BioBag-tuotteet on valmistettu mm. kierrätettävästä Mater-Bi raaka-aineesta, jota tuottaa italialainen tutkimusyhtiö Novamont. Novamont on valmistanut yli kaksikymmentä vuotta ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja polyeteenipohjaisille muovipusseille, -kasseille ja kääreille.

Biohajoava Mater-Bi  kehitettiin orgaanisen jätteen saamiseksi pois kaatopaikoilta ja jätteenpolttolaitoksista ja sen siirtämiseksi kompostoitavaksi. Ja näin biohajoamisen tuloksena syntyvä komposti voitaisiin edelleen käyttää maaperän parantamiseen. Kuten hyvin tiedämme, maaperä tarvitsee ravintoaineita säilyttääkseen hedelmällisyytensä, mutta tiesitkö, että maaperä on rajallinen luonnonvara? On arvioitu, että maailman viljelysmaan määrä asukasta kohti puolittuu vuoteen 2050 mennessä. Syynä tähän on urbaani kehitys, eroosio ja avohakkuut.

Novamont on maailman johtava biotalouden kehittäjä ja sen toimitusjohtaja Catia Bastioli puolestaan tuotantoprosessien ja tuotteiden kehittämisen uranuurtaja. Näiden tuotantoprosessien ja tuotteiden avulla voidaan siirtyä vähähiiliseen talouteen, ja vähentää CO2-päästöjä. ”Emme vain yksinkertaisesti valmista tuotteita. Kaikki ovat yksimielisiä siitä, että kestävien tuotteiden valmistaminen on hieno asia. Mutta meidän tulee myös olla tietoisia siitä, millaiseen taloudelliseen ajatteluun me haluamme tähdätä. Tuotteiden lisäksi tulee olla kiinnostunut myös ihmisten elämänlaadusta”, Catia Bastioli toteaa.

 

Mikä on kiertotalous?

Kiertotalous

Kiertotalous vie meidät pois lineaarisesta Take-Make-Waste-poistomallista kohti ympäristöystävällisempää taloutta, jossa tuotanto ja kulutus tapahtuvat suljetussa kierrossa. Kiertotaloudessa käytettävien materiaalien tulee olla uusiutuvia, ja on olennaisen tärkeää välttää jätteitä ja tuhlausta suunnittelemalla kierrätykseen ja uusiokäyttöön perustuvia materiaaleja, tuotteita ja liiketoimintamalleja.

Biokiertotaloudessa ruokajäte ja muut orgaaniset materiaalit hajoavat kompostiksi, jota voidaan käyttää maaperän parantamiseen. Kompostointi on hajoamisprosessi, joka tuottaa hiilidioksidia. Se on kuitenkin metaanikaasuun verrattuna paljon vähemmän vahingollista ajatellen globaalia lämpenemistä. Hiilidioksidin lisäksi kompostissa on ravintoaineita, jotka voivat parantaa maaperän laatua. Käyttämällä kompostia elintarvikkeiden kasvattamiseen voimme vähentää keinotekoisten lannoitteiden ja kastelun käyttöä.

 

Olemme riippuvaisia maaperästä

”Maaperä ei ole uusiutuvaa, ja 10-senttimetrin paksuisen maakerroksen muodostumiseen menee yli kaksituhatta vuotta. Mutta elämämme riippuu maaperästä: kaikki ruoantuotanto alkaa maaperästä, ja maaperä sitoo valtavat määrät hiilidioksidia, joka muuten vapautuisi ilmakehään. Mutta tästä huolimatta YK:n Elintarvike ja maatalousjärjestö arvioi, että kemiallinen saastuminen, happamoituminen, ravinteiden epätasapaino jne. ovat pilanneet 33 % planeettamme maaperästä”, sanoo Novamontin toimitusjohtaja Catia Bastioli.

”Jos kaikki tietäisivät, että maaperän hedelmällisyys, joka on elintarviketuotantomme perusta, ei ole uusiutuvaa, olisi paljon helpompaa herättää yksilöllinen ja kollektiivinen vastuuntunto.”

”Ilmastonmuutoksen ja köyhtyneen maaperän yhteisvaikutukset voivat kuivuudesta kärsivillä alueilla leikata maataloustuotannon puoleen nykyisestä seuraavan kolmenkymmenen vuoden aikana. Globaalisti me tarvitsemme paljon enemmän orgaanista materiaalia. Kattava elintarvikejätteen ja orgaanisten materiaalien erottelu voi edistää tämän tavoitteen saavuttamista”, sanoo Catia Bastioli.

