Mærkeretningslinjerne er udarbejdet til alle vores partnere og medarbejdere samt datterselskaber som vejledning til at oprette BioBag-godkendt materiale, der sikrer, at vores grafiske og kontekstmæssige profil er konsekvent.