotteita, joille on myönnetty Seedling-sertifikaatti. Teollisessa kompostissa lämpötila on jatkuvasti 55–60 °C, mikä takaa parhaat olosuhteet mikro-organismeille, ja siten nopean ja tehokkaan kompostoinnin. On tärkeää, että tuote, joka on sertifioitu TEOLLISESTI kompostoitavaksi, voidaan edelleen kompostoida myös puutarhakompostissa. Kompostoituminen vain vaatii enemmän aikaa.

Kun biomuovituotteella on OK Compost HOME -hyväksyntä, se hajoaa puutarhakompostissa kuudessa kuukaudessa, koska tuote on valmistettu niin, että se voidaan kompostoida alhaisemmissa ja vaihtelevissa lämpötiloissa.

Vaikka sertifioidut biomuovituotteet ovat täysin kompostoituvia, on tärkeää korostaa, ettei niitä kuitenkaan saa heittää luontoon. Biomuovi tulee aina toimittaa asianmukaiseen ja vastuulliseen jätteenlajitteluun.

 

Lue lisää, miksi biomuovi on hyvä vaihtoehto perinteiselle muoville: https://biobagworld.com/fi/17752-2/

Lue lisää biopussien hajoamisprosessista: https://biobagworld.com/fi/mikrobien-ansiosta-biohajoava-muovi-haviaa-kokonaan/

Miksi biohajoavuudelle on erilaisia sertifikaatteja?

Biomuovi hajoaa maaperään, kun mikro-orgasmit hyökkäävät sen kimppuun. Prosessin nopeuteen ja tehokkuuteen vaikuttavaa ympäristö; sen lämpötila, kosteus, pH-arvo ja hapensyöttö. Siksi biohajoavuudelle on olemassa useita erilaisia sertifikaatteja.

OK biodegradable SOIL
Tämän sertifikaatin ansiosta maanviljelyyn ja puutarhanhoitoon tarkoitettujen biomuovituotteiden valmistajat voivat dokumentoida, että tuote on täysin biohajoava.

Viljelijöille on tärkeää varmuudella tietää, että vihannesten viljelyyn käytettävä taimimuovi   hajoaa täysin viljelysmaahan, jossa sitä käytetään.

Perinteisestä muovista valmistettu maatalouskalvo tulee käytön jälkeen poistaa, mikä vaatii työaikaa ja koneiden käyttöä. Lisäksi tässä yhteydessä maaperään jää aina pieniä määriä perinteistä muovia, joka ei hajoa. Vuosi vuodelta, kun taimia viljellään käyttäen perinteisestä muovista valmistettua maatalouskalvoa, muovia kertyy maaperään. Sen sijaan käytettäessä biohajoavaa biomuovia tätä ei tapahdu.

OK biodegradable MARINE
Merien muovisaasteet ovat saaneet paljon huomiota. Olemme kaikki nähneet kuvia eläimistä, joita muovi on vahingoittanut, ja suurista muoviroskien muodostamista saarista, jotka seilaavat ympäri meriä – jopa kaukaisimmissakin paikoissa. Perinteinen muovi ei hajoa, ja siksi sen määrä kasvaa, ellemme tee asialle jotain.

Ennen kaikkea kyse on siitä, että käsittelemme jätteemme ja huolehdimme siitä, että ne eivät päädy luontoon ja vahingoita eläimiä ja ihmisiä.

OK biodegradable MARINE -sertifikaatilla merkityt tuotteet vähitellen liukenevat ja häviävät täysin, jos ne vahingossa joutuvat mereen. Tarkoituksena ei kuitenkaan missään tapauksessa ole se, että ne päätyisivät mereen, mutta jos niin käy, niin ne saavat aikaan vähemmän vahinkoa kuin perinteinen muovi.

OK biodegradable WATER
Biomuovien biohajoavuudessa on eroja sen mukaan, joutuvatko ne suolaiseen vai makeaan veteen. OK biodegradable WATER -sertifikaatti takaa, että biomuovi hajoaa makeassa vedessä, mutta ei välttämättä suolaisessa vedessä.

Lue lisää, miten biomuovi hajoaa erilaisissa ympäristöissä: https://biobagworld.com/fi/16993-2/

 

Millaisia testejä tuotteen täytyy läpäistä saadakseen sertifikaatin?

OK Compost INDUSTRIAL -sertifikaatti (EN 13432) takaa, että ei ainoastaan biomuovi, vaan myös värit, etiketti, liima ja kaikki muut tuotteen sisältämät ainesosat ovat kompostoitavia.

Saadakseen OK Compost INDUSTRIAL -sertifikaatin biomuovituotteet testataan seuraavalla tavalla:

  • Kemiallisessa testissä selvitetään tuotteen sisältö, ja että raskasmetalleille asetettuja raja-arvoja kunnioitetaan.
  • Tuotteen biohajoavuus testataan valvotuissa kompostointiolosuhteissa (hapenkulutus ja hiilidioksidin tuotto). Testin tulee osoittaa, että vähintään 90 % orgaanisesta materiaalista muuttuu hiilidioksidiksi kuudessa kuukaudessa. Myös jäljelle jääneet 10 % materiaalista kompostoidaan. Niiden kompostoituminen vain vaatii enemmän aikaa
  • Kolmen kuukauden kompostoinnin ja sitä seuraavan 2 mm:n seulonnan jälkeen ei tuotteesta saa olla jäljellä yli 10 prosenttia sen alkuperäisestä massasta.
  • Tuotteen kompostoitavuus testataan puoliteollisessa (tai teollisessa) kompostointilaitoksessa, jossa tuote ei saa negatiivisesti vaikuttaa kompostointiprosessiin.
  • Myös tuotteen ekotoksisuus, ympäristömyrkyllisyys, testataan. Siinä testataan, onko tuote kompostoitumisen jälkeen jättänyt kompostiin aineita, jotka voivat vahingoittaa eläimiä ja kasveja.

Kaikki testit tehdään samassa laboratoriossa, jossa ne myös hyväksytään.

Lue lisää organisaatiosta TÛV AUSTRIA http://www.tuv-at.be/home/

 

Lähteet:

 https://www.european-bioplastics.org/bioplastics/standards/certification/

https://docs.european-bioplastics.org/publications/pp/EUBP_PP_Home_composting.pdf

http://www.tuv-at.be/green-marks/certifications/ok-biodegradable/

http://www.tuv-at.be/green-marks/certifications/ok-compost-seedling/