Muovi on muuttanut arkeamme monin eri tavoin ja tehnyt siitä mukavampaa. Muovi on kuitenkin myös synnyttänyt merkittävän saasteongelman eläimille, ihmisille ja ympäristölle. Kaikki merkit viittaavat siihen, että muovin tuotanto jatkaa kasvuaan. Euroopan unioni on kehittänyt muovistrategian. Se perustuu kiertotalouden periaatteille, joiden mukaisesti muovituotteiden määrää rajoitetaan, niitä käytetään uudelleen ja ne kierrätetään.

Euroopan komission tieteellisen neuvonnan mekanismi (SAM) julkaisi hiljattain raportin, jossa käsitellään biomuovien biohajoavuutta ympäristössä (Biodegradability of bioplastics in the environment). Raportissa todetaan, että biomuoveilla ON tulevaisuudessa rooli kestävässä jätehuollossa sekä myös kiertotaloudessa. Raportissa paneudutaan biomuovien käytön hyötyihin ja korostetaan sitä, että biomuovit eivät ole mikään pikaratkaisu tai perinteisten muovien korvaaja. Mutta siellä missä biomuoveja voidaan käyttää, niiden käyttö on sekä järkevää että erittäin hyödyllistä.

Kestävässä jätehuollossa jätejakeiden tulee olla mahdollisimman puhtaita ennen kierrätystä.   EU-raportissa todetaan, että olosuhteissa, joissa muovin erottelu muista orgaanisista materiaaleista kompostointia tai biokaasun valmistusta varten on haastavaa, biomuovit ovat hyvä ja kestävä ratkaisu. Muovirakeita, joissa on mukana erittäin paljon elintarvikejätettä, ei voida kierrättää, ja siksi ne usein poltetaan, tai pahimmassa tapauksessa, joissain maissa viedään kaatopaikalle.

Kun elintarvikepakkauksissa käytetään kompostoitavaa biomuovia, voidaan pakkaukset kompostoida elintarvikejätteiden mukana. Useat tutkimukset osoittavat, että kun kerättävä elintarvikejäte on pakattu biohajoaviin säkkeihin/pusseihin, kerättävän elintarvikejätteen määrä kasvaa, ja elintarvikejätteen jäterakeet ovat puhtaampia. Näiden tekijöiden ansiosta jätteenkeräyksestä ja -käsittelystä tulee entistäkin kestävämpää. Ja koska biosäkit ja -pussit hajoavat maaperään täydellisesti, näin varmistetaan, että fossiilista mikromuovia ei levitetä pelloille.

 

Tästä voit lukea lisää biomuovien roolista kiertotaloudessa

 

 

Maataloudessa perinteisestä muovista valmistettujen maatalouskalvojen käyttö on yleistä Euroopassa. Raportissa todetaan, että kompostoitava biomuovi on poikkeuksellisen ympäristöystävällinen vaihtoehto. Maatalouskalvot on poistettava pelloilta jokaisen sadonkorjuun jälkeen. On vaikeaa kerätä kaikki muovi, ja niinpä paljon pieniä muovin palasia jää usein maaperään. Koska perinteinen muovi ei hajoa maaperään, se jää sinne. Maaperään kertyy yhä enemmän muovia jokaisen sadonkorjuun jälkeen. Pitkällä tähtäimellä lopputuloksena on viljelysmaa, joka on täynnä muovijäämiä. Kun käytetään maatalouskalvoa, joka on valmistettu biohajoavasta biomuovista, maaperän muovijäämät biohajoavat nopeasti ja kokonaan.

Tästä voit lukea lisää BioAgrista

 

Raportissa todetaan, että Euroopan unionin muovistrategia pitää tarpeellisena biomuoveja koskevan lainsäädännön laatimista. Se antaisi selkeät ja yhtenäiset säännöt, miten määritellään biohajoavat ja kompostoitavat muovit. Tämä varmistaa sen, että biomuovi täyttää kaikki hajoamiselle asetetut vaatimukset, ja puolestaan tuotteet, jotka eivät täytä vaatimuksia, kiellettäisiin saastumisen estämiseksi.

Sertifikaatti on aina ollut tärkeä BioBag-brändille. Pidämme selkeää, tämän alueen lainsäädäntöä erittäin tervetulleena. Tuotteittemme sertifiointi antaa selkeää tietoa siitä, miten ja missä olosuhteissa tuotteemme kompostoituvat.

Tästä voit lukea lisää biomuovien sertifioinneista

 

BioBag tukee Euroopan unionin raporttia. Se on yhdenmukainen oman, biohajoavia muovituotteita koskevan visiomme kanssa. Laaja tuotevalikoimamme, johon kuuluvat säkit ja pussit elintarvike- ja puutarhajätteiden keräämiseen, biohajoavat pakastepussit, supermarkettien hedelmä- ja vihannespussit, biohajoava maatalouskalvo ja koirien kakkapussit, ovat juuri niitä käyttöalueita, joita Euroopan unionin raportti korostetusti nostaa esiin hyödyllisinä, biohajoavien pussien ja säkkien käyttötarkoituksina.

Kuten raportissa mainitaan, jätehuollon ja muovituotannon aloilla tehdään nykyään merkittävää tutkimusta, edistetään kehitystä ja toteutetaan kekseliäisyyttä. Mekin kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja haluamme pysyä parhaiden käytäntöjen eturintamassa. Uuden omistajamme, Novamontin, maailman johtavan biokemikaalien ja biomuovien kehittäjän ja valmistajan kanssa olemme vahvempia kuin koskaan ennen.