BioBag tilbyder et bredt sortiment af produkter til indsamling af organisk affald fra kommuner, storkøkkener og institutioner. BioBag-produkter er miljømæssigt bæredygtige alternativer til almindelige plastprodukter.

HORECA-industrien producerer store mængder organisk affald. Dette affald er en enorm ressource, som ikke bør køres på lossepladsen. Den bedste måde at håndtere alt dette organiske affald på er ved kompostering. Kompostering skaber et værdifuldt produkt af høj kvalitet og reducerer samtidig affaldsgebyrerne. Den mest omkostningseffektive og hygiejniske måde at indsamle alt dette affald på er med BioBags komposterbare poser og spandeposer.

BioBags HORECA-sortiment omfatter en bred vifte af poser, sække og linere til madaffald. Vi tilbyder større mængder produkter emballeret i kasser, som er velegnet til kommuner, storkøkkener, grossister og institutioner.

Køkkenaffaldsposer, sække og spandeposer

BioBags små poser fås i bulkmængder på 8, 10, 20 og 30 liter og er velegnet til forskellige størrelser køkkenspande. Ved større beholdere tilbyder BioBag sække og spandeposer i størrelser fra 35 til 240 liter. Ved at bruge fuldt komposterbare poser til foring af affaldsbeholdere sikrer du en bedre hygiejne og reducerer behovet for at rengøre beholderne. BioBag-spandeposer er beregnet til hygiejnisk foring af beholdere og skraldespande, mens BioBag-sække er tykkere og velegnet til transport af vægt.

BioBag producerer og distribuerer miljøvenlige og bæredygtige produkter, der kan komposteres og returneres til naturen, en vigtig faktor for at reducere drivhuseffekten.

Kompostering af madaffald og andet organisk affald er et vigtigt og voksende initiativ i mange dele af verden. Kompostering har mange fordele for miljøet, og i vores virksomhed er vi stolte over at spille en vigtig rolle i denne proces.