Bæredygtig udvikling og vores engagement

Miljøspørgsmål er en grundlæggende del af BioBags aktiviteter. BioBag gør en indsats for bæredygtighed. Vi har taget klare skridt for at beskytte vores miljø og samtidigt levere pålidelige produkter i høj kvalitet. Vi søger ihærdigt efter de bedste råvarer og produktionsmetoder, der begrænser eventuelle negative virkninger på miljøet. Dette omfatter et stærkt engagement for at bruge så mange vedvarende råmaterialer som muligt i vores produkter. Sammen med vores engagement for vores produkter og miljøet lægger vi vægt på betydningen af dette engagement internt over for vores medarbejdere. Vores løfte om bæredygtighed er en naturlig del af vores virksomhedskultur.

BioBags produkter indeholder fornyelige råvarer, som stammer fra landbruget, såsom ikke-genetisk modificeret stivelse udvundet af afgrøder. Vores råmateriale til poser, bestik og folie kaldes Mater-Bi®. Vores råvarer til service, som er fremstillet af fibre fra sukkerrør, kaldet bagasse.

Råmaterialer

Mater-Bi®

På langt sigt er vi i vores samfund nødt til at erstatte råmaterialer baseret på fossiler (petroleum) med råmaterialer fra fornyelige kilder. Olie er en begrænset ressource med stigende priser på grund af større global efterspørgsel. Hovedparten af BioBags produkter er fremstillet af Mater-Bi®. Mater-Bi® er en innovativ familie af bioplast, der anvender stoffer fra planter, f.eks. majsstivelse og biologisk nedbrydelige polymerer fremstillet af både fornyelige råstoffer og fossile råstoffer. Mater-Bi® er resultatet af konstante bestræbelser på at anvende nye teknologier og nye industrielle forsyningskæder baseret på anvendelse af vedvarende energi og råstoffer og samtidigt sikre de højeste niveauer af ydeevne. Anvendelsen af fornyelige råstoffer frem for dem, der stammer fra fossiler i den kemiske industri og plastindustrien, kan hjælpe med at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Disse fornyelige råmaterialer anvender atmosfærisk CO2, som absorberes af planter via fotosyntese.

Bagasse

BioBags serviceprodukter er fremstillet af bagasse, som er en pulp produceret af fibre fra sukkerrør. Sukkerrør er en ressource, som fornyes årligt. Produkter fremstillet af bagasse er fuldt komposterbare, både i industrielle komposteringsanlæg og ved hjemmekompostering. Produktionsprocessen for vores serviceprodukter er meget enkel, effektiv og miljøvenlig. På grund af brugen af rent naturlige fibre fra sukkerrør er der ingen affaldsprodukter fra vores produktionsproces, kun damp. Vores rene fremstillingsmetode er perfekt for hele fødevareindustrien, fordi der ikke anvendes skrappe kemikalier. Af hygiejniske og sikkerhedsmæssige årsager UV-pasteuriseres alle produkter inden distribution til vores kunder.

Vores certificeringer

Alle BioBags produkter, poser, sække og folier er certificeret komposterbare og biologisk nedbrydelige i henhold til den europæiske standard EN 13432, den amerikanske standard ASTM D6400 og den australske standard AS 4736. Se flere detaljer om vores certificeringer.