LCA og EPD

Den stigende interesse for miljøspørgsmål er ved at skabe et nyt marked for varer og tjenesteydelser, der virkelig er økokompatible. Denne nye økonomiske parameter er at indføre en række instrumenter, der måler, styrer og kontrollerer de miljømæssige resultater.

Vores leverandør af råmaterialer til Mater-Bi®, Novamont, har altid ydet et vigtigt bidrag for at fremme livscyklusanalyser (LCA) og senest miljødeklarationer (EPD). Disse faktorer anses for strategiske for at kontrollere den sande miljømæssig fordel ved at anvende biologisk nedbrydelige plastpolymerer.

LCA – livscyklusanalyse

Livscyklusanalyser er en metode til at analysere fremstillingsprocesser, produkter og tjenester, som favoriserer studier af systemer fra et globalt synspunkt. Den eneste måde at studere produktionssystemer på er at undersøge deres præstationer skridt for skridt, dvs. den rute, råvarerne følger gennem alle transformations- og transportprocesser indtil den endelige behandling. Denne tilgang kaldes “fra vugge til grav”.

LCA’s rolle er afgørende for at identificere de produktionsprocesser, der har den største miljøpåvirkning, og angiver mulighederne for forbedringer for at maksimere de positive virkninger og reducere de negative virkninger på miljøet til et minimum.

EPD – miljødeklaration

EPD er et vigtigt frivilligt instrument for kvalificerede virksomheder, der ønsker at spille en aktiv rolle i forbindelse med styring af miljøfaktoren. EPD gør det muligt at kommunikere det miljømæssige indhold af et produkt, både objektivt og gennemsigtigt.

Tilstedeværelsen af anerkendte regler for et kvalificeret og autoritativt styringsorgan og et pålideligt valideringssystem er væsentlige elementer i at sikre og beskytte brugen af EPD. I de seneste år er konceptet livscyklustænkning (LCT) blevet vigtigt for at evaluere de miljømæssige konsekvenser af en vare eller tjenesteydelse. LCT er grundlæggende som en kulturel tilgang, fordi det indebærer overvejelse af hele produktkæden og identificere, hvilke forbedringer og innovationer der kan ske. Evaluering af råvarelevering, deres produktion, anvendelse og slutningen på levetid har i samme sammenhæng et enormt potentiale for mange produkter, herunder plast, da det gør det muligt at fremstille produkter, der er tæt integreret med både områdets produktionssystem og med forbrugspraksis og -vaner, der giver et bredt område for reelle forbedringer. Leveringen af råvarer tæt på produktionsstedet eller bortskaffelse, der maksimerer indsamling og genbrug af affald, er enkle, men konkrete og kvantificerbare elementer af løbende forbedringer inden for rammerne af bæredygtighed.

Livscyklusvurderinger (LCA) er det vigtigste redskab til gennemførelse af “livscyklustænkning”. Det er en objektiv metode til at evaluere og kvantificere energi- og miljømæssige konsekvenser samt potentielle virkninger forbundet med et produkt, en proces eller en aktivitet gennem hele dens livscyklus, fra indkøb af råvarer til slutningen af levetiden (“fra vugge til grav”). I denne teknik betragtes alle faser af produktionsprocessen som relaterede og indbyrdes afhængige, hvilket gør det muligt at vurdere de kumulative miljøpåvirkninger. På internationalt niveau styres LCA af standarderne ISO 14040 og ISO 14044.

Novamont har anvendt LCA-metoden siden 1998 og var blandt de første virksomheder i Italien, der implementerede den. Alle faser af livscyklussen for de forskellige Mater-Bi®-kvaliteter undersøges, evalueres og forbedres om muligt ved hjælp af miljøvenlige designkriterier, som forbedrer effektiviteten på de anlæg og produktionsprocesser og gennemfører en ægte grøn indkøbsproces for råvarer.