Facts om kompostering

Anaerob (uden ilt): nedbrydning, der ofte kaldes gæring eller forrådnelse. Det ledsages normalt af frigivelse af metan eller en grim lugt af hydrogensulfid (lugten af rådne æg). Anaerob nedbrydning sker langsomt og genererer kun lidt varme.

Aerob (med ilt): en naturligt forekommende proces i naturen, hvor organisk affald omdannes til humus. Der er begrænset eller ingen lugt. Processen skaber masser af energi i form af varme. Varmen er en fordel, da den dræber patogener og parasitter.

Rollebesætningen, som hjælper med komposteringen, er: bakterier, svampe, tusindben, regnorme og andre levende organismer.

Der findes tre typer bakterier:

 • Psykrofile (bakterier ved lav temperatur)
 • Mesofile (5-40 °C), der gør det meste af arbejdet i kompostbunkerne
 • Termofile (40-95 °C)

Alle bakterier har brug for kvælstof og kulstof for at overleve og trives. Kvælstof giver mikroberne det rå element, de skal bruge for at formere sig. Kulstof er energikilden. Bakterierne får et komplet måltid, når forholdet mellem kulstof og kvælstof er 30:1.

Et vandindhold på 40-60 % er ideelt for bakterier. Hvis det er mindre end 40 %, bliver bakterierne langsomme og går i dvale. Hvis vandindholdet er over 60 %, er bunken for våd. Det betyder, at den mister for meget luft, og der opstår anaerobe forhold.

Når bunken vendes, får mikroberne frisk luft og stiger hurtigt i antal. Flere mikrober = hurtigere nedbrydning = hurtigere kompost

Når bunken afkøles eller i de senere stadier af nedbrydningen, bosætter andre større organismer sig.

 • Svampe er vigtige nedbrydere i kompostbunken, men ikke så effektive som bakterier.
 • Nematoder eller rundorme
 • Skimmelmider
 • Springhaler
 • Jagtedderkopper
 • Skolopendre
 • Bænkebidere
 • Løbebiller
 • Regnorme

En lille afstikker. En smart detalje ved græsafklip:
Græsafklip kan genbruges direkte ved at lade det ligge i plænen, når du klipper den. Afklippet består af 90 % vand og nedbrydes hurtigt, hvilket frigiver næringsstoffer svarende til en eller to gødskninger om året.

Fordele ved kompostering

 • Forbedrer jordbundsforholdene og -strukturen
 • Forbedrer jordens evne til at holde på vand
 • Fremmer levende organismer
 • Hjælper med at opløse mineralske former for næringsstoffer
 • Beskytter jorden mod kemisk ubalance
 • Kan bekæmpe visse skadedyr biologisk
 • Hjælper med at returnere organisk materiale til jorden og holder det væk fra lossepladser og vandveje

Kompostterminologi

Her er nogle enkle komposteringstermer:

 • Kompostering: Kontrolleret nedbrydning af organisk materiale
 • Kompost: Delvist nedbrudt organisk materiale
 • Humus: Helt nedbrudt organisk materiale
 • Barkflis: Organisk eller uorganisk lag på jordoverfladen
 • Brune materialer eller kulstofdelen i komposteringsprocessen: Blade, savsmuld og træflis
 • Grønne materialer eller kvælstofdelen i komposteringsprocessen: Gødning, madaffald, visne blomster, kvælstofgødning og græsafklip

Det ideelle forhold mellem brunt og grønt materiale ved kompostering er 30:1 (30 brunt: 1 grønt)

Hvad kan komposteres?

Hvilket materiale der kan komposteres afhænger af, hvilken komposteringsmetode du anvender. Det er naturligvis muligt at kompostere mange flere ting industrielt, hvor maskiner, teknologi, arbejdskraft og tid er tilgængelige i rige mængder, herunder hundeaffald, kød og mejeriprodukter. Disse tre elementer anbefales normalt ikke til hjemmekompostering.

Dette er et udsnit af de elementer, der er velegnede til hjemmekompostering.

 • Rester af frugt og grøntsager (stængler, frø, skræl og skind)
 • Brød,  gryn, ris, mel, korn og pasta
 • Planterester, træflis, planter, blomster, blade, halm og hø
 • Naturfibre (bomuld, uld og hør)
 • Hår (fra mennesker og dyr)
 • Fjer
 • Gødning fra planteædere
 • Kaffegrums og -filtre samt teblade og -poser (uden hæfteklammer)
 • Avispapir, papir, pap, paptallerkener, papbægre og servietter
 • Æggeskaller

Sådan komposterer du

Typer af kompostbeholdere

Kompostbeholdere kan klassificeres på mange måder, men de to mest populære er “opbevaringsbeholdere” og “vendebeholdere”. Opbevaringsbeholdere omfatter skraldespande, som er konstrueret fra tråd, træ, murværk, plast eller en kombination af disse materialer. Vendebeholdere omfatter normalt tønder, der vendes vandret eller fra ende til anden.

Ved opsætning af en holde- eller vendespand skal du sørge for, at det sker i et område beskyttet mod tør vind, og som er inden for rækkevidde af en haveslange. Det er også en god idé at placere enheden/beholderen i et skyggefuldt område og ikke i direkte sollys.

Opbevaringsbeholdere

Opbevaringsbeholdere er den mest populære form for hjemmekomposteringssystem. Det er den enkleste og billigste form for beholder, men den er langsommere til at producere kompost. Afhængig af vedligeholdelsen kan det tage seks måneder til to år at producere færdig kompost.

Uanset om du bruger tråd, træ eller plast, bør kompostbeholderen være mindst en meter bred, en meter lang og en meter høj. Større beholdere fungerer endnu bedre på grund af bedre varmeisolering.

Det er en stor fordel at bygge to eller tre enheder/segmenter. Disse typer beholdere letter vending og modning af komposteringsmaterialet. Du starter i den ene ende af beholderen ved at tilsætte en blanding af brunt og grønt materiale (30:1). Når den første bunke nedbrydes, flytter du den ned til den andet del og starter forfra i den første del. Når den andet del nedbrydes yderligere, flytter du den til tredje del til den endelige lagring. Når den tredje del er færdig med at kompostere og komposten er blevet indsamlet, flytter du den anden del til den tredje, den første til den anden og starte forfra med den første. Du vil altid have kompost i de forskellige nedbrydningsfaser.

Uanset om du bruger den sektionsopdelte beholder eller en enkelt beholder med en enkelt del, er sandwichmetoden den bedste måde at opbygge en kompostbunke på.

 1. Skiftevise lag af grønt og brunt materiale
 2. Vand hvert lag, indtil det er fugtigt (ikke vådt), før du tilføjer et ekstra lag på toppen
 3. Fortsæt med at lægge lag på, indtil bunken er ca. en meter høj og slutter med et lag brunt materiale (mindre partikler nedbrydes hurtigere, så prøv at skære større plantedele og madrester i mindre stykker)

Vendebeholdere

Vendebeholderne producerer kompost hurtigere end en opbevaringsbeholder, hvis de plejes regelmæssigt. De kan producere kompost på to måneder eller mindre. Tønder har ofte mindre kapacitet end de fleste andre beholdere, herunder opbevaringsbeholdere, der gør dem mere velegnet til folk med mindre mængder af planterester og madrester. Vendebeholdere er velegnede til at holde skadedyr ude. Organisk affald bør ikke tilføjes løbende, men oplagres, indtil det første parti er blevet behandlet. Naturligvis kan oplagring af organisk affald i sig selv være problematisk.

De mest almindelige vendebeholdere er plasttønder. Komposttønder kan vendes enten vandret eller lodret afhængig af modellen, eller hvordan du konstruerer den.

Pleje af kompostbunken

Når du har besluttet, hvilken type kompostbunke du vil have – en opbevaringsbeholder eller en vendebeholder – er tiden kommet til den sjove del – komposteringen!

For en nybegynder kan kompostering virke som et utroligt kompliceret projekt, som kun er for gartnere med grønne fingre, men alle kan gøre det! Nedenstående beskrivelse af, hvordan man håndterer et kompostsystem, gælder primært for opbevaringsbeholdere.

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed!

Beliggenhed er en af de vigtigste faktorer ved opstilling og vedligeholdelse af beholderen. Det mest ideelle sted at placere en kompostbeholder er i et skyggefuldt område, hvor den er beskyttet mod direkte sol og vind. Direkte sol kan få bunken til at tørre ud hurtigt. Det kan også være en fordel at have en vandslange i nærheden, hvis det bliver nødvendigt at vande. Sørg også for, at det er et sted, hvor det er nemt for dig at tilsætte madrester. Jo lettere og mere effektivt det er, desto større er chancen for succes!

Sådan gør du naboerne grønne af misundelse

Når din kompostbeholder er bygget og står et velegnet sted, er du nu klar til at tilsætte ingredienserne! Det anbefales, at du tilføjer blandet grønne og brune materialer i lag ved hjælp af den ovennævnte sandwichmetode og sørger for at vande hvert lag separat, når du tilføjer dem.

I starten er kompostbunken meget varm. Den kan endda dampe lidt, men det er helt normalt, så der er ingen grund til at ringe efter brandvæsenet. Varmen er et tegn på, at materialet komposterer normalt.
Hvis du vil gøre dine naboer misundelige over din perfekte kompost, skal du vende bunken ofte med en høtyv, en skovl eller et andet redskab. Ved at vende bunken regelmæssigt er du med til at tilføre ilt til de kompostskabende mikrober. Flere mikrober = hurtigere nedbrydning = hurtigere kompost.

Tjek temperaturen i bunken regelmæssigt, og vend bunken, når den når over 60 °C eller under 38 °C. Hvis det er for krævende at overvåge temperaturen løbende, kan du nøjes med at vende bunken et par gange om ugen.

Kontroller også fugtniveauet regelmæssigt, og vand bunken, hvis den ser for tør ud. En god tommelfingerregel er at tilsætte vand, hver gang du vender bunken. Hvis komposten ser alt for våd ud, kan du tilsætte mere tørt brunt materiale til bunken.
Husk også at lægge mærke til lugten. For meget vand i systemet forårsager alt for stærkt lugtende bunker. Hvis det er tilfældet, kan du prøve at tilsætte mere brunt materiale til bunken som nævnt ovenfor.

Identifikation af færdig kompost og korrekt brug

Her er nogle enkle tips til, hvordan du kan se, at alt dit hårde arbejde og mikrobernes anstrengelser har båret frugt.

DING – så er komposten færdig!

Komposten er færdig efter 1-12 måneder, afhængig af hvor grundigt du har behandlet den, og hvor findelte stykker organisk affald du har lagt i bunken.

Kompostbunken genererer ikke så meget varme, som den gjorde i den mest aktive cyklus.

Materialet er mørkt, smuldrende, rimeligt tørt og lugter af jord. Det bør ikke indeholde genkendeligt organisk affald.

Hvor lægger jeg det, og hvad bruger jeg det til?

Afhængigt af formålet kan komposten ledes gennem en ½ tommer si inden brug. De største dele kan lægges tilbage i bunken til yderligere nedbrydning, hvis det er nødvendigt.

Tilsætning til jord: Komposten kan blandes med jorden i haven, hvor det tilføjer gavnlige næringsstoffer. Gør dette ved at tilføje et lag på 2,5-7,5 cm. Komposten øger også en sandet jordbunds evne til at holde på fugt, forbedrer dræningen af lerjord, øger regnormes biologiske aktivitet, mindsker den negative virkning af overdreven syrlighed og gør det muligt for planter at holde på flere næringsstoffer i længere perioder.

Potteblanding: Kompost kan blandes med perlit, jord, sand og andet pottemuld, så det danner en fremragende blanding af pottemuld til dine planter.

Barkflis: Kompost som barkflis er meget værdifuld, fordi den reducerer afstrømningen af regn, nedsætter tabet af vanddamp, hjælper med at holde ukrudt nede og holder jorden køligere i varmt vejr og varmere i koldt vejr. Læg et lag på 5-7,5 cm oven på jorden omkring træer, blomster, buske og andre planter.

Kompostte: “Kompostte” kan bruges til vanding af planter og tilsætter de gavnlige næringsstoffer fra komposten. Fyld en jutesæk med kompost, og læg den i en tønde med vand. Herefter kan du bruge vandet til at gøde og fugte dine planter.