Skip to Content

About: Kyane de Haas

Recent Posts by Kyane de Haas

Tuleeko kompostoitavasta biomuovista osa EU:n maaperän suojelustrategiaa?

Maaperä on koko olemassaolomme keskeinen kulmakivi. Se on perusta Maan kaikille ravintoketjuille ja luonnon monimuotoisuudelle. Mutta jo yksistään EU:ssa 60-70 % maaperästä ei voi hyvin. Joka vuosi menetetään noin miljardi tonnia maata eroosion vuoksi, mikä aiheuttaa vuosittain 1,25 miljardin euron menetykset EU:n maataloudelle. Lisäksi maaperä kärsii orgaanisen materiaalin menetyksestä, saastumisesta, monimuotoisuuden vähenemisestä, suolaantumisesta, liikakäytöstä ja  Lue lisää »

Yhdistyneet kansakunnat on hyväksynyt biomuovit kestäväksi vaihtoehdoksi perinteiselle muoville

Muovia on kaikkialla, ja se on muuttanut arkeamme. Se kestää kulutusta, ja sitä on kätevä käyttää. Mutta valitettavasti suuri määrä muovia päätyy luontoon, millä on merkittävä negatiivinen vaikutus ympäristöön, eläimiin ja ihmisen terveyteen. Muovituotteita käytetään yleisesti myös maataloudessa, sillä ne voivat parantaa elintarviketuotannon tehokkuutta ja tuottavutta. Yleisesti käytössä olevia tuotteita ovat muoviset maankatekalvot, kasvihuonekalvot ja  Lue lisää »

Recent Comments by Kyane de Haas

    No comments by Kyane de Haas