Håndtering, indsamling og bortskaffelse af affald er en af de største miljømæssige prioriteringer i hele verden. Mere end 30 % af det affald, der sendes på lossepladsen, er organisk affald, som kan komposteres og forvandles til næringsrig jord. Takket være de lokale kommuner, de berørte samfund og proaktive mennesker, der har engageret sig i dette spørgsmål, er der stigende fokus på kompostering af organisk affald på verdensplan. BioBags er en gennemprøvet løsning til industrien for håndtering af organisk affald. BioBags øger erhvervsfrekvensen, indsamler organisk affald på en hygiejnisk måde og optimerer omkostningerne til affaldshåndtering. BioBag har i mere end to årtier været ekspert og fremtrædende leverandør til affaldshåndteringsindustrien. Vores produkter dækker en bred vifte af anvendelser inden for affaldshåndtering, og vores komposterbare poser og sække er med til at bekæmpe problemet med organisk affald, der sendes på lossepladsen. Vores poser og sække til indsamling og kompostering af organisk affald hjælper med at fuldføre den naturlige cyklus ved at returnere vigtige næringsstoffer til miljøet.

Madaffald privat og kommercielt

BioBag tilbyder nemme og hygiejniske løsninger til både husholdninger og storkøkkener. Vores åndbare poser, sække og affaldsbeholdere til mad fås i mange forskellige designs og størrelser, som passer til ethvert køkkens behov. Med BioBags specialudviklede MaxAir-køkkenspand med ventilerede sider og låg kan fugten fordampe og affaldet tørre ud. Det betyder, at affaldet ikke rådner, og at de ubehagelige lugte reduceres. BioBags har en meget høj penetrationsbarriere mod bakterier, vira, sporer og skimmel. Kombinationen af den ventilerede MaxAir-køkkenspand foret med en BioBag er verdens førende system til forsortering af madaffald. BioBags sikrer også bedre hygiejniske forhold i affaldsbeholdere og komposteringsanlæg. Ved at bruge fuldt komposterbare sække til foring af affaldsbeholdere sikrer du en bedre hygiejne og reducerer behovet for at rengøre beholderne.

Den europæiske affaldssituation

I teorien kan alt organisk affald komposteres. I Europa er det kun cirka 25 % af det organiske affald, der komposteres, så der er stadig lang vej tilbage!

European Waste Situation_dansk

Madaffald fra private husholdninger

Den bedste måde at indsamle madaffald fra private huse på er ved hjælp af meget åndbare poser kombineret med en ventileret køkkenspand. Nedenstående billeder viser laboratorieresultater, der sammenligner BioBags anvendt til indsamling af madaffald i en ventileret køkkenspand sammenlignet med en fast, lukket køkkenspand. (Kilde: Jordforsk, Norge)

Madaffald i åndbar BioBag og ventileret MaxAir-køkkenspand

BioBag in a MaxAir ventilated caddy

BioBag i en ventileret MaxAir-køkkenspand

Food waste, day 4 in BioBag and ventilated caddy. The bag is still dry. No sign of mould.

Dag 4
Posen er stadig tør. Ingen tegn på mug.

Food waste, day 7 in BioBag and ventilated caddy. The surface is dry, minimal growth of mould and very little moisture at the bottom. No bad smell is detected.

Dag 7
Overfladen er tør, minimal skimmelvækst og meget lidt fugt i bunden. Der registreres ingen dårlig lugt.

Madaffald i åndbar BioBag og en fast, lukket køkkenspand

BioBag in a solid and closed  caddy

BioBag i en fast og lukket køkkenspand

Der konstateres mug og dårlig lugt.

Dag 4
Der konstateres mug og dårlig lugt.

Food waste in BioBag and solid caddy. Day 7 High level of moisture. The bag is very wet and the waste is covered with mould. The waste produces very bad smells.

Dag 7
Højt fugtniveau. Posen er meget våd, og affaldet er dækket af mug. Affaldet har en meget dårlig lugt.