Euroopan unionin joulukuussa 2015 tekemä mielenkiintoinen ehdotus koskien kierrätystalous – pakettia tasoitti tietä biohajoavien materiaalien käytötönotolle koko EU:ssa. Syventykäämme nyt kierrätystalouden toimintasuunnitelmapakettiin, niin saamme tietää muutoksista, jotka ovat pian toteutumassa EU:ssa, ja miten ne hyödyttävät kuluttajia sekä jäsenmaita.

Mitä on kierrätystalous?

Euroopan komissio tunnustaa, että EU-kansalaisten on käytettävä luonnonvaroja kestävämmällä tavalla. Jos asiat eivät muutu, maailmasta kokonaisuudessaan loppuvat resurssit, joilla vastata kansalaisten tarpeisiin.

Kierrätystalouden johtava periaate on “sulkea kierto”, mikä viittaa hiilen kiertokulkuun. Suunnitelman mukaan kunnat lisäävät kierrätystä ja vähentävät kaatopaikoille menevän jätteen määrää. Valmistuksesta käyttöön ja edelleen jätteeksi – tuotteen elinkaaren kaikkia vaiheita parannetaan kestävän kehityksen saavuttamiseksi.

EU asettaa sitovaksi tavoitteeksi vähentää kaatopaikkajätteen määrän 10 %:iin kaikesta jätteestä vuoteen 2030 mennessä. Pakkausjätteestä 75 % ja yhdyskuntajätteestä 65 % tulisi kierrättää vuoteen 2030 mennessä. Jäsenvaltiot eivät saa kuljettaa jätettä yli rajojen ilman muiden valtioiden antamaa lupaa, jolloin maat eivät voi yksinkertaisesti vain viedä jätteitään edullisempaan naapurimaahan.

Yksi kierrätystalouden tärkeimmistä strategioista on korvat muovipussit kierrätettävillä ja biohajoavilla pusseilla. Näin vähennetään jätteiden määrää ja säästetään yritysten ja kuluttajien rahaa. Biohajoavat muovipussit voidaan turvallisesti käyttää uudelleen, kompostoida, ja ne voidaan valmistaa biomuovista.

Euroopan komissio ennustaa, että biomuovien markkinat kasvavat yli 350 %:ia tulevina vuosina. Vaikka biomuovi on kierrätystalouden tärkeä komponentti, ennusteiden mukaan vain 5 %:ia biomuovitehtaista sijoitetaan Eurooppaan vuoteen 2019 mennessä. Jäsenvaltioiden tulee lisätä poliittista ja taloudellista tukeaan biomuoville, jotta sen tuotanto Euroopassa saadaan vauhtiin.

Kompostoitavat pussit ja kierrätystalousaloite

Kierrätystalouden hyötyjä

Kierrätystalous hyödyttää yhtälailla niin kuluttajia kuin yrityksiäkin. Kaikkialla EU:ssa on yritysten laskettu säästävän 600 miljardia euroa vuodessa näiden kestävän kehityksen aloitteiden avulla – ja moni yritys siirtää näin syntyvät säästöt edelleen kuluttajille.

Euroopan komissio toivoo, että kierrätystalouspaketti tekee alueesta kilpailukykyisemmän, tehostaa talouden kasvua ja lisää työpaikkoja sekä edistää kestävää kehitystä. Tällaiset strategiset parannukset viestittävät koko maailmalle, että Eurooppa on kilpailukykyinen ja tulevaisuussakin turvallinen paikka harjoittaa liiketoimintaa – samalla kun ne parantavat alueen taloutta ja vähentävät jätteen määrää.

Kun yhä enemmän kaatopaikoille menevää jätettä ohjataan uudelleen, voi kierrätystalouden toimintasuunnitelma luoda jopa 30.000 uutta työpaikkaa monilla eri sektoreilla. Kestävän kehityksen mukainen kasvu hyödyttää alueen kuluttajia pitkällä tähtäimellä, mikä tarkoittaa myös tavaroiden edullisempia hintoja.

Biobag odottaa mielenkiinnolla kierrätystalouden käyttöönottoa koko EU:n alueella sekä sen tuomia ympäristöhyötyjä ja taloudellisia etuja. Uudelleen suljettavista elintarvikesäilytyspusseista kompostoitaviin koiran kakkapusseihin – biohajoavia muovituotteita voidaan hyödyntää monella tavalla niin kotona kuin työpaikoillakin.