Produktionsanlæggene og maskinerne er udviklet specielt til hurtig og effektiv produktion af bioprodukter. Faciliteterne giver mulighed for skræddersyet produktion af bionedbrydeligt ekstruderede, trykte og omdannede produkter. Fabrikkerne har etableret et højt niveau af kvalitetskontrol, forskning og laboratoriefaciliteter samt automatiseret emballering.

Fabrikkerne er godt vedligeholdt og drives af en meget kompetent og loyal medarbejderstab. Vores fabrikker har organiseret et arbejdsmiljøprogram med repræsentanter fra både ledelse og medarbejdere. Programmet ser på alle de aspekter, der gør arbejdsmiljøet så sundt som muligt og tilpasset på en sådan måde, at farlige situationer undgås.

Medarbejderne er i vidt omfang organiseret i en fagforening, og medarbejderrepræsentanten og ledelsen mødes regelmæssigt. Selskabet overholder alle de love og regler, der er fastsat af myndighederne.