 

Miten BioBag-tuotteet voivat osaltaan edistää kiertotaloutta?

”Kestävät, biohajoavat tuotteet, kuten esimerkiksi kompostoitava biomuovi, voivat auttaa estämään ei-luonnollisten ja hajoamattomien saasteiden, esimerkiksi muovien, kertymisen ympäristöön. Siten saadaan myös parempi laatuista maaperää ja vettä, jotka voivat rikastuttaa ekosysteemiä. Maaperä ja vesi säilyvät hyvälaatuisina, ja niistä tulee osa jälleenrakentamista ja tuotantoa. Biotuotteet eivät ole lopullinen ratkaisu saastumiseen, mutta ne voivat auttaa vähentämään sitä.

Jos kunnat käyttävät perinteisiä muovipusseja ja -säkkejä elintarvikejätteen keräämiseen, pussien ja säkkien jäännökset saastuttavat viljelysmaan, ja vuosi vuodelta tämän muovin määrä lisääntyy ja ajan myötä köyhdyttää viljelysmaatamme. Sen sijaan kompostoitava BioBag-tuote hajoaa maaperässä ja muuttuu vedeksi, hiilidioksidiksi ja humukseksi.

Vain 2 % koko maailman kuluttamasta muovista käytetään uudelleen samaan tarkoitukseen ja vain 12 % kierrätetään, jolloin se käytetään uudelleen, mutta alkuperäistä huonolaatuisemman tuotteen valmistukseen. Tuotannon ja kulutuksen tulee olla suljettu kierto, niin että käytämme mahdollisimman vähän luonnonvaroja, käytämme niitä järkevästi ja sitten varmistamme, että niitä voidaan käyttää uudelleen.

Suuri osa ohuista elintarvikkeiden muovipakkauksista on sellaisia, että niitä on vaikea käyttää uudelleen, ja usein ne käsitellään ruoanjätteiden mukana. Jos tämän tyyppiset pakkaukset tehtäisiin kompostoitavasta biomuovista, ja jos meillä olisi useita kompostointilaitoksia, nämä hyvin yleiset pakkaukset voitaisiin kerätä elintarvikejätteiden mukana ja kompostoida. Tämän tuloksena myös se pieni osa, jossa vielä käytettäisiin perinteistä muovia, olisi puhtaampaa ja siten helpompaa kierrättää”, selittää Catia Bastioli.

 

Euroopan biomuoviyhdistyksellä on selkeät ohjeet, milloin sen mielestä olisi parempi käyttää kompostoitavaa biomuovia perinteisen muovin sijaan:

 

Elintarvikejätepussit ja -säkit

Erittäin ohuet muovipussit, hedelmä- ja vihannespussit

Teepussit

Kahvikapselit, kahvipussit ja suodatinpussit

Hedelmien etiketit

Käärekalvo sekä siinä olevat tuoretuotteen tarrat ja etiketit

Paperipyyhkeet

Virvoitusartikkelit, kuten kupit, tarjottimet ja lautaset

Herkästi pilaantuvien elintarvikkeiden joustavat sekamateriaalipakkaukset

 

Lisää aiheesta voit lukea täältä: https://www.european-bioplastics.org/eubp-proposes-criteria-and-product-examples-for-preferable-use-of-compostable-plastics/

 

  1. (2019). ‘Europe’s soil is increasingly at risk — and here’s how to revive it(”Euroopan maaperä on yhä suuremmassa vaarassa – ja näin voimme elvyttää sen”) .

https://www-politico-eu.cdn.ampproject.org/c/s/www.politico.eu/sponsored-content/europes-soil-is-increasingly-at-risk-and-heres-how-to-revive-it/amp/

  1. Ellen MacArthur Foundation. (2019). ‘How the circular economy tackles climate change(”Näin kiertotalous torjuu ilmastonmuutosta”).https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/completing-the-picture-climate-change
  2. Catia Bastioli. (2017). ’A circular approach to bioeconomy: An opportunity to decarbonise the economy and reconnect it with society’ (”Kiertoon perustuva lähestymistapa biotalouteen”: tilaisuus irrottaa talous hiilestä ja yhdistää se yhteiskuntaan).https://www.novamont.it/public/Pubblicazioni/Bioeconomy_an%20occasion%20to%20reconnect%20economy%20and%20society_S.PDF
  3. (2020). ‘Sustainable development is a necessity for everyone.
    For us it is already a reality’ (”Kestävä kehitys on välttämättömyys kaikille”. Meille se on jo totta.https://www.novamont.it/eng/our-pillars-20