Der er gode nyheder for alle, der interesserer sig for bionedbrydelig bioplast, for forskere ved ETH Zurich og Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag) har i et tværfagligt studie slået fast, at mikroorganismer nedbryder bionedbrydelig bioplast. Dette skaber helt nye muligheder for affaldssortering og håndtering af plastaffald i fremtiden – hvis samfundet vel at mærke er klar til i endnu højere grad at benytte bionedbrydelig bioplast, på de områder hvor det giver mening eller hvor der er en risiko for at plasten ender i naturen som f.eks. i landbruget.

Forskerne har vist, at jordmikroorganismerne udnytter metabolisk Karbon i PBAT-polymer (polymer som komposterbar og bionedbrydelig plast er lavet af) til energiproduktion. Et biprodukt af denne proces bliver mikrobiologisk biomasse, som indgår i naturens eget kredsløb. Hvor længe bionedbrydeligt bioplast er om at kompostere helt, afhænger af forskellige faktorer. Kompostering er mikrober i jord, der fordøjer organisk materiale, og omdanner det til kuldioxid CO2, vand og biomasse. Mikrober kræver fugt, ilt og tilstrækkelig temperatur til komposteringsprocessen. I koldt vejr vil komposteringen være langsommere, men så længe blade fra træer bliver komposteret, vil biologisk nedbrydelige bioposer også kompostere. I tør eller dårlig jord er mikrobiel aktivitet lavere end i næringsrig jord.

Sådan blev studiet gennemført

Forskerteamet brugte det bionedbrydelige polymer PBAT (Polybutylenadipatterephthalat), som de mærkede med en karbon-isotop. Denne isotop-mærkning gjorde det muligt for forskerne at spore det polymerafledte karbon i forskellige bionedbrydelige stier i jorden. Det viste sig, at karbonen fra PBAT ikke alene var blevet til kuldioxid (CO2) som resultat af mikrobiel respiration, men også var blevet omdannet til biomassen af mikroorganismer.

Bionedbrydelig bioplast nedbrydes!

Det er videnskabeligt bevist, at bionedbrydelig bioplast faktisk bliver helt nedbrudt.

Forskerne er de første til at vise, hvor karbonet fra en polymer ender, og at plastmaterialet er fuldt bionedbrydeligt i jorden.

”Det viser, at der ikke findes andre rester efter bionedbrydelsen end vand, CO2 og biomasse,” siger Hasso von Pogrell, Managing Director of European Bioplastics e.V. “Dette studie afkræfter to bekymringer, som ofte bliver rejst, når det drejer sig om bionedbrydeligt bioplast: 1) Tvivlen om at mikroorganismer fuldt metaboliserer certificeret nedbrydeligt bioplast og 2) bekymringen om at den oliebaserede del af polymen ikke nedbrydes helt,” forklarer von Pogrell.

Gode muligheder for bionedbrydelig affaldssortering

“Resultatet af dette studie vil uden tvivl gøre det muligt for kommuner og affaldsbranchen i hele EU at anerkende fordelen og funktionaliteten ved bioaffaldsposer i certificeret komposterbart plast til indsamling af organisk affald. Også inden for landbruget er certificeret bionedbrydeligt bioplast nu et sikkert alternativ til konventionel jorddækning af marker,“ konkluderer von Pogrell.

De detaljerede resultater af undersøgelsen kan findes på ETH Zurichs hjemmeside under sektionen ”News & Events” (www.ethz.ch/de).

Næste step

Sidder du med udfordringer omkring valg af hvilken type pose, der egner sig bedst til indsamling af madaffald, står vi til rådighed med viden om bionedbrydeligt bioplast og hvorfor det er det bedste valg til affaldssortering.

 

Hvad er polymer?

En polymer er en forbindelse sammensat af mange identiske eller sammenlignelige molekyler.

Den undersøgte bionedbrydelig PBAT-polymer er en blanding af fossilbaserede råvarer og biomasse fra fornybare råvarer, som blandt andet bruges til produktion af bionedbrydelige, certificeret komposterbare bioaffaldsposer (ifølge EN 13432) og bionedbrydelig jorddækning til marker (ifølge EN 17033).

Læs mere her