Generelt

Disse salgsbetingelserne gælder for alt salg af varer fra BioBag International’s net-butik til forbruger.

Salgsbetingelserne udgør sammen med din bestilling, bekræftet gennem ordrebekræftelse, aftalegrundlaget for købet.

For at kunne handle i vores net-butik må du være fyldt 18 år. Er du under 18 år må du få en myndig, til at foretage handelen for dig.

Forbrugerkøb er blandt andet reguleret i købeloven, markedsføringsloven, personoplysningsloven, e-handelsloven og betalingskortloven. Se mere på www.forbrug.dk hvis du vil have mere information om dine rettigheder og pligter ved køb.

Da der i disse salgsbetingelser stilles krav til skriftlighed, er dette opfyldt ved brug af e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev e.l.

Generelle oplysninger

BioBag International AS
Hovsveien 8
1831 Askim
Norge
e-mailadresse: post@biobag.no
Telefonnummer: +4769888590
Org. nr. 966534281

Gennemføring af køb i net-butikken:

For at du skal være tryg på hvordan du bestiller/handler i vores net-butik, har vi beskrevet købsprocessen som består av følgende punkter:

Orientering
Valg af produkter
Indkøbskurv
Valg af forsendelses- og betalingsmåde
Eventuel registrering
Kontrol af bestillingen
Bekræftelse af bestillingen
Modtagelse af ordrebekræftelse

Din bestilling er bindende når bestillingen er registreret hos os. Vi er samtidig bundet af din bestilling hvis denne ikke afviger fra det som er tilbudt af os i vores net-butik, vores markedsføring eller på anden måde. Du har ligeledes ret til at gå fra købet i henhold til lov om fortrydelse, se nærmere om dette punktet længere nede i aftalen.

Når vi modtager din bestilling, vil vi bekræfte ordren og automatisk sende en ordrebekræftelse til dig. Læs nøje ordrebekræftelsen når du modtager den, og undersøg om denne er i overensstemmelse med din bestilling.

Oplysninger givet i net-butikken

Vi ønsker at give vores kunder så korrekt information om våre tjenester som mulig. Vi tager imidlertid forbehold om at skrive-/ trykfejl kan forekomme, noget som kan indebære, at vi ikke kan levere i henhold til information givet i vores net-butik eller på anden måde.

Videre forbeholder vi os retten til at afbestille din bestilling eller del af denne, dersom varerne ikke kan leveres. I sådanne situationer vil du få meddelelse om dette, eventuelt sammen med information om hvad vi kan tilbyde i stedet. Du vil få muligheden til at acceptere vores nye tilbud med de ændringer vi angiver i forhold til din bestilling, eller afbestille bestillingen.

Priser

Alle priser er inkluderet moms. Totalomkostninger for købet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle udgifter forbundet med købet som udgifter til porto, fragt, emballage m.m.

Betaling

Købesummen gøres op gennem kreditkort (VISA eller Mastercard).

Købesummen blive reserveret på kortet ved bestilling. Hvis reservation ikke kan foretages, forbeholder vi os retten til at afbestille bestillingen. Du vil modtage information om en eventuel afbestilling.

Levering

Levering av produkterne sker på den måde, på det sted og til det tidspunkt som er angivet på ordrebekræftelsen. Vi har risikoen for produkterne indtil de overtages af dig.

Undersøgelse af leverance

Efter at du har modtaget varerne, bør du, så snart du har anledning til det, undersøge om leverancen stemmer overens med ordrebekræftelsen, hvis varen er blevet skadet under transporten, eller hvis der ellers er fejl eller mangler.

Reklamation

Før fejl meldes til BioBag, bør kunden undersøge om fejlen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgøre at produktet ikke har den kvalitet BioBag har beskrevet at produktet skal have, må kunden melde dette til BioBag inden rimelig tid således, at BioBag kan iværksætte tiltag for afhjælp. Kunden mister sin ret til at gøre en mangel gældende dersom han ikke giver BioBag melding inden rimelig tid efter at han opdaget eller burde have opdaget manglen.

Afhjælp

BioBag skal snarest mulig efter at have blevet kendt med en mangel ved produktet leveret af BioBag, iværksætte tiltag for at rette på manglen. Hvis kunden på eget initiativ iværksætter tiltag for at udbedre manglen ud over det som måtte være aftalt med BioBag, betaler BioBag ikke disse udgifter.

Fortrydelsesret

Ifølge dansk lov har kunde fortrydelsesret ved forbrugerkøb af varer eller tjenester, som ikke foregår over disk. Kunder af BioBag gøres opmærksomme på at fortrydelsesfristen IKKE er gældende for varer som beskrevet under kapitel 4 §18 ”Varer der er undtaget fortrydelsesret”.

Ekstraordinære forhold

BioBag er kun ansvarlig for tab for varen, dersom det er påvist fejl eller mangler. Dette gælder ikke hvis BioBag godtgør at manglen skyldes forhold uden for BioBags kontrol, og som BioBag ikke med rimlighed kunne ventes at undgå eller overvinde følgerne af.

BioBag er ikke ansvarlig for indirekte tab som følge af mangler med mindre tabet er voldt ved grov uagtsomhed eller forsæt fra BioBags side.

Optimal lagring af bioposer

Da bioposerne er komposterbare, er det vigtigt, at de opbevares korrekt for at optimere levetiden.

  • Undgå varme og direkte sollys
  • Undgå direkte fugtighed
  • Lagres ved normal luftfugtighed

Returnering

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Vi forbeholder os retten til at bede om fødselsdato for at kunne kontrollere om vores kunder er over 18 år.

Oplysninger afgivet til BioBag International videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos BioBag International har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til BioBag International via e-mail post@biobagworld.com.

Tvister

Parterne skal forsøge at løse eventuelle tvister i mindelighed. Hvis dette ikke lykkes, kan du bringe sagen for forbrugerrådet i nærheden af hvor du bor. Alle tvister løses efter norsk ret.

BioBag International AS
Hovsveien 8
1831 Askim
Norge
e-mailadresse: post@biobag.no
Telefonnummer: +4769888590
Org. nr. 966534281