Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder kompostering?

Udtrykket komposterbar betyder, at et materiale understøtter en komposteringsproces. Den europæiske standard EN 13432 definerer de egenskaber, et færdigt produkt skal opfylde for at blive genbrugt ved organisk genvinding. Komposterbart betyder, at et materiale (A) er biologisk nedbrydeligt under komposteringsforhold, (B) opløses fuldstændigt i en komposteringscyklus, (C) ikke har nogen giftige virkninger og ikke frigiver tungmetaller over en bestemt værdi i komposten samt (D) ikke har negativ virkning på selve komposteringsprocessen.

Hvad er forskellen mellem komposterbart og biologisk nedbrydeligt?

Hvis et materiale er komposterbart, betragtes det automatisk som biologisk nedbrydeligt og kan genvindes i en komposteringsproces. En biologisk nedbrydeligt materiale nedbrydes under påvirkning af mikroorganismer, men kan efterlade rester efter én komposteringscyklus, og der er ingen garanti mod giftige rester. Derfor kan et biologisk nedbrydeligt materiale ikke automatisk anses for at være komposterbart, før dets komposterbarhed er bevist i henhold til eksisterende standarder (EN 13432).

Udtrykket bionedbrydelig misbruges meget ofte i markedsføring og reklamer for produkter og materialer, der reelt ikke er miljøvenlige. Dette er grunden til, at vi hos BioBag oftere bruger udtrykket komposterbart, når vi skal beskrive vores produkter. Alle BioBags produkter er certificeret komposterbare af tredjepart.

Er BioBags egnede til hjemmekompostering?

Hjemmekompostering adskiller sig væsentligt fra industrikompostering på to områder: 1) de temperaturer, som affaldet i hjemmekomposteringsbeholder når, er som regel kun et par grader celsius højere end udetemperaturen, hvilket gælder i korte perioder (ved industrikompostering når temperaturerne op på 50 °C – med toppe på 60-70 °C – i et antal måneder), 2) hjemmekomposteringsbeholdere passes af amatører, og komposteringsforholdene er ikke altid ideelle (til sammenligning styres industrielle komposteringsanlæg af kvalificeret personale under ideelle arbejdsbetingelser). BioBags, som oftest anvendes til håndtering af affald, er certificeret som “hjemmekomposterbare”, da de nedbrydes biologisk ved temperaturen i miljøet og i en hjemmekomposteringsbeholder.

Hvor længe tager det for BioBags at begynde at gå i opløsning på en losseplads?

De betingelser, der findes på lossepladser (ikke-aktive, lukkede deponeringsanlæg), er generelt ikke befordrende for biologisk nedbrydning. Derfor forventes Mater-Bi ikke at bidrage væsentligt til dannelsen af biogas på en losseplads. Dette dokumenteres i en undersøgelse foretaget af Organic Waste systems.

Hvor længe tager det, før en komposterbar BioBag begynder at gå i opløsning, hvis den henkastes i naturen?

Henkastning af affald bør ikke foregå under nogen omstændigheder. Hvis en komposterbar BioBag ved et uheld ender i miljøet, afhænger den biologiske nedbrydningsproces af vejrforhold (temperatur og fugtighed), og hvor biologisk aktivt selve miljøet er.

Hvor længe tager det for en BioBag at begynde at gå i opløsning i havmiljøet?

Vores poser er ikke vandopløselige, og derfor begynder nedbrydningen ikke med det samme, men tager flere måneder, primært ved hydrolyse.

Nedbrydes BioBags i havet?

BioBag-produkternes bionedbrydelighed er påvist under flydende betingelser og ved stuetemperatur. Dette er vigtigt bevis for, at materialet er biologisk nedbrydeligt i vand- og havmiljøer. Yderligere laboratorieundersøgelser er undervejs.

Er det etisk korrekt at bruge stivelse til at producere det råmateriale, BioBag anvender?

Stivelse er en ressource, der er tilgængelig for mennesker, ligesom træ, kul og olie. Men disse ressourcer er ikke forskellige, når man ser på deres potentiale, fordi de udgør en kilde til energi/råvarer og kan derfor anvendes til de samme formål. Olie kan bruges til fremstilling af gødning og brændstof til traktorer, som er nødvendig for at producere mad. Derfor kan olie indirekte bruges til at producere fødevarer. Hvor vidt det er etisk eller ej at bruge en bestemt ressource, bør ikke afhænge af, hvordan den bruges, men hvordan den fremstilles og udnyttes (mængder, geografiske områder, udvinding/dyrkningsmetoder osv.)

Hvor stor en andel af den samlede italienske produktion af majs bruges af vores råvareleverandør Novamont?

Det landområde, der anvendes til at opfylde Novamonts produktionsbehov, var 0,05 % af det samlede areal i Italien, som var dedikeret til produktion af majs.

Kan BioBag-produkter nedbrydes biologisk under opbevaring?

Nej, BioBag-produkter nedbrydes ikke biologisk under opbevaring. Den biologiske nedbrydning starter kun i et kompostmiljø, hvor der findes mikroorganismer, fugt og varme. Et BioBag-produkt kan dog miste nogle af sine mekaniske egenskaber med tiden, præcist som alle andre materialer.

Hvilke fordele giver denne komposterbare pose i forhold til en polyetylenpose?

Biologisk nedbrydelige og komposterbare poser øger mulighederne for genvinding. Ud over genvinding af energi og genbrug er organisk genvinding også muligt. Anvendelse af råvareteknologier baseret på fornyelige ressourcer bliver stadigt mere strategisk, når vi bevæger os væk fra olie, som er en ikke-fornyelig ressource